ČEZ má problémy s jadernou elektrárnou Dukovany

DomůElektrárny v ČRČEZ má problémy s jadernou elektrárnou Dukovany

ČEZ se potýká s problémy v jaderné elektrárně Dukovany, od 17. září je v provozu pouze 4. blok. Na prvních 3 blocích momentálně probíhá přehodnocování rentgenových snímků svarů na potrubí a oprava nekvalitně provedených svarů. Včera o tom informoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

2. a 3. blok jaderné elektrárny Dukovany byly 17. září odstaveny z důvodu nedostatečné kvality rentgenových snímků, ze kterých nebylo možné prokázat stav svarových spojů na systémech. Tato situace se týkala i 1. bloku elektrárny, kde byla kontrola prováděna v rámci plánované odstávky pro výměnu paliva, která započala na konci srpna.

„ČEZ odstavil dva bloky po konzultaci s námi. Kdyby tak neučinil sám, tlačili bychom na to,“ tvrdí předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.

Překontrolování RTG snímků mělo být podle ředitele elektrárny Miloše Štěpanovského ujištěním a důkladným prověřením stavu elektrárny před podáním žádosti o prodloužení provozu nejstaršího 1. bloku o dalších 10 let.

Podle původních informací ČEZ měla vynucená odstávka trvat 2 až 3 týdny, nyní je jisté, že se oproti odhadům protáhne.

Nejdůležitější části elektrárny jsou v pořádku

Dukovany: Nejzávažnější problém je na potrubí napájecí vody parogenerátorů.

Nekvalitní RTG snímky byly zjištěny převážně na potrubí sloužícím k měření technologických parametrů jak v jaderné, tak i nejaderné části elektrárny. Z pohledu jaderné bezpečnosti jsou nejzávažnějším nedostatkem nekvalitní snímky a svary na potrubí napájecí vody parogenerátorů.

I přes nekvalitně provedené snímky na 4. bloku, prokázal ČEZ bezpečnost jeho provozu. Závažnost nedostatků je nižší než u ostatních bloků.

Společnost ČEZ momentálně informuje SÚJB o postupu opakovaných RTG kontrol a oprav, před najetím odstavených bloků bude muset prokázat odstranění všech nedostatků.

K přístupu ČEZ se vyjádřili odborníci

„Je to důsledek dlouhodobě zanedbané údržby kvůli maximalizaci zisku. ČEZ by měl kontroly provádět vlastními zaměstnanci. Outsourcing citlivých služeb, jako jsou technické kontroly, je v případě jaderných elektráren zločin,“ řekl bývalý ředitel JE Temelín František Hezoučký.

Na tuto kritiku reagoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž:

„Kontrolní činnost je na zaměstnancích elektrárny. Některé z činností jsou ale vázány na odstávky a je běžnou světovou praxí, že je vykonávají dodavatelé pro víc provozovatelů. Mimo jiné i proto, že mohou mít víc zkušeností.“

Drábová vyjádřila svoji nespokojenost s přístupem ČEZ k prověrce prvního bloku v rámci žádosti o prodloužení jeho provozu. Potřebné dokumenty jsou prý dodávány se zpožděním a v nevyhovující kvalitě. Podle Drábové by namísto získání licence mohlo být 1. bloku uděleno povolení na jeden či dva roky, behěm nichž by ČEZ musel dát vše do pořádku.

„Velmi vnímáme výtky a činíme kroky k nápravě. Věříme, že v posledních měsících jsme udělali obrovský kus práce,“ řekl Kříž.

Štítky: ČEZJE Dukovany
Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...