Vláda podle kritiků v plnění pařížské dohody postupuje formálně