Domů
Legislativa ČR
Komunitní energetika: ERÚ vydal návod, jak postupovat pro sdílení elektrické energie v bytovém domě
Střešní solární elektrárna
Zdroj: Piqsels

Komunitní energetika: ERÚ vydal návod, jak postupovat pro sdílení elektrické energie v bytovém domě

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal na svých webových stránkách návod, jak a za jakých podmínek je možné sdílet elektrickou energii vyrobenou v bytovém domě mezi jednotlivé bytové jednotky. Sdílení elektřiny v rámci bytového domu je umožněno vzhledem ke změně vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, kterou ERÚ provedl v loňském roce. Novela vstoupila v platnost k 1. 1. 2023.

Zavádění komunitní energetiky v ČR

Česká republika dosud zaostává v implementaci evropské energetické legislativy. V poslední době často zmiňovaná komunitní energetika je v evropských směrnicích plnohodnotně zavedena od roku 2019, přičemž byla představena Evropskou komisí již v roce 2016.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) odeslalo návrh novely zavádějící pojmy energetické společenství a společenství pro obnovitelné zdroje na vládu ČR na přelomu letošního února a března. Věcný záměr byl představen v druhé polovině roku 2020 ještě za minulé vlády, kdy byl ministrem MPO Karel Havlíček. Na novelu se tak čekalo poměrně dlouhou dobu. Dle odborníků je nicméně návrh novely velmi kvalitní.

ERÚ se i vzhledem k výše zmíněnému a extrémním cenám energetických komodit spojených s geopolitickými událostmi v loňském roce zavázal k tomu, že umožní sdílení elektřiny v rámci bytového domu.

Úřad se tím vydal na samou hranici svých kompetencí. Zavádění nových pojmů do legislativy, jako je energetické společenství nebo společenství pro obnovitelné zdroje, není v jeho kompetenci. Úpravou vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou však zavedení nového pojmu elegantně obešel a „specifickou formu sdílení“ umožnil.

Zavedení plnohodnotné komunitní energetiky bude umožněno až poté, co projde návrh od MPO celým legislativním procesem a schválí jej zákonodárci. Optimistické očekávání vstupu novely v platnost je 1. ledna 2024.

Sdílení energie v bytovém domě

Sdílení elektřiny bude umožněno za předpokladu, že všechna odběrná místa jsou připojena do hlavní pojistkové skříně, a jde tedy o sdílení elektřiny bez využití distribuční soustavy. Odběratelé elektřiny si pak musí vybrat jedno vůdčí odběrné místo a libovolný počet přidružených odběrných míst. Vůdčí odběrné místo může být např. místo, na které je napsána spotřeba společných prostor.

Na vůdčí odběrné místo se podá žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě. Žádost může být podána na výrobnu provozovnou na základě licence nebo bez licence (dle novely energetického zákona do 50 kW, pokud nejde o podnikání). V případě výrobny bez licence je vhodné požádat distributora o výrobní EAN, na základě kterého si lze zvolit obchodníka pro výkup přebytků.

U odběrných míst zapojených do sdílení energie bude nutné jednak stanovit statický alokační klíč (pro dvě odběrná místa např. sdílení vyrobené elektřiny v poměru: 50:50), pak ale také vyměnit stávající elektroměry za elektroměry s průběhovým měřením. Jejich montáž a výměnu provede provozovatel distribuční soustavy zdarma, jak uvádí ERÚ.

Instalace průběhových měření a vytvoření alokačního klíče umožní provozovateli distribuční soustavy vyhodnotit výrobu a spotřebu daného odběrného místa ve čtvrthodinových intervalech. Data distributor předá na operátora trhu (OTE), který k nim zajistí přístup obchodníkovi s elektrickou energií registrovanému na daném odběrném místě. Pro zákazníka to ve výsledku znamená, že je proces automatický a jednoduchý za podmínky, že se na počátku správně nastaví.

Praktické postupy v bytových domech lze nalézt také na stránkách jednotlivých provozovatelů distribučních soustav, na které se ERÚ ve svém návodu odkazuje.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se