Kanadský provozovatel přenosové soustavy zavádí pilotní projekt na podporu úložišť energie