Na konci dubna byla vydána nová zpráva o plnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti. Česká republika kromě kosmetických úprav opět nezasáhla do celkového systému zvyšování energetické efektivity a stanovený závazný cíl úspor do roku 2020 již takřka s jistotou nedokáže splnit.

Dle směrnice o energetické účinnost 2012/27/EU z roku 2012 mají státy Evropské unie povinnost dosahovat nových energetických úspor. Kromě toho musejí každoročně informovat o vývoji a pokroku v oblasti energetické efektivity.

„Z aktuální analýzy plnění závazku vyplývá, že za období 2014-2018 bylo dosaženo 29,6 PJ nových úspor energie. Za období 2014 -2018 tak ČR dosáhla 70 PJ kumulovaných úspor energie,“ uvádí MPO ve své zprávě.

Nicméně Česká republika musí do konce roku 2020 dosáhnout celkem 51,1 PJ nových úspor a 204,39 PJ úspor kumulovaných. Je tak zřejmé, že svého cíle ČR nedosáhne.

Od poslední zprávy, pokrývající rok 2017, opět došlo k drobným změnám již vykázaných úspor v rámci jednotlivých programů. Klíčovou novinkou je opatření nazvané Environmentální daň na pohonné hmoty, které zpětně od roku 2014 mělo dosáhnout celkem 6,2 PJ energetických úspor.

Pro vyčíslení tohoto opatření byla ze strany VŠE zpracována odborná studie, která úsporu určuje na základě rozdílu mezi předpokládaným vývojem spotřeby pohonných hmot bez aplikace spotřební daně a skutečnou spotřebou pohonných hmot. Mimo to bylo v rámci opatření Zákaz uvádění na trh pro kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy vykázáno celkem 583,1 TJ.

Dosažené nové úspory v PJ dle jednotlivých zpráv MPO:

Rok Šestá zpráva Sedmá zpráva Rozdíl
2014 2 104,50 3 433,30 1 328,80
2015 4 609,40 6 355,60 1 746,20
2016 6 262,90 7 842,80 1 579,90
2017 4 685,10 6 990,50 2 305,40
2018 5 039,40
Celkem 17 661,90 29 661,60 6 960,30

S ohledem na nízkou politickou důležitost tématu, malou informovanost obyvatel a složitost dotačních programů nelze do budoucna v oblasti energetických úspor očekávat výrazná zlepšení.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *