Revoluce spustila ekologizaci zdrojů, podle ekologů nesmí přestat