Další milník pro fúzní reaktor ITER: První solenoidový modul dokončen