Domů
Elektřina
Reforma trhu s emisními povolenkami by mohla odstartovat v roce 2019

Reforma trhu s emisními povolenkami by mohla odstartovat v roce 2019

Po tom, co v minulém týdnu vystoupila Česká republika z bloku zemí, které bránily brzkému spuštění reformy trhu s emisními povolenkami, má dle serveru Reuters dojít v příštím týdnu k finální dohodě o spuštění nového nástroje reformy – rezervy tržní stability (Market Stability Reserve – MSR).

Od úterního jednání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a zástupci členských zemí se očekává, že dojde k finálnímu rozhodnutí o tom, kdy bude MSR spuštěna. Potom, co ČR změnila svůj postoj, došlo již předběžně k dohodě členských států o tom, že reforma může odstartovat 1. ledna 2019. Ještě před dvěma týdny to přitom vypadalo, že MSR bude spuštěna až v roce 2021.

Co je vlastně trh s emisními povolenkami?

Evropský trh s emisními povolenkami (EU ETS) je největší trh svého druhu na světě a jedná se o jeden ze základních pilířů klimatické politiky EU. Na trhu jsou obchodovány emisní povolenky, přičemž 1 povolenka odpovídá 1 tuně vypuštěného oxidu uhličitého. Byl spuštěn v roce 2005 a časově byl rozdělen do 3 obchodovacích období – 1. 2005-2007, 2. 2008-2012 a 3. 2013-2020.

Provozovatelé zařízení spadajajících do EU ETS mají každý rok nárok na bezplatný příděl povolenek, který je dopředu stanoven na základě vyráběného produktu. Evropská komise přitom stanovila referenční úrovně udávající emisní náročnost výroby na jednotku produkce, a to pro 54 produktů. Pokud výrobna vypouští emisí více, musí si nakoupit odpovídající množství emisních povolenek na trhu.

Systém má tak motivovat provozovatele výroben k investicím do ekologických opatření, jako je například odsíření, v důsledku čehož dojde ke snížení vypouštěného množství CO2 a provozovatel může své nevyužité povolenky na trhu prodat. Příjmy z prodeje povolenek by měly pokrýt větší část takových investic.

Přebytek povolenek a reforma trhu s povolenkami

Realita je ovšem taková, že vzhledem k nedokonalém odhadu optimálního množství přidělovaných a aukciovaných povolenek došlo již v druhém obchodovacím období ke vzniku obrovského přebytku povolenek na trhu. Jako důsledek byla cena povolenky stlačena až pod hranici 3 EUR. Očekávaná cena se přitom má pohybovat kolem hranice 30 EUR.

Vývoj ceny povolenek na EEX (European Energy Exchange) za poslední rok je zobrazen v následujícím grafu.

Vývoj ceny emisních povolenek na EEX. Zdroj dat: www.eex.com
Vývoj ceny emisních povolenek na EEX. Zdroj dat: www.eex.com

Nastalá situace byla neudržitelná a žádala si proto vnější zásah v podobě reformy trhu s emisními povolenkami. První reforma proběhla v loňském roce, kdy byl schválen tzv. backloading, tedy stažení povolenek. Schválený harmonogram počítá s postupným stažením 400, 300 a 200 mil. povolenek z trhu v letech 2014, 2015 a 2016. Zpět na trh se mají vrátit v roce 2019 (300 mil.) a zbytek v roce 2020.

Tato reforma ovšem nepřinesla dostatečný efekt, jak je ostatně možné vidět na grafu výše. Cena má do 30 EUR stále velmi daleko. Z toho důvodu má být spuštěn druhý nástroj reformy systému EU ETS – rezerva tržní stability. Ta bude mít za úkol kontrolovat množství povolenek na trhu a s tím spojenou cenu povolenek. Zda reforma přinese kýžený efekt, zůstává ovšem ve hvězdách.

Zdroj úvodní fotografie: www.ecofys.com

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516