Škody distributorů elektřiny po vichřici Herwart se blíží 100 mil. Kč