Nejmenší česká přečerpávací vodní elektrárna se vrací do provozu