Konference Energetika 2017: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

DomůEnergetika v ČRKonference Energetika 2017: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

Konference Energetika 2017: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

Konference Energetika 2017 má za cíl potvrdit již dříve nastolený trend, kdy nechce být pouhou sérií přednášek, ale především unikátní otevřenou diskuzní platformou pro směřování energetiky ČR.

Konference Energetika 2017 bude první událostí, kde exkluzivně vystoupí kompletní Rada Energetického regulačního úřadu. Vladimír Outrata, Vratislav Košťál, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Vladimír Vlk představí v rámci úvodního bloku konference vizi fungování ERÚ na příští období a zúčastní se i panelové diskuze.

Základní údaje o konferenci:

 • 21. ročník konference EGÚ Brno, a. s.
 • 20. a 21. září 2017
 • Brno, OREA Hotel Voroněž
 • Více než 300 účastníků
 • 6 ucelených tematických bloků
 • 40 špičkových přednášejících a fundovaných diskutérů
 • 6 připravených moderátorů, kteří ví, o čem mluví
 • 15 minut pro prezentaci a dostatek času na diskuzi
 • 14 druhů moravského vína k ochutnání na společenském galavečeru

Odborné zaměření konference 

Konference Energetika 2017 – Jak změní evropské úspory českou energetiku? v sobě nese úspory jako jedno z prioritních témat nynější evropské agendy, nicméně konference je již tradičně zaměřena na energetiku jako celek, především pak na elektroenergetiku, plynárenství, teplárenství a na trh s energetickými komoditami.

Tomu odpovídá i její rozdělení do šesti tematických odborných bloků.

Úvodní blok:

Zahajovací řeč náměstkyně Ministra průmyslu a obchodu, paní Lenky Kovačovské.

Vystoupení rady Energetického regulačního úřadu. 

 1. blok: Jak změní evropské úspory českou energetiku?

Je stav české energetiky uspokojivý? Jaká jsou hlavní rizika jejího rozvoje do budoucna? Jaké vidíme příležitosti?

Moderátor: Jan Kanta.

Přednášející: Pavel Cyrani, Jiří Feist, Michal Macenauer

Diskutující: Václav Bartuška, Vladimír Outrata, Jan Kalina, Jan Valenta

 1. blok: Jaké vnější vlivy budou formovat energetiku?

Je evropská politika dlouhodobě efektivní a životaschopná? Potřebujeme k rozvíjení energetiky směrnice a cíle? Kteří dravci se chystají vstoupit do energetiky? Kdo si vlastně přeje rozvoj malé energetiky? Je energetická bezpečnost jen prázdný pojem?

Moderátorka: Rút Bízková

Přednášející: Filip Černoch, Vladimír Sochor, Zuzana Krejčiříková, Tomáš Ehler

Diskutující: Pavel Farkač, Pavel Zámyslický, Jakub Vít

 1. blok: Jaká bude situace na energetickém trhu?

Lze v Evropě ještě mluvit o trhu s elektřinou? Jaká je likvidita na trzích s elektřinou a plynem? Jsou ještě povolenky to, co určuje tep energetiky?

Moderátor: Blahoslav Němeček

Přednášející: David Kučera, Martin Kašák, Jan Kanta

Diskutující: Igor Chemišinec, Karel Vinkler, Jan Palaščák

 1. blok: Jaké budou elektrické sítě?

V čem jsou zájmy provozovatelů těchto sítí shodné a v čem se liší? Jsou úspory energie provozovateli sítí vítány? Je rozvoj lokální výroby ohrožením nebo příležitostí pro provozovatele sítí? Kdo a za jakých podmínek má být provozovatelem akumulace?

Moderátor: Pavel Šolc

Přednášející: Svatopluk Vnouček, Radim Černý, Zdeněk Bauer

Diskutující: Martin Michek, Roman Vaněk

 1. blok: Jak se bude rozvíjet plynárenství?

Jakými nástroji lze omezit závislost ČR na majoritním dodavateli plynu? Potřebuje česká energetika zásobníky plynu? Je bezpečnostní standard efektivním nástrojem pro zajištění dodávek plynu? Břidlicový plyn a LNG – bublina nebo blízká budoucnost?

Moderátor: Oldřich Petržilka

Přednášející: Ján Klepáč, Jitka Holubcová, Ludvík Baleka

Diskutující: Martin Slabý, Pavel Dočekal

 1. blok: Jaké budeme mít zdroje elektřiny a tepla?

Je rozvoj lokální výroby a akumulace efektivní ze systémového hlediska? Lze poptávku elektřiny pokrýt v ČR lokálními zdroji? Jsou nejlepším zdrojem energie úspory? Potřebujeme nové jaderné bloky?

Moderátor: Petr Jeník

Přednášející: Petr Závodský, Vojtěch Kotecký, David Onderek

Diskutující: Jan Fousek, Michal Soukup, Jaromír Vorel

Konference EGÚ Brno už 21 let vytváří prostor pro hledání jednoty v rozmanitosti, spolupráci, partnerství a společné tvůrčí činnosti. Podstatou konference je energetiku spojovat. Podílejte se na tom i Vy!