Hodnocení zemí od BNEF odhaluje modely průmyslové digitalizace ve světě