Japonsko potřebuje ke splnění svých klimatických cílů jadernou energii

DomůObnovitelné zdrojeJaponsko potřebuje ke splnění svých klimatických cílů jadernou energii

Pokud chce Japonsko splnit své klimatické cíle, bude muset usilovat o znovu zprovoznění svých jaderných elektráren. Prohlásil to tento týden prezident fóra Japonského jaderného průmyslu (JAIF) Akio Takahashi. Komerční provoz byl zatím obnoven pouze ve třech reaktorech – Sendai 1 a 2 a Ikata 3. Jaderné energie v současné době tvoří pouhých 1,1 % japonské výroby.

Všech 48 v Japonsku provozovaných reaktorů bylo postupně odstave v návaznosti na havárii v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. Od té doby vznikl nový regulační režim a od poloviny roku 2013 Úřad pro jadernou regulaci přepsal japonské požadavky na bezpečnost v jaderných elektrárnách. Elektrárenské společnosti následně předložily žádosti o obnovení provozu.

První povolení k obnovení provozu v reaktorech Sendai 1 a 2 bylo regulačním úřadem vydáno v květnu minulého roku. Jako první byl provoz obnoven v srpnu minulého roku v reaktoru Sendai 1, provoz v Sendai 2 byl obnoven 2 měsíce poté.

„V Japonsku je momentálně v provozu jen pár jaderných elektráren. Doufám, že bezpečnostní kontroly zbylých elektráren budou probíhat důsledně a nepřetržitě, a že bude uvedeno do provozu více reaktorů tak, aby byly emise CO2 dále snižovány a byla zajištěna stabilní dodávka elektřiny.“ – z prohlášení JAIF

Japonsko má snížit emise CO2 do roku 2030 o 26 %

Pařížská dohoda, která vešla v platnost v listopadu, nabízí globální rámec pro snižování emisí CO2. Jejím cílem je udržet růst průměrné globální teploty pod 2 °C, a vyvinout maximální snahu udržet tento růst pod hladinou 1,5 °C.

„Japonsko, které má za cíl snížit emise CO2 do roku 2030 o 26 % oproti hodnotám z roku 2013, Pařížskou dohodu ratifikovalo, a nyní, aby splnilo svou povinnost vůči světu, musí tohoto cíle dosáhnout.“

Japonské ministerstvo životního prostředí nedávno předběžně uvedlo, že se za fiskální rok 2015, který končí v březnu 2016, podařilo snížit emise CO2 o 1,321 miliard tun CO2. To odpovídá meziročnímu poklesu zhruba o 3 %.

„Emise spojené s energetikou tvoří přibližně 90 % všech japonských emisí. Zhruba 45 % těchto emisí souvisí přímo s výrobou elektrické energie. Jedním z klíčových kroků pro dosažení cíleného snížení emisí je snížení emisí spojených s energetickými zdroji. Toho lze dosáhnout například rozšířením OZE, provozováním jaderných elektráren, zlepšováním efektivity tepelných elektráren a hledáním nových alternativních zdrojů.“

I přesto, že jsou momentálně provozovány pouze 3 reaktory, odhaduje se, že dohromady zamezily vytvoření přibližně 4 milionům tun CO2. Schopnost jaderných reaktorů efektivně snižovat emise ve velkém měřítku je jeden z důvodů, proč jaderná energie bude hrát během dosahování klimatických cílů významnou roli.

Zdroj úvodního obrázku : IAEA Imagebank