V Utahu byla zprovozněna první komerční geotermálně-vodní elektrárna