Je recyklace fotovoltaických panelů jejich největší slabinou?