Nadace životního prostředí zažalovala nizozemskou vládu za neplnění klimatických cílů

DomůŽivotní prostředíNadace životního prostředí zažalovala nizozemskou vládu za neplnění klimatických cílů

Soud nařídil nizozemské vládě, aby snižovala emise skleníkových plynů rychlejším tempem, než bylo původně plánováno, a bylo tak dosáhnuto snížení o 25 % proti roku 1990. Soudní řízení na okresní úrovni proběhlo v roce 2015. Jedná se o první případ, kdy soud požaduje od státu, aby došlo zlepšení k opatření proti změně klimatu.

V minulém roce byly v Nizozemsku emise skleníkových plynů pouze 13 % pod hodnotou z roku 1990. Stát patří mezi jedny z nejvíce znečišťujících zemí v Evropě. Pokud by pokračovalo Nizozemsko v současně stanovené politice, dosáhlo by pouze 17% snížení do roku 2020.

„Vláda udělala příliš málo, aby zabránila nebezpečí změny klimatu, a dělá příliš málo, aby to dohnala,“ uvedl odvolací soud a potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.

„Nejistota ohledně dosažení cíle 2020 je velmi vysoká. Je zde vysoká šance, že snížení bude velice zaostávat za stanovenými 25 %, což je nepřijatelné,“ dodal.

Nizozemská vláda respektuje nařízení soudu a uvedla, že dosažení cílů stanovených pro rok 2020 je splnitelné. Zvažuje ale také dovolání kvůli způsobu posouzení této právní otázky odvolacím soudem. Během procesu odvolání soud odmítl veškeré námitky vlády a vyhověl v žalobě nadaci životního prostředí Urgenda Foundation. Ta podala žalobu jménem 886 občanů Nizozemska.

Tento rozsudek je výstrahou vládám po celém světě,“ uvedla ředitelka Climate Litigation Network, Tessa Khan.

„Lidé v Irsku, Belgii, Švýcarsku, Norsku a USA se již obracejí na soudy, aby chránili svá lidská práva před škodlivými změnami klimatu. Vlády již po dnešku nemají více výmluv, proč by neměly jednat,“ dodala Khan.

„Tak jako rozhodnutí z roku 2015 i to dnešní nám dalo skutečnou naději. Dnes je to ještě jasnější než před třemi roky, že změna klimatu je problém našich životů i životů našich dětí. Nemůžeme již dále čekat a musíme zasáhnout, proto jsme zažalovali nizozemskou vládu. Doufáme, že tohle bude probuzení i pro ostatní vlády,“ uvedl Joos Ockels, jeden ze zapojených občanů.