Mořská voda nabízí zásoby jaderného paliva na tisíce let

DomůElektřinaMořská voda nabízí zásoby jaderného paliva na tisíce let

Extrakce uranu z mořské vody by v budoucnu mohla nabídnout dostatek zásob pro země, které nedisponují konvenčními ložisky a musí se tak spoléhat na dovoz ze zahraničí. Přestože tento způsob těžby uranu není prozatím konkurenceschopný, nové objevy vědců ze Stanfordu by mohly pomoci situaci změnit.

Přestože je koncentrace uranu v mořské vodě velmi nízká, jeho celkové zásoby nejsou nijak zanedbatelné. Podle serveru engadget by vystačily současným jaderným elektrárnám na šest tisíciletí. Extrakce uranu z mořské vody však zatím není díky svým vysokým nákladům konkurovat konvenčním metodám těžby.

„Koncentrace jsou velmi nízké, na úrovni jednoho zrnka soli rozpuštěného v litru vody. Oceány jsou ale velmi rozlehlé, a pokud bychom mohli tato stopová množství získávat efektivně, zásoby by byly nekonečné,“ říká Yi Cui, spoluautor studie.

Uran v mořské vodě reaguje s kyslíkem, čímž dochází ke vzniku kladně nabitých iontů. Ty mohou být z vody získávány za pomocí umělohmotných vláken obsahujících sloučeniny amidoximu, na které se ionty „nabalí“. Po nasycení vláken se následně sloučeniny uranu chemicky separují a mohou být nadále přepracovány na jaderné palivo.

Nové poznatky výzkumných pracovníků ze Stanfordské univerzity vycházejí z dlouhodobého výzkumu vědců z Číny a Japonska, ale také vědců amerického ministerstva energetiky.

Hybridní vlákna nabízí řádově vyšší účinnost

Nová hybridní vlákna obsahují kromě amidoximu rovněž příměs uhlíku, čímž se vlákna stávají vodivá. Vysíláním elektrických pulzů je tak možné měnit jejich vlastnosti, díky čemuž je možné navýšit objem získávaných iontů uranu.

„Po velkou část tohoto století bude určitá část elektřiny muset pocházet ze zdrojů, které umíme zapnout a vypnout. Věřím, že elektřina z jaderných zdrojů by měla být součástí tohoto mixu a zajištění přístupu k uranu je součástí přechodu k bezuhlíkové energii.“

Steven Chu, fyzik a profesor na Stanfordské univerzitě

Stanfordským vědcům se nyní díky využití hybridních vláken podařilo navýšit tři paramenty klíčové pro extrakci uranu z mořské vody – kolik uranu se na vlákna při těžbě nabalí, rychlost, jakou mohou být ionty získávány a kolikrát mohou být vlákna při těžbě opětovně použita.