MAN dodá záložní plynové motorgenerátory pro britskou přenosovou soustavu

DomůEnergetika v zahraničíMAN dodá záložní plynové motorgenerátory pro britskou přenosovou soustavu

MAN Energy Solutions získala zakázku od Statera Energy na dodávku osmi plynových motorgenerátorů pro flexibilní zálohu britské přenosové soustavy. Jedná se o první část dodávky, která bude obsahovat 24 plynových motorgenerátorů o celkovém elektrickém výkonu 300 MWe. Dodávka bude probíhat 18 měsíců a bude vybudováno 6 elektráren, každá po 4 plynových motorgenerátorech.

Objednávka představuje první část nedávné rámcové dohody mezi MAN Energy Solutions a Statera Energy. MAN Energy Solutions dodá během 18 měsíců 24 plynových motorgenerátorů na zemní plyn 20V35/44G TS každý o elektrickém výkonu 12,5 MWe. Celkem bude tedy do britské přenosové sítě National Grid připojeno 300 MWe vysoce účinného záložního výkonu v šesti nových elektrárnách.

„Jako globální průkopník je Velká Británie první z předních světových průmyslových zemí, které se zavázaly k dosažení cíle nulových emisí. Společnost MAN Energy Solutions je hrdá na to, že je součástí tak důležité iniciativy. Naše plynové motorgenerátory poskytují špičkovou účinnost na trhu a úspora paliva v konečném důsledku znamená snížení emisí. Jakmile bude k dispozici syntetický zemní plyn, který lze vyrábět z obnovitelných zdrojů, mohou naše motorgenerátory být provozovány i na tento plyn. Studie očekávají, že se produkce zeleného plynu v příštích 10 až 15 letech zvýší. Tímto způsobem budou nové elektrárny zajištěny do budoucna a mají potenciál přispět k plně dekarbonizované ekonomice,“ uvedl Wayne Jones, vedoucí prodeje MAN Energy Solutions.

Obnovitelné zdroje je nutné zálohovat

Závazek Velké Británie dosáhnout nulových emisí oxidu uhličitého do roku 2050 znamená, že v příštích letech bude třeba zavádět obnovitelné zdroje. V důsledku toho bude vyvážení nabídky a poptávky po elektrické energii stále náročnější, protože záložní formy výroby budou muset rychle reagovat na výkyvy ve výrobě obnovitelných zdrojů.

Aurora Energy Research předpovídá, že do roku 2050 bude zapotřebí 50 TWh záložní elektrické energie na podporu obnovitelných zdrojů.

Nové elektrárny představují inovativní postupnou změnu způsobu, jakým lze zemní plyn využít k uspokojení naléhavé povahy energetického deficitu nebo špičkové poptávky v britské přenosové síti ve srovnání s paroplynovými elektrárnami. MAN uvedl, že nové elektrárny mohou dosáhnout plného výkonu z pohotovostního režimu během přibližně pěti minut.

Každá z 6 nových elektráren bude sestávat ze čtyř plynových motorgenerátorů MAN 20V35/44 TS. Každá elektrárna bude schopná dodávat 50 MWe. Dále bude každý motorgenerátor vybaven jednotkou selektivní kytalické redukce (SCR). Ta zajistí, že emise výfukových plynů nebudou pouze v mezích Agentury pro životní prostředí, ale budou i v souladu s úrovněmi již naměřenými v atmosféře.