Elektrárna Dlouhé stráně díky zvýšení provozní hladiny vyrobí více elektřiny