V nejsušší poušti světa vyroste přečerpávací vodní elektrárna