Odvrátí Belgie hrozící brownouty navzdory kritickému nedostatku výkonu jaderných elektráren?

DomůElektrárny v EvropěOdvrátí Belgie hrozící brownouty navzdory kritickému nedostatku výkonu jaderných elektráren?

Belgický provozovatel přenosové soustavy Elia řeší, jak se vypořádá s nedostatkem výkonu v nadcházejících měsících. Chybět totiž má až 4,9 z necelých 6 GW instalovaného výkonu belgických jaderných elektráren. Belgie si také poprvé po pěti letech nezajistila výkon pro nadcházející zimu v strategických rezervách. Zemi přezdívané srdce EU tak reálně hrozí, že zde může docházet k tzv. „brownoutům“, tedy řízenému omezování dodávek elektřiny. 

Včera měla společnost Elia představit belgickému ministerstvu energetiky svůj plán na zvládnutí situace v přenosové soustavě během příštích měsíců. Belgii totiž čeká spolu se sezonním nárůstem spotřeby souvisejícím s příchodem zimy také výrazné omezení produkčních kapacit jaderných elektráren.

Jaderné zdroje jsou zatím pro Belgii klíčové, jelikož zajišťují více než 50 % tamní výroby elektřiny. V Belgii si tak v reálném provozu ověří připravenost přenosové soustavy na plánované postupné odstavování všech jaderných reaktorů v letech 2022 až 2025.

Nejkritičtější bude situace v listopadu, kdy má dodávat elektřinu do sítě pouze jeden ze sedmi belgických reaktorů. Oním posledním mohykánem bude 3. blok jaderné elektrárny Doel, který má instalovaný výkon 1 GW.

„V plánu sice je dostupnost 3. bloku elektrárny Doel. Ovšem nejsem si jistý, zda se Belgie může na dostupnost tohoto bloku spoléhat, vzhledem k tomu, že posledních 5 let byl v provozu pouze 45 % doby (historie provozních dat k dispozici zde, pozn. redakce). Jedná se o historicky bezprecedentní situaci. Bez ohledu na dostupnost Doel 3 bude pokrytí poptávky po elektřině v Belgii záviset na dalších faktorech jako je teplota a rychlost větru ,“ řekl pro web Montel konzultant v oblasti energetiky Kris Voorspools.

Bude nakonec k dispozici více elektřiny z jádra a plynu?

Jedním z možných řešení listopadové napjaté situace v belgické přenosové soustavě je podle jejího provozovatele zrušení plánované odstávky bloku 1 jaderné elektrárny Thiange. Odstávka tohoto bloku má začít 20. října a potrvá do konce listopadu. Dostupnost Tiange 1 by znamenala navýšení výkonu dostupného pro výrobu elektřiny v Belgii téměř o 1 GW. Podle společnosti Elia je další možností také zprovoznění záložní plynové elektrárny Vilvoorde o výkonu 385 MW.

Další alternativu představují omezení na straně spotřeby. Jednak mohou být spuštěny mechanismy omezující spotřebu velkých průmyslových podniků. Se zvládáním situace v síti může pomoci také omezení spotřeby domácností i firem v době špiček. Očekává se, že obdobně jako během minulé zimy, se bude i letos v zimním období špičkové zatížení soustavy pohybovat okolo 13 GW.

Zatížení belgické sítě v listopadu 2017. Zdroj: Elia

Nebude-li zima, pomůžeme

Belgie se v nadcházejících měsících bude muset pravděpodobně spoléhat na import elektřiny z Francie a Nizozemska. V letošním roce došlo k navýšení kapacit přeshraničních vedení, což mělo pomoci se zajištěním výkonové rovnováhy pro nadcházející zimu.

Popisek grafu

Množství dodané elektřiny ze sousedních státu však bude primárně záviset na počasí. V případě mrazivých dnů budou Francie i Nizozemsko řešit pokrytí své spotřeby a možnosti exportu elektřiny z těchto zemí do Belgie budou značně omezené.

Popisek grafu

Blackoutům mají zabránit brownouty

Belgie se již musela s napjatou situací v přenosové soustavě potýkat před čtyřmi lety. Tehdy pomohly s řešením problémů s nedostatkem disponibilních výrobních kapacit tzv. „brownouty“, neboli řízené omezování dodávek v některých oblastech země, jehož cílem je zabránit rozpadu sítě a předejít úplnému „blackoutu“. Elia uklidňuje veřejnost prohlášením, že udělá vše, co bude v jejich silách, aby zabránila celkovému kolapsu sítě.

Plánované rozvržení případného omezení dodávek v jednotlivých regionech již zveřejnilo belgické ministerstvo energetiky. Belgie je podle tohoto plánu rozdělena do 6 oblastí, každá z nich představuje zatížení soustavy 500 MW. V případě hrozícího blackoutu bude jedna z oblastí odstavena. Odstavování jednotlivých oblastí se bude postupně střídat. Brownouty pak nemají trvat déle než 3 hodiny a jejich výskyt má být omezen na období mezi 17:00 a 20:00. Velká města mají být vzhledem k hustotě zalidnění brownouty nedotčena.

Belgii trápí nedostatek rezerv

Také v Belgii stejně jako v Německu řeší otázku zajištění výkonu pomocí tzv. strategických výkonových rezerv, které mohou v případě nedostatku výkonu pomoci stabilizovat soustavu. Belgické ministerstvo energetiky se však rozhodlo poprvé po 5 letech nezajišťovat strategickou rezervu pro nadcházející zimu.

Rozhodnutí o strategické rezervě padlo před několika týdny na základě informace od společnosti Elia a Engie, že Belgie bude mít dostatek výkonu pro zajištění výkonové rovnováhy. Vývoj situace však přinutil ministra energetiky zahájit krizové vyjednání s oběma společnostmi, jehož předmětem bude možnost dodatečného zajištění strategické rezervy pro nadcházející zimu.

Blížící se zima v kombinaci s nedostupností výkonu jaderných elektráren tak bude pro belgickou přenosovou soustavu náročnou zatěžkávací zkouškou. Následující měsíce naznačí, jak bude belgická soustava schopná vypořádat se s definitivním odstavením jaderných elektráren po roce 2025.

 

Zástupce společnosti Elia, Pieter Vanbaelen, vystoupí jako přednášející na konferenci Share Your Energy, jejímž organizátorem je web oEnergetice.cz. Více podrobností a informace o dalších zajímavých hostech najdete na strákách konference shareyourenergy.eu.