Domů
Evropská Unie
Směrnice o obnovitelných zdrojích dozná významných změn
Ursula von der Leyen, zdroj: Europarl.europa.eu
Zdroj: Evropský parlament

Směrnice o obnovitelných zdrojích dozná významných změn

Evropská komise ve středu 14. července zveřejnila nový legislativní balíček s názvem Fit for 55. Ten má Evropu dovést k cíli 55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030. Součástí balíčku je i novelizovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která má doznat poměrně významných změn.

Směrnice o obnovitelných zdrojích (takzvaná RED II) je hlavním nástrojem Evropské komise pro dosažení jednoho z cílů klimaticko-energetické politiky – zvyšování podílu obnovitelných zdrojů  v energetickém mixu. Ten je v novém návrhu navýšen z 32 % na 40 % pro rok 2030, což by znamenalo téměř zdvojnásobení podílu, kterého Evropa dosahuje nyní.

Nové cíle pro sektory

Směrnice dále navrhuje několik nových sektorových cílů. Státy mají nyní za úkol například stanovit vlastní cíl pro využití obnovitelných zdrojů v budovách. Směrnice dále předepisuje cíl pro obnovitelné zdroje v průmyslu (indikativní cíl každoročního navýšení o 1,1 %), ve vytápění a chlazení (pevný cíl 1,1 %) s vyslovenou možností využití obchodovatelných certifikátů pro teplo a chlad z obnovitelných zdrojů a odpadní teplo a chlad pro lokální vytápění (navyšování o 2,1 % ročně).

RED II rovněž mění pravidla pro výpočet podílu obnovitelných zdrojů v dopravě. Nově se cíl odvíjí od snížení emisní intenzity paliv v dopravě. Cíl je nastaven na 13 % v roce 2030.

Striktnější kritéria udržitelnosti pro biomasu

Další novinkou je například zavedení zákazu státní podpory výroben elektřiny z lesní biomasy, a to od roku 2026. Kritéria udržitelnosti, která v sobě obsahují i kritérium úspory emisí, nyní musí být aplikována při plnění veškerých cílů, nově budou muset být dodržována také při využívání biomasy v EU ETS. Hranice pro velikost výrobny, která musí kontrolovat plnění kritérií udržitelnosti, aby mohla získat státní podporu, se snížila z 20 na 5 MW (u výroben využívajících pevnou biomasu), u výroben využívajících bioplyn zůstává hranice na 2 MW. Rovněž je nutné zmínit, že kritéria úspory emisí se nyní aplikují i na výrobny elektřiny, tepla a chladu, které jsou již v provozu, tedy nikoli jen na nová zařízení.

Nový legislativní balíček kromě směrnice RED II navrhuje změny i v dalších stěžejních legislativních nástrojích klimatické politiky EU: směrnici o obchodování s emisemi (v rámci které bude zaveden i nový socio-klimatický fond určený na financování prevence dopadů opatření na občany), směrnici o energetické efektivitě (jejíž cíle jsou nyní pro státy právně závazné), či směrnici o energetickém zdanění. V rámci Fit for 55 je dále navrženo například i zavedení uhlíkového cla na hranicích EU.

Nutno podotknout, že veškeré návrhy jsou v současnosti ve fázi draftu. Lze tedy očekávat, že během jednání, která mohou trvat déle než rok, se budou ještě měnit.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(20)
energetik
22. červenec 2021, 15:09

"zavedení zákazu státní podpory výroben elektřiny z lesní biomasy, a to od roku 2026"

2026 je pozdě a navíc by to mělo platit i pro teplo, nejen elektřinu.

Jinak to vypadá celkem dobře i když 40 % OZE pro rok 2030 je málo, když už se to jmenuje Fit for 55, tak měli dát alespoň 55% OZE, ale to se ještě doladí.

Ivan Novák
22. červenec 2021, 21:39

Zdali je lesem indonézská palmová plantáž ... nebo dřeviny rostoucí mimo katastrální PUPFL ... zrušit všechny dotace delší než 20 let, to by bylo křiku.

Miloslav Černý
22. červenec 2021, 15:16

Další očekávaný krok, jehož mnohostranné důvody opakování již nemá cenu zmiňovat. Již žádné častější a ohromné povodně a hurikány nejenom u nás způsobenou bezpříkladnou zrychlenou změnou klimatu, ale i žádné zkázy VJE a nic co se podobá Vrběticím, což je důsledek celosvětového zvyšování napětí. Navíc se už musí počítat s velkou setrvačnost tepelné soustavy země, takže výsledků se nemusí dožít ještě nenarozená generace. Odkládáním účinných opatření by jsme tyto negativní vlivy nejenom hrnuly před sebou, ale jejich nebezpečný dopad by se jenom umocňoval.(takže žádná kosmetika, bez přijetí celosvětové tvrdé reality souvisejících s nepříjemnými opatřeními se již nelze obejít.)

Josef
22. červenec 2021, 16:01

K žádným převratným změnám klimatu nedochází klima se prostě mění a mění se proto ,že je to vlastnost země klima pořád se bude měnit a nikdy nebude stabilní. Například ČR se ze suchého období dostává do vlhkého. Sluneční aktivita klesá a tím vzroste rozkolísanost klimatu a co se týče katastrof, pak ty máme zejména proto, že je co ničit, před 500 lety se přehnalo tornádo a nikdo si toho nevšimnul, prostě proto, že prakticky neexistovala infrastruktura a osídlení bylo mnohem menší. Jinak nejhorší hurikánová sezóna bylo v USA v roce 1926. Dnes by způsobila nedozírné škody, ale tehdy žilo v Americe mnohem méně lidí než dnes.

Jan Veselý
22. červenec 2021, 16:09

V 16. století bylo měst a vesnic stejně nebo více než dnes (část spolkla města, část se zbourala kvůli uhlí, přehradám, jaderným elektrárnám, apod.), jen měly míň obyvatel. A můžete si být jistý, že tornáda by si tehdejší lidé, pracující povětšinou venku, všimli a kronikáři zapsali. Z té doby se zachovalo pěkných pár kronik, pamětí, zápiský, análů, apod.

pave69
22. červenec 2021, 21:19

Není to pravda, data z té doby jsou velmi neúplná jak časově tak prostorově. Navíc i z té doby jsou tornáda zmiňována, ovšem lidé v naší zemi v té době tento pojem neznali, tj. je z toho většinou něco jako "a ďábel se zjevil"

Martin P
23. červenec 2021, 08:10

Nejde ani tak o počet sídel, jako spíš o počet obyvatel.

Jirka94535
23. červenec 2021, 10:05

Před Třicetiletou válkou měly České země zhruba 1,7milionu obyvatel. Je to sice údaj z první poloviny 17.století, ale pochybuji, že jich v 16.století bylo více, některé části Čech nebyly ještě osídleny nebo velice řídce.

Po Třicetileté válce zbyl necelý milion obyvatel, mužů ubyla polovina.

Miloslav Černý
22. červenec 2021, 16:28

Zlehčujete okolnosti a jste v rozporu vědeckého poznání o krátkodobém nastartování toho bezpříkladného dokázaného zrychlování oteplování. Kdo nechce vidět či slyšet, neuvidí ani neuslyší. Zajeďte se podívat na místa katastrof a začněte vést dialog na toto téma, dovolil bych si tvrdit, že by jste přišel brzy na jiné myšlenky.

Josef
22. červenec 2021, 16:33

Prosím Vás když končila doba ledová ,tak se oteplovalo o 1°C za 10 let dnes max o 1°C za 100 let. To jsou fakta o povídání o dramatické klimatické změně současnosti jsou zelené žvásty.

Carlos
22. červenec 2021, 17:48

Víte snad že každý systém má nějaké stavy ve kterých je stabilní, nějaké kritické hodnoty a tak, ne? Změna o 1°C za deset let před několika tisíci lety mohla být "snesitelná" ale s dnešní situací může 1°C za sto let udělat škoda.

Jo a jinak ono to tání asi mělo katastrofické dopady na lidstvo. Ona klidně potopa a vyhnání z ráje mohou být jenom matné vzpomínky na konec doby ledové kdy se pobřeží stěhovalo, provalil se Bospor a tání ledovce na Západní Sibiři muselo způsobit obrovské povodně které se hnaly opět v ústrety Černému moři. Já bych ty změny na konci doby ledové tak rychle za "bez vážného dopadu" neoznačil.

Petr Poruban
22. červenec 2021, 20:59

Mohl bych vědět odkud čerpáte informace?

To si opravdu myslíte, že se dnes ví jaký byl průměrný rozdíl teplot na Zemi mezi lety - například - 12 578 a 12 568 nazpět?

Zkuste si přečíst třeba tohle: https://www.czechsight.cz/infografika-zmena-svetove-teploty-za-poslednich-22-tisic-let/

Josef
22. červenec 2021, 22:07

Dnes žijeme v Holocénu, klimatické optimum, kdy bylo citelně tepleji než dnes už máme za sebou a to současné oteplení přirovnáváme k malé době ledové. V minulé době meziledové bylo tepleji než dnes moře bylo o hodně výše. Za to také mohl CO2 ???

Jinak svět míří do nové doby ledové, většina země se promění v poušť a území severně od Alp bude prakticky neobyvatelné současné ekosystémy v ČR prakticky zaniknou. Normální maximální variabilita klimatu je 10°C za 100 let. Celkové rozsah teplot je asi 12°C. V současné době jsem cca -4°C pod maximální teplotou země ve 4 horách a 8°C nad minimem minulé doby ledové (globálně). Nic dramatického se neděje a dít nebude. Vyšší hodnoty CO2 v Atm. jsou prospěšné jak člověku tak přírodě, pokud by k. CO2 klesla znovu na 240ppm pak by se snížily výnosy v zemědělství a rozšířily se pouště.

Petr Poruban
23. červenec 2021, 07:43

A odkud ty informace máte?

To jste si vymyslel sám?

Milan
23. červenec 2021, 12:08

@Petr Poruban:

Ta infografika je ze serveru faktaoklimatu.cz. Díval jsem se na tým co za tím stojí. Samý "klimatolog". Ten graf je ušitý na míru aby vycházelo to co hlásají. S realitou to nemá nic společného. Podívejte se např. na graf v tomto článku:

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2012/cislo-5/klima-holocenu-proti-sklenikove-hypoteze.html

Milan
23. červenec 2021, 11:58

Vy to zase dramatizujete. Žádné bezpříkladné zrychlování oteplování neexistuje. To máte zřejmě z příruček zelených demagogů nebo jste si to vymyslel.

Přečtěte si např. toto: https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-veleknez-timmermans-kaze.A210720_110453_p_klima_wag

Petr Poruban
27. červenec 2021, 19:42

Vidím, že máte zálibu ve starých datech. Není to tím, že ta novější neodpovídají vašim představám?

Vesmír odebírám a jsem si celkem jistý, že to co otiskli v roce 2012 od pana Kutílka (*1927) by dnes ve stejné podobě nevyšlo. Což je ve vědě vlastně běžný. Ta to na rozdíl od některých lidí dokáže. Zřejmě ne náhodou v tom článku mají rámeček EX POST s odkazem na novější články věnující se klimatu. Přečtěte si raděj ty, než tu vykopávku. https://vesmir.cz/cz/podobor/klimatologie.

Zřejmě jim jde o to, aby se nepodíleli na demagogii popíračů změny klimatu.

Pokud jde o ten druhý článek, kde se nějaký demagog naivně odkazuje na americkou NOAA (spíš řeší svoji flustraci z EU - asi nějaký národovec, nebo co) tam bych doporučil pročíst si taky ostatní články NOAA. Například https://research.noaa.gov/article/ArtMID/587/ArticleID/2759/NOAA-index-tracks-how-greenhouse-gas-pollution-amplified-global-warming-in-2020.

Všechny vědecké instituce zabývající se klimatem ať už je to například NOAA, NASA, ESA, ale i ty míň známé mají v pohledu na změnu klimatu a vlivu člověka na něj jasno. Stačí navštívit jejich servery a nezobat to, co kde přežvýkají místní manipulátoři.

Josef
22. červenec 2021, 23:54

Pokud se podíváme na OZE , pak EU rozhodně není nějaký jednolitý celek, státy se prakticky dělí na ty co mají přístup k moři a mohou zásobit svojí zemi pomocí větrných elektráren na moři a ti co takovou možnost nemají. Pro tu první skupinou jsou OZE sice drahé, ale s postupujícím vývojem nebudou ceny tak otřesné a bohatá země jako Německo to nakonec nějak zvládne i když patrně ne do roku 2050, ale ti co nemají tuto možnost jako třeba My ,Slováci nebo Maďaři tak prakticky pro nás je to konečná, protože my pro nás to znamená přetvořit krajinu v les větrných elektráren a to znamená zničit si celou zem a to je politicky neprůchodné.

PetrV
23. červenec 2021, 06:53

Sebevražda evropy pokračuje. Pritom zesiluje sopečná cinnost. Na islandu se blíží další velká erupce, to bude šok pro politiky až se pořádně ochladí. Kde pak budou greendealově krást?

mbl is/frettir/innlent/2021/07/17/gosoroinn_dottinn_nidur_a_ny/

Překvapivě sopecnou cinnost ovlivňuje postavení slunce, planet a síly, kterými působí na skořápku Země. Geofyzikové vědí...

Energetik 007
23. červenec 2021, 07:36

Tak CO2 jsme úspěšně zdanili a v rukávu máme další - spotřebu O2: daň z dýchání, i spalování H2 potřebuje O2 takže další daň, výroba LiOn baterií také potřebuje O2..

A vybrané peníze budeme přesouvat jako dotace na inovativní přístup k výrobě chleba (10 000 let starý recept)

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se