Průzkum: Češi jsou klimaskeptici, větší podíl skeptiků je pouze v Izraeli

DomůŽivotní prostředíPrůzkum: Češi jsou klimaskeptici, větší podíl skeptiků je pouze v Izraeli

Podle výsledků průzkumu veřejného mínění mezi 18 převážně evropskými zeměmi jsou Češi hned po Izraelcích druzí největší klimatičtí skeptici. Pět procent obyvatel České republiky nevěří, že globální oteplování vůbec existuje.

Průzkum veřejného mínění vypracovaný britskou společností NatCen, který byl publikován v minulém týdnu, prozradil na obyvatele ČR a obyvatele dalších 17 států, jak významné je pro ně téma klimatických změn a globálního oteplování. Poměrně překvapivě se ČR zařadila mezi země jako je Izrael a Rusko, které patří mezi země s nejvyšším podílem „klimaticko-skepticky“ smýšlejících lidí.

V ČR se podle průzkumu obává klimatických změn 54 % obyvatelstva, což je pouze o jeden procentní bod více než v Izraeli. Současně má ČR ve srovnání s dalšími státy i poměrně vysoký podíl obyvatelstva, které v klimatické změny vůbec nevěří (5 %). Větší podíl obyvatel, kteří v klimatické změny nevěří, má opět pouze Rusko (14 %) a Izrael (8 %).

Výsledky průzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoj obyvatelstva ke klimatickým změnám. Zdroj: NatCEN

Jak by se dalo očekávat, nejvíce se změn klimatu obávají sousední Němci, kde se klimatických změn obává 86 % obyvatelstva. Pouze jedno procento Němců nevěří, že globální oteplování jako takové vůbec existuje.

Překvapivý výsledek poskytl průzkum i u sousedního Rakouska, kde bylo možné očekávat, že bude obava relativně vysoká. Nicméně Rakousko ve srovnání zemí skončilo až na sedmém místě, navíc s relativně vysokým procentem obyvatel, kteří klimatickým změnám vůbec nevěří.

Česká republika podle výsledků průzkumu vyniká ještě v jednom ohledu. Zatímco u naprosté většiny zemí je přímá úměra mezi dosaženým stupněm vzdělání a obavou z klimatických změn, v ČR podle studie tato spojitost není jasná.

Obdobně je z politického hlediska pro ČR zajímavé, že ve většině testovaných zemí je strach z klimatických změn spojen spíše s levicově smýšlející části obyvatelstva. Není tomu tak pouze v ČR, Rusku a ve Slovinsku.