EU se snaží najít řešení ke snížení emisí CO2 ve sklářském průmyslu

DomůÚspory energieEU se snaží najít řešení ke snížení emisí CO2 ve sklářském průmyslu

Sklo je nenahraditelnou složkou většiny staveb. Způsob jeho výroby je nyní klíčovou částí řešení, jak dlouhodobě ušetřit energii a přiblížit se naplnění cíle Evropy snížit množství skleníkových plynů. Sklářský průmysl je ale vytížená oblast, pro kterou zatím neexistuje okamžité řešení, jak přejít na čistou energii.  

Sklo jako materiál je snadno recyklovatelné a mnohonásobně zpětně použitelné. Dnes je 80 % vyprodukovaného skla použito v budovách, kde nebývá efektivně využito. 85 % takového skla se použije na výstavbu jednovrstvých nebo dvouvrstvých oken. Tyto typy oken propouštějí v budovách ven nejvíce tepla, přičemž jeho výroba je z pohledu celkového množství emisí vůbec nejproblémovější oblastí. V Evropě se vytápění podílí 36 % na celkové produkci emisí CO2.

Převážná část spotřebované energie a vyprodukovaných emisí ve sklářském průmyslu pochází ze spalování zemního plynu používaného k vytápění tavných pecí. Zemní plyn se však v tomto průmyslu ukazuje jako těžce nahraditelný. Existují sice elektrické tavné pece, avšak pro výrobu plochého skla ještě není k dispozici plně elektrická verze. Zajímavou možností by mohl být vodík, ale v současné době nenabízí potřebné záření pro tavení skla a vysoký podíl vodíku způsobuje pecím technické problémy. Vyžadovalo by to tedy také novou infrastrukturu.

“Sklářský průmysl se potýká s trvale vysokým přírůstkem emisí,” uvedl Philippe Bastien, oblastní president společnosti AGC Glass Europe.

Zástupci sklářského průmyslu vyzývají EU, aby prosadila legislativu, která by vyžadovala renovaci oken z důvodu zefektivnění prostupu tepla v budovách. Problémem zůstává, že EU v této oblasti v minulosti už rozsáhlé změny podnikla. Jeden energetický cíl v této oblasti byl stanoven v roce 2012. Legislativa, která požadovala energetická zdokonalení v budovách, přišla v roce 2010 a v roce 2018 byla revidována.

EU se však přesto v roce 2020 nepodaří dosáhnout cíle 20% zdokonalení v energetické účinnosti, protože vládám jednotlivých zemí se nepodařilo tuto legislativu efektivně uplatnit.

“Potřebnou legislativu k dosažení našich cílů máme, ale pak tady také jsou členské země, které neplní svou část dohody,” uvedl Nicolas González Casares, středo-levicový španělský člen Evropského Parlamentu. “Evropská komise musí tyto státy donutit jednat. Ony mají ty správné nástroje a Komise musí tyto státy donutit je použít. Nestačí jen vytvářet zákony,” dodal.

Plošně prosazení renovace oken je samozřejmě v zájmu sklářských společností. Pro průmysl by to znamenalo přístup k většímu množství recyklovaného materiálu a především zvýšenou poptávku po jejich produktech.