Podíl výroby elektřiny z uhlí v Číně je druhým rokem na vzestupu