Domů
Jaderné elektrárny
Drony budou sledovat koncentraci uranu poblíž vysloužilých dolů v centrální Asii
Zdroj: Nuvia
Zdroj: Nuvia

Drony budou sledovat koncentraci uranu poblíž vysloužilých dolů v centrální Asii

Nová technologie využívající drony bude nasazena na dálkové sledování a radiační monitorování bývalých uranových a zpracovacích závodů v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Vzdušná plavidla byla vyvinuta německým konsorciem ve spolupráci s mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE).

Údolí Fergana, které spojuje Kyrgyzstán, Tádžikistán a Uzbekistán, je domovem 14 milionů lidí. Jedná se o jedno z nejúrodnějších a nejhustěji osídlených míst v centrální Asii. Toto místo však může být negativně ovlivněno únikem radionuklidů a těžkých kovů z těžebních jam, odkališť a hald, které zbyly po historické těžbě uranu.

Nová technologie umožní sledování radiace v těchto lokalitách. Jedná se o integrální část obnovy životního prostředí. Až do této doby bylo měření prováděno pracovníky, kteří chodili lokalitou se speciálním batohem a gama spektroskopem. Ten zjišťoval přítomnost přírodních radionuklidů včetně uranu. Protože je velká část území umístěna v těžko přístupných horských oblastech, bylo pěší monitorování namáhavé a málo efektivní.

Jedno z odkališť poblíž města Mailuu-Suu v Kyrgyzstánu Jedno z odkališť poblíž města Mailuu-Suu v Kyrgyzstánu Zdroj: WNN

Výzkum nových možností

Namáhavost monitorování radiace v centrální Asii si všimla i MAAE. V roce 2017 vytvořila část MAAE zodpovědná za sledování dědictví po uranové těžbě konsorcium s experty z Německa a zástupci z výše zmiňovaných zemí. Úkolem konsorcia bylo připravit výzkumný projekt vývoje speciálních dronů.

Tříletý projekt pojmenovaný DUB-GEM byl spuštěn v dubnu 2019 s rozpočtem přibližně 1,2 milionů amerických dolarů. Financování projektu zajistilo německé ministerstvo školství a výzkumu. Do projektu jsou zahrnuty další společnosti a instituce, které projekt řídí, či vyvíjejí dílčí části. Létající drony dodala společnost Third Element Aviation, zatímco společnost IAF-Radioökologie GmbH zodpovídá za vývoj systémů gama spektroskopie ve dvou paralelních větvích.

Drony budou vybaveny gama spektrometrem, který byl speciálně vybrán pro jeho přesnost detekce přítomnosti a koncentrace jednotlivých radionuklidů v lokalitách těžby.

Během počáteční fáze projektu (dokončené v minulém roce) byly provedeny praktické testy systémů v Německu. Během testů byla získána detailní mapa kontaminace nad částečně obnovenými historickými lokalitami těžby uranu. V této fázi MAAE zajišťovala zapojení expertů z centrální Asie prostřednictvím workshopů a setkání.

Činnosti robotů v jaderném průmyslu

Využití robotů a dálkově ovládaných systémů v jaderném průmyslu není novinkou. Dálkově ovládané systémy byly využívány jak při řešení jaderných nehod, tak také při kontrolních činnostech během odstávek jaderných elektráren. Tam se využívají zejména při kontrolách parogenerátorů a inspekcích těžko přístupných, či lidskému zdraví nebezpečných míst.

Vývojem dronů pro měření kontaminace zemských povrchů se zabývá také společnost Nuvia. Ta představila svůj systém DRONES-G v roce 2018. Tento systém je schopen z výšky sledovat a nalézt zdroj ionizujícího záření. Pro správné určení zdroje ionizujícího záření používá systém DRONES-G několik detektorů, včetně neutronového, scintilačního a Geiger Mullerova detektoru. Geiger Mullerův detektor se používá pro detekci vysokých dávek záření gama.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se