Domů
Legislativa ČR
Aktualizovaná státní energetická koncepce schválena. Hlavním zdrojem bude jádro
Provozovaným jaderným blokům se v tomto období díky mrazům daří a vyrábí více elektřiny; Zdroj: Archiv EDU
Zdroj: Archiv EDU

Aktualizovaná státní energetická koncepce schválena. Hlavním zdrojem bude jádro

Aktualizovaná státní energetická koncepce (ASEK) je strategický dokument ČR, který je závazný pro všechny státní orgány a pro přijímání nové legislativy. Určuje tedy směr, jakým se česká energetika v následujících desetiletích vydá. Poslední schválená SEK byla z roku 2004 a na její aktualizaci se pracovalo od roku 2010. Vyjádření z minulého týdne naznačovala, že dnes dojde k jejímu přijetí.

„Dnes schválená státní energetická koncepce znamená další krok k nízkouhlíkové energetice. Hlavním zdroji výroby energie u nás budou jádro a obnovitelné a druhotné zdroje,“ komentoval přijetí ASEK premiér Bohuslav Sobotka.

Vývoj a struktura primárních zdrojů energie

Koncepce obsahovala několik variant vývoje české energetiky do roku 2040, přičemž nepravděpodobnější vývoj je obsažen ve variantě nazvané „Optimalizovaný scénář“. Podle této varianty bude postupně růst využití jaderného paliva, zemního plynu a obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Naopak se počítá s výrazným poklesem využití hnědého uhlí. Vývoj struktury primárních energetických zdrojů (PEZ) podle ASEK je zobrazen v následujícím grafu (PJ = petajoule).

Zdroj: MPO - Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (Praha - prosinec 2014)
Zdroj: MPO – Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (Praha – prosinec 2014)

Vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny

Jedním z nejvíce diskutovaných témat byla budoucnost jaderné energetiky. Ta bude dle schválené ASEK dále nabývat na významu a k roku 2040 se předpokládá téměř 50% podíl jádra na hrubé výrobě elektřiny v ČR. Co se nových jaderných zdrojů týče, koncepce vytyčuje cíl:

,,Podpořit a urychlit proces projednávání, přípravy a realizace nových jaderných bloků ve stávajících lokalitách jaderných elektráren o celkovém výkonu do 2 500 MW, respektive roční výrobě ve výši cca 20 TWh v horizontu let 2030 – 2035 včetně nezbytných kroků mezinárodního projednávání. „

Nyní bude důležité vyřešit financování výstavby nových jaderných zdrojů, aby vše nedopadlo jako zrušený tendr na dostavbu nového bloku v JE Temelín. Za tímto účelem vzniká další důležitý dokument – Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Ministři se ovšem na dnešním jednání plánem nezabývali.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem elektrické energie se mají stát obnovitelné a druhotné zdroje, u kterých se počítá s nárůstem výroby téměř na dvojnásobek v porovnání s rokem 2015.

Vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny podle ASEK je zobrazena na následujícím grafu.

Zdroj: MPO - Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (Praha - prosinec 2014)
Zdroj: MPO – Aktualizace státní energetické koncepce České republiky (Praha – prosinec 2014)

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(6)
Josef
15. červenec 2015, 22:24

Přijatá en. koncepce podle mého názoru povede ke zbytečnému importu zemního plynu. Plyn který u nás slouží většinou k výrobě nízkopotencionálního tepla by měl být nahrazován tepelnými čerpadly a využívám zejména v nákladní dopravě, kde do roku 2040 nedojde k fakticky žádnému odklonuod ropy a její objem bude neustále narůstat. Další věcí jsou ceny OZE, zejména slunce a větru, které budou klesat v jižní Evropě toho povede k velkému boomu zejména FV panelů a velcí importéři el. energie jako je Itálie bude svoje dovozy omezovat to povede k spíše nízké ceně el. energie na trhu a bude proto velmi výhodné podporovat spotřebu el. energie přes tepelná čerpadla zvyšovat a to i za cenu určitých importů. Naproti tomu samotný plyn, který bude sloužit k regulacím sítě bude poměrně drahý pokud jej budeme masivně využívat k vytápění budov povede to k nižší kupní síle obyvatel a nižšímu HDP celé ekonomiky.

Petr
18. květen 2015, 12:15

Co se stane v tom roce 2037, že je tam takový zub? Skončí životnost některého bloku JE, nebo zase ministerstvo dopravy plánuje opravit dálnici v zimě, tak bude teplo a nebude třeba topit? :)

Jan Budín
18. květen 2015, 14:51

Zahájení provozu nových jaderných bloků a nahrazení odstavovaných bloků JEDU novými zdroji má na svědomí markantnější výkyv mezi lety 2033 až 2037. Z části je tedy tento "zub" zapříčiněn touto skutečností. Dalším faktorem působícím na pokles hrubé výroby elektřiny v roce 2037 je značný pokles výroby hnědouhelných elektráren.

Vojtěch
18. květen 2015, 15:45

No každopádně to vypadá že nikdo neplánuje se zvyšováním spotřeby. Nebo se plánuje s postupným snižováním prodeje el.energie do rakous

Jan Budín
18. květen 2015, 16:18

Jedním z hlavních cílů ASEK je zabezpečení mírně přebytkové výkonové bilance elektrické energie (v posledních letech se saldo ES ČR pohybuje kolem -17 TWh, viz roční zprávy o provozu ERÚ).

Co se spotřeby elektřiny týče, její brutto hodnota má do roku 2040 vzrůst z dnešních cca 72 TWh na cca 85 TWh. Růst spotřeby je dle ASEK očekáván ve všech sektorech národního hospodářství.

Mírný pokles hrubé výroby elektřiny z dnešních cca 93,5 TWh na plánovanou hodnotu 88,5 TWh, tak bude mít za následek podstatné snížení záporného salda naší elektrizační soustavy.

Všechno ovšem za předpokladu, že se podaří postavit nové jaderné bloky. V případě zpoždění uvedení nových jaderných bloků do provozu by se česká energetika dostala do deficitního stavu a elektřinu by bylo nutné importovat.

Václav
28. únor 2016, 14:44

V energetické koncepci postrádám podíl vodních elektráren, které bych rád viděl odděleně. Zřejmě jsou zařazeny v obnovitelných zdrojích. Jsem ale přesvědčen, že v našem státě se státní politikou maximálně brání právě výstavbě malých vodních elektráren. Při tom jsem přesvědčen, že tento druh energie je právě v naší zemi nejlépe možné využít. Dnes umíme postavit efektivní elektrárničku i na malém potůčku. Při tom ale lze tyto zdroje postavit tak, aby vůec neškodili životnímu prostředí, rybám ani jiným živočichům. Podobné fungují i v Rakousku bez problémů. Všechny toky však tady převážně patří nějaké instituci s podílem státu, jako např.povodí Vltavy a těmto aktivitám se tady vehementně brání. Vodní zdroj při tom může dodávat energii do sítě i v době kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce. Vodní zdroj lze rychle při přebytku energie zastavit a při nedostatku energie rychle zesílit. Proč se u nás rozšíření těchto zdrojů tak brání ? Naše rodina měla před více než 150 lety mlýn políž Vltavy v oblasti Pozděraz do kterého byl z řeky jen malý náhon a postačilo to utáhnout mlýn se vším všudy. Dnes i ten malý náhon patří povodí Vltavy a obnovení takového zdroje je nemožné.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se