Odstávky ve Francii navyšují cenu elektřiny v Evropě, ohrožena je především Velká Británie

DomůElektřinaOdstávky ve Francii navyšují cenu elektřiny v Evropě, ohrožena je především Velká Británie

Odstávky francouzských jaderných elektráren způsobily nárůst cen elektřiny v kontinentální Evropě. Nejvyšší tlak je očekáván především na soustavu Velké Británie, která bojuje s poklesem dostupného výkonu kvůli uzavírkám uhelných elektráren.

Kvůli bezpečnostním obavám o odolnost některých komponent bylo ve Francii odstaveno 20 z celkových 58 provozovaných jaderných reaktorů. V následujících měsících se očekává odstávka dalších čtyř bloků.

Prohlubující se problémy ve Francii již způsobily nárůst cen elektřiny v kontinentální Evropě. Důvodem je nutnost navýšení importu elektřiny do Francie z Německa a dalších sousedních zemí pro pokrytí výrobního deficitu.

Nastalá situace ohrožuje především soustavu Velké Británie, která se v tomto roce ze 7 % spoléhala na dovoz elektřiny prostřednictvím podmořských propojovacích kabelů z Francie a Nizozemí. Británie se tuto zimu, tedy v období, kdy spotřeba elektřiny vlivem nutnosti vytápění a vyšší míry osvětlení dosahuje svého maxima, bude muset vyrovnat buď s nižšími dovozy elektřiny, nebo bude muset zaplatit vyšší cenu za importovanou elektřinu.

„Pokud se situace dramaticky nezmění, lze v příštích měsících očekávat navýšení cen elektřiny a plynu pro všechny spotřebitele,“ řekl Nick Grogane ze společnosti Energy Solutions.

Provozovatel přenosové soustavy Velké Británie, National Grid, tento měsíc předpověděl, že rozdíl mezi dostupným výkonem a maximální spotřebou bude 6,6 %. Tento výkonový přebytek již obsahuje speciální smlouvy s několika uhelnými a plynovými elektrárnami na jejich ponechání v pohotovosti. Bez těchto opatření by rozdíl dosáhl rekordně nízkých 1,1 %. Jen pro letošní zimu ovšem Natinal Grid za 3,6GW výkonovou rezervu zaplatí 122 milionů liber (3,65 mld. Kč), což je více než 3,5násobek nákladů za předchozí zimu.

Podle Grogana zavedení pohotovostních rezerv znamená, že by se země neměla obávat blackoutů. Podle něj by ovšem v případě nutnosti využít drahou energii ze záložních těchto zdrojů znamenalo výrazné navýšení jak nákladů, tak i znečištění ovzduší.