Navigant: Li-ion bateriová úložiště přesáhnou 28 GW v roce 2028

DomůAkumulace energieNavigant: Li-ion bateriová úložiště přesáhnou 28 GW v roce 2028

Zatímco přečerpávací vodní elektrárny budou mezi stacionárními úložišti ke konci současné dekády stále zaujímat podíl okolo 96 % globálního instalovaného výkonu, instalovaný výkon bateriových úložišť rychle poroste. Podle společnosti Navigant Research bude instalovaný výkon Li-ion bateriových úložišť v roce 2028 přesahovat hranici 28 GW.

Společnost Navigant Research ve své studii uvádí, že rok 2019 byl velice pokrokový v oblasti úložišť energie a zdaleka překročil vše, co bylo k vidění v předchozích letech. Ve studii jsou zejména zmiňovány tři hlavní segmenty pro úložiště energie.

Prvním je tzv. behind the meter segment, ve kterém jsou úložiště energie instalovány přímo u průmyslových odběratelů a firem. Cílem je snížit náklady za elektřinu odebíranou zejména v časech špičkové poptávky, kdy jsou ceny nejvyšší.

Velkoodběratelé rovněž instalují baterie pro zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny, přičemž v kombinaci se solárními elektrárnami snižují závislost těchto odběratelů na dodávkách ze sítě a částečně je chrání před případným budoucím růstem cen elektřiny.

Dalším segmentem, který se v posledních letech stále rychle rozvíjí, je výstavba velkých bateriových úložišť v blízkosti solárních a větrných parků.

Třetím segmentem jsou úložiště, které nahrazují špičkové a rychlostartující zdroje pro výrobu elektřiny. Developeři těchto systémů již dlouho argumentují, že baterie reagují mnohem rychleji a jsou čistější než špičkové elektrárny, které jsou využívány jen k pokrytí odběrových špiček v dobách vysoké poptávky.

CEO společnosti 8minutenergy, Tom Buttgenbach, uvedl, že na některých trzích ve Spojených státech, které se vyznačují napjatou situací v energetické síti a vysokým podílem solárních zdrojů, by cena elektřiny z bateriového úložiště zkombinovaného se solární elektrárnou pro pokrytí odběrových špiček mohla být až poloviční oproti tradičním plynovým elektrárnám.

Obnovitelné zdroje v kombinaci s úložištěm vyhrávají technickým pokrokem a na některých trzích i cenou

Podle společnosti Navigant se průměrné ceny kontraktů na odběr elektrické energie (PPA) snížily mezi lety 2015 a 2018 o 79 % na 30 USD/MWh. Oproti tomu sdruženou cenu elektřiny (LCOE) pro paroplynové elektrárny v roce 2021 odhaduje mezi 41 až 47 USD/MWh.

Během roku 2019 bylo zprovozněno několik projektů podobného typu. Příkladem jsou projekty společnosti Hawaiian Electric, kde byly instalovány solární elektrárny o výkonu 260 MW v kombinaci s několika bateriovými úložišti o celkové kapacitě přesahující 1000 MWh.

Cena kWh elektřiny z těchto projektů se pohybuje mezi 0,08 až 0,12 USD/kWh. Oproti tomu se průměrná cena za kWh vyrobená za pomoci fosilních paliv na Havaji pohybuje okolo 0,15 USD/kWh. V tomto případě je však nutné podotknout, že velkou roli hraje izolovanost tamního trhu jako tomu u ostrovních států tradičně bývá, kdy se ceny plynu pohybují na několikanásobku cen zbytku USA.

Salt River Project v Arizoně plánuje výstavbu dvou projektů s celkovým výkonem 338 MW, který budou dodávat solární panely a úložiště s kapacitou přerůstající hranici 1 GWh.