Estonský start-up Fermia Energy podepsal memorandum o porozumění s americko-japonskou společností GE Hitachi Nuclear Energy. Účelem memoranda je zpracování studie proveditelnosti možné výstavby malého modulárního reaktoru s označením BWRX-300 v Estonsku. Fermia Energy je energetickým start-upem, který v pobaltských zemích usiluje o výstavbu prvního malého modulárního reaktoru.

Jaderná energetika, a především výstavba nových zdrojů, aktuálně v Evropě ani ve světě neprožívá nejlepší období. Poslední zprávy z výstavby jaderné elektrárny Hinkley Point C to pouze potvrzují. Včasná dostavba jaderného zdroje a za předpokládaný rozpočet se aktuálně zdá býti utopií.

Na tuto situaci ovšem reagují některé energetické společnosti. Příkladem může být estonský start-up Fermi Energia, který pro Estonsko vybírá vhodný jaderný zdroj. Nemá se ovšem jednat o běžný reaktor III+ generace s výkonem přes 1000 MWe, ale o malý modulární reaktor o výkonu pouze několik set MWe.

Fermi Energia již vytipovala 4 možné designy malých jaderných reaktorů, u kterých bude dále posuzovat, zda jsou pro Estonsko výhodné. V tomto týdnu navíc podepsala memorandum o porozumění se společnosti GE Hitachi, která nabízí reaktor BWRX-300 s výkonem 300 MWe.

„Náš malý modulární reaktor BWRX-300 je přelomovou technologií, která je navržena tak, aby mohla cenově konkurovat plynovým a obnovitelným zdrojům. Jsme přesvědčeni, že se jedná o ideální řešení pro Estonsko.“
Jon Ball, ředitel sekce jaderných projektů společnosti GE Hitachi

Fermi Energia nyní plánuje v lednu 2020 zveřejnit výsledky své studie, ze které má vyplynout výhodnost čtyř malých modulárních reaktorů – aktuálně budou posuzovány reaktory Moltex Energy SSR-W300, Terrestrial Energy IMSR-400, GE Hitachi BWRX-300 a NuScale SMR.

Hlavním problémem velkých jaderných elektráren je cena jejich dostavby, na což se malé modulární reaktory snaží reagovat. Podle ředitele Fermi Energia by právě zde měla být výhoda modelu nabízeného konsorciem GE Hitachi. Dle dokumentů výrobce by se cena mohla pohybovat kolem 2000 USD/kWe.

„Díky převratným zjednodušením designu bude projekt GE Hitachi vyžadovat o 60 % méně investičních nákladů ve srovnání s jinými vodou chlazenými malými modulárními reaktory a existujícími reaktory větších výkonů,“ dodal Kalev Kallemets, CEO společnosti Fermi Energia.

Estonský start-up věří, že první reaktor bude do komerčního provozu uveden mezi lety 2026 a 2028, přičemž si dokáží představit, že na konci příštího desetiletí by měl být první i v Estonsku.

Podle IAEA je aktuálně na trhu v různých fázích vývoje asi 50 různých modelů malých modulárních reaktorů, technologie ovšem stále čeká na průlom na trhu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *