Česká republika zaostává v plnění cíle v oblasti energetických úspor

DomůÚspory energieČeská republika zaostává v plnění cíle v oblasti energetických úspor

Nová zpráva o stavu plnění stále ukazuje na pomalé tempo dosahování energetických úspor. Česká republika musí do konce roku 2020 ušetřit celkem 51,1 PJ nových úspor a 204,39 PJ úspor kumulovaných.

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo na konci dubna každoroční zprávu o plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti v České republice za rok 2017. Oproti minulému roku došlo k významné restrukturalizaci dosažených úspor z minulých let i napříč nově připravovanými opatřeními. Dle zprávy by důvodem měla být snaha zachytit a kvantifikovat měkká opatření k zvyšování energetické účinnosti.

Komplexní metodiku pro MPO zpracovalo již v prosinci 2017 ČVUT, kde jsou nově úspory v rámci programu EFEKT 2 vyčísleny v roce 2017 na 378,2 TJ.

Plnění článku 5 směrnice o energetické účinnosti

Článek 5 směrnice o enrgetické účinnosti se vztahuje k úsporám dosaženým rekonstrukcí budov ústředních institucí s energeticky vztažnou plochou nad 250 m2. S plněním cíle ve formě každoroční nutné renovace 3 % celkové podlahové plochy budov celkem 37 institucí ČR mírně zaostává.

Zmíněny jsou i nezapočítané plánované investice ve výši 340 mil. Kč, které by měly přinést přes 32,9 TJ úspor. Zpráva dále ukazuje, že ze 775 budov nesplňuje klasifikační třídu C 586 budov. Celkově tak nevyhovuje 1 593 682 m2 z 2 431 918 m2.

Stav z roku 2017. Zdroj: MPO 2018.

Plnění článku 7 směrnice o energetické účinnosti

Závazný cíl nových a kumulovaných úspor je řešen v článku 7 směrnice o energetické účinnosti, kdy je od 1. 1. 2014 povinností členských států ušetřit 1,5 % objemu ročního prodeje energie konečným zákazníkům, který se vypočte na základě průměrného prodeje během tří posledních let před 1. lednem 2013.

Právě v plnění článku 7 dosažené úspory za rok 2017 opět nedosáhly nastavených očekávání (průměrně 7,3 PJ ročně). Při pohledu na celkový cíl v obrázku 1 je vidět, že za zbývající období je nutné uspořit přes 33,44 PJ nových úspor.

Plnění cíle EED

Vzhledem k dosavadnímu nedostatečnému pokroku bude splnění cíle problematické. Zpráva tak již tradičně poukazuje na nutnost dohnat deficit zintenzivněním plnění závazku v nadcházejícím období 2018-2020.