Domů
Evropská Unie
Komise rozdělí €100 mil. na projekty energetické infrastruktury

Komise rozdělí €100 mil. na projekty energetické infrastruktury

Od dnešního dne je možné se přihlásit o evropskou dotaci na výstavbu infrastruktury pod Nástrojem pro propojení Evropy (CEF – Connecting Europe Facility). Na podporu infrastruktury bylo vyčleněno 100 miliónů €, aby bylo dosaženo nižší energetické izolace mezi státy a odstranily se tzv. „úzká místa“ přenosových a přepravních sítí. Zároveň se jedná o opatření, která umožní dosáhnout jednotného energetického trhu, který je jednou z priorit Evropské komise pod vedením Jean-Claude Junckera. Do aktuálního kola rozdělování financí je možné se přihlásit pouze do 29. 4. 2015, ale předpokládá se, že v tomto roce proběhne ještě jedno kolo rozdělování dotací. Přihlášené projekty dostanou výsledné stanovisko o poskytnutí dotace podle odhadu do poloviny letošního července. 

Financování energetické infrastruktury pomocí CEF je jedním z nástrojů, jak dosáhnout cílů nově vznikající Energetické Unie.

K tomu, aby mohl projekt čerpat peníze z Evropských fondů je nutné, aby byl zařazen na seznam „projektů ve společném zájmu„, který byl poprvé sestaven v říjnu 2013 a na konci roku 2015 je očekáváná jeho aktualizace. V současné době je na seznamu 248 projektů hlavně z oblasti elektroenergetiky a plynárenství. Projekty společného zájmu by měly po svém dokončení ve velké míře přispět alespoň ve dvou státech k zajištění spolehlivosti dodávek elektřiny, přispět k integraci trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje.

VVN vedení z rozvodny Čebín – Vernéřov

Pro ČR jsou na seznamu projekty VVN vedení od Čebína až po Vernerov. I přesto, že toto vedení nezasahuje do dvou států, je bráno jako projekt společného zájmu, protože celkově zvýší stabilitu soustavy ve střední Evropě.

Celkem bude v tomto programu do roku 2020 rozděleno 5,85 mld. euro, přičemž část financí půjde na granty na výstavbu a část na granty na studie. Grant na výstavbu je možný pouze u některých vybraných projektů, které jsou mimořádného evropského významu. Evropská Komise ve svém dotačním programu pokryje maximálně 50 % způsobilých nákladů a to jak v případě grantů na studie, tak grantů na výstavbu. V ojedinělých případech lze individuálně rozhodnout, že bude přiděleno až 75 % nákladů.

Problematika projektů ve společném zájmu (PCI) je i případ vedení v Německu, které v současné době nezvládá nápory výkonu ze severu země a zároveň ohrožuje přenosové soustavy okolních států. Výstavba vedení v Německu je tedy i v zájmu Evropské Unie.

Štítky:
Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.