Obliba aukcí OZE ve světě roste. Dočkáme se jich i v ČR?

DomůEvropská UnieObliba aukcí OZE ve světě roste. Dočkáme se jich i v ČR?

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA) zveřejnila globální analýzu využívání aukcí jako způsobu podpory obnovitelných zdrojů (OZE). Z materiálu je patrný celosvětový trend nárůstu využívání aukčního mechanismu. V roce 2005 využilo aukce na OZE méně než 10 zemí, zatímco do poloviny roku 2016 to již bylo 67 států.

Způsob vypisování státní podpory OZE prostřednictvím aukce je jedním z klíčových faktorů, který stojí za navyšováním konkurenceschopnosti obnovitelných zdrojů. V loňském roce klesla průměrná požadovaná cena udělená v aukcích investorům do solárních elektráren na 50 USD/MWh, což je pětina průměrné ceny dosažené v 2010. Pro větrné elektrárny pak klesla průměrná cena udělená v aukcích z 80 USD/MWh v roce 2010 na loňských 40 USD/MWh.

Aukce na obnovitelné zdroje, společně s klesajícími náklady na jednotlivé technologie, legislativní podporou a usnadněním přístupu OZE k získání financování jsou hlavními faktory stojícími za akcelerací rozvoje OZE ve světě. Například státům s výhodnou geografickou polohou pro solární elektrárny se tak již podařilo stlačit cenu elektřiny z této technologie k 30 USD/MWh. Mezi tyto státy patří Chile, Mexiko nebo Spojené arabské emiráty.

Vývoj průměrné ceny udělené v aukcích solárním elektrárnám mezi lety 2010 a 2016 ve vybraných státech. Zdroj: IRENA

Němci a Poláci již aukce využívají, ČR je ve stádiu úvah

V regionu střední Evropy má s aukcemi největší zkušenosti Německo. Náš západní soused již vypsal aukce pro onshore i offshore větrné elektrárny, biomasové zdroje, solární elektrárny a dokonce i pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Své zkušenosti s aukcemi má také Polsko. Na konci roku 2016 proběhla aukce pro výrobny elektřiny z bioplynu, starší instalace OZE do 1 MW a nové solární a větrné elektrárny do 1 MW. Další aukce pro OZE bude v Polsku nejspíš v první polovině roku 2018, jakmile bude polský novelizovaný systém podpory notifikován Evropskou komisí.

Vzhledem k faktickému zastavení podpory nových solárních nebo větrných parků ČR zkušenost s aukcemi pro OZE zatím chybí. Pokud v budoucnu ČR začne podporovat velké instalace OZE, bude ovšem muset k aukcím přistoupit.

Aukce jsou totiž od roku 2017  podle pokynů EU jedinou možností pro vypsání podpory pro zdroje nad 1 MW. Současný ministr průmyslu Jiří Havlíček sice uvedl, že se aukce pro obnovitelné zdroje plánují na rok 2020. Schvalovat novelu zákona o podporovaných zdrojích, ve které by měly být stanovena i pravidla pro aukce, bude ovšem až parlament vzešlý z říjnových voleb.

To, zda vůbec projde systém aukcí legislativním procesem, případně jaká bude podoba jeho podoba, tak bude záviset na tom, zda bude nové složení poslanecké sněmovny podpoře OZE nakloněno.