Slovensko vypsalo historicky první aukci na státní podporu obnovitelných zdrojů

DomůElektřinaSlovensko vypsalo historicky první aukci na státní podporu obnovitelných zdrojů

Slovenské Ministerstvo hospodářství vyhlásilo 4. února první aukci na státní podporu výstavby zařízení produkujících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Celkový výkon, který mají nově podpořené zdroje být schopny dodat do sítě, je 30 MW. Slovenský tendr je určen pro výrobny produkující čistě elektřinu, ne tedy pro zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET), pro který se bude konat samostatná aukce.

Ministerstvo vyhlásilo výzvu na předkládání nabídek na svých stránkách. Tím naplňuje požadavek Evropské komise, aby byly podpory nově poskytovány primárně formou jejich aukcionování. Aukce zavedla novela slovenského zákona o podporovaných zdrojích energie, která vešla v platnost v lednu 2019.

Zájemci o státní podporu formou příplatku mohou nyní své nabídky týkající se nových zdrojů využívajících sluneční, větrnou, vodní, geotermální energii, či energii biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čističek odpadních vod zasílat Ministerstvu hospodářství až do 30. dubna 2020. Předem zároveň musí uzavřít smlouvu o příplatku se slovenským operátorem trhu.

Výkonová omezení

Pro zařízení využívající solární energii, platí omezení instalovaného výkonu v rozmezí 100 kW až 2 MW, přičemž panely musí být situované na budově a nebo na pozemku, který není  pozemkem . Pro ostatní obnovitelné zdroje platí rozmezí instalovaného výkonu mezi 500 kW a 10 MW. Jediným kritériem pro výběr vítěze je výše nabízené ceny.

Slovensko chce podporovat především solární elektrárny na střešních konstrukcích a obvodových pláštích budov. 

Deadline pro dokončení vítězných projektů a cena

Pro vítěze v aukcích, kteří, seřazeni dle nabízené ceny, naplní poptávaný objem 30 MW, bude platit podmínka dokončení projektu výrobny do 21 měsíců (pro solární elektrárny), 39 měsíců (větrné elektrárny) a 51 měsíců (ostatní OZE) od vyhlášení výsledků tendru.

Ministerstvo se rovněž rozhodlo omezit maximální cenu elektřiny, kterou účastníci mohou nabídnout na 84,98 eur/MWh pro elektřinu ze solárních a větrných zdrojů a na 106,80 euro/MWh pro ostatní OZE.

Předem smluvená smlouva s OKTE nutností

Zájemce o podporu musí mít předem sjednanou smlouvu o příplatku se slovenským operátorem trhu, firmou OKTE. Další podmínkou pro úspěch v aukci je rovněž poskytnutí finanční záruky, která by byla použita v případě nutnosti uspokojení nároku OKTE na pokutu vyplývající ze smlouvy. Ta bude vymáhána v případě, kdy se vítěz v aukci opozdí s dokončením výstavby zdroje. Pokuta byla stanovena na 1500 eur za každý nezprovozněný MW za každý den, kdy se stavba zpozdí.