Spuštění jaderné elektrárny Vogtle 3 a 4 může být uspíšeno

DomůJaderné elektrárnySpuštění jaderné elektrárny Vogtle 3 a 4 může být uspíšeno

Společnost Southern Company je přesvědčena, že splní termín uvedení třetího bloku jaderné elektrárny Vogtle v americké Georgii do provozu schválený národním regulátorem na listopad 2021. Výkonný ředitel Tom Fanning v průběhu prezentace výsledků firmy za rok 2019 mimo jiné také poznamenal, že blok designu AP-1000 může být spuštěn již v květnu příštího roku a čtvrtý blok by jej měl v dalším roce následovat.

Stavba třetího bloku JE Vogtle začala v březnu 2013 a čtvrtého bloku v listopadu stejného roku. Southern Nuclear a Georgia Power, dvě dceřiné firmy Southern Company, převzaly řízení stavebního projektu v roce 2017 poté, co společnost Westinghouse vyhlásila úpadek dle kapitoly 11.

Vogtle 3 má plánovaný termín uvedení do provozu na listopad 2021 a čtvrtý blok na listopad 2022. Testování hlavních systémů začalo na třetím bloku v listopadu 2019 jako součást přípravy na studené a následně horké hydrozkoušky naplánované v tomto roce. Držitel licence, Southern Nuclear Operating Company, informoval Americkou komisi pro jadernou regulaci (NRC) o záměru začít zavážet jaderné palivo do reaktoru 23. listopadu tohoto roku.

Výstavba americké jaderné elektrárny Vogtle 3 (srpen 2013); Zdroj: NRC

„V dubnu 2019 jsme stanovili agresivní plán stavebních prací, abychom dosáhli schválených termínů v listopadu 2021 a 2022,“ řekl Fanning. „Realizace této strategie vedla k významnému pokroku na staveništi a v roce 2019 jsme dosáhli všech zásadních milníků.“

Do konce roku 2020 bude 90 % projektu výstavby hotovo

Testování otevřené reaktorové nádoby třetího bloku začalo v listopadu a bloková dozorna byla připravena k testovacímu provozu v prosinci. Celý projekt je nyní dokončen z 84 %.

Výstavba třetího bloku je momentálně z 85 % dokončena a čtvrtý blok je hotov z 63 %. Agresivní plán výstavby ustavený v dubnu 2019 stanovil cíl dosáhnout 90 % projektu do konce tohoto roku.

Únorová analýza potvrdila možnost dřívějšího spuštění bloků

Southern Company na počátku února 2020 dokončila revizi stavebního plánu Vogtle 3 a 4.

„Zaprvé, jsme potvrdili schopnost dosáhnout spuštění bloků do listopadu 2021, respektive 2022. Zadruhé, podpořili jsme strategii lokality, abychom nadále mohli naplňovat agresivní plán urychlení startu třetího bloku v květnu 2021 a o další dva měsíce dříve dokončili čtvrtý blok, který dle agresivního stavebního plánu bude spuštěn v březnu 2022. A zatřetí jsme potvrdili původní prognózu plánovaných kapitálových nákladů,“ dodal Fanning.

Jaderná elektrárna Vogtle

Agresivní plán je „kompatibilní“ s původním

Firma Southern Company dříve vytvořila listopadový benchmark, který předpokládá termíny postupu úrovněmi stavebních prací a milníků projektu nezbytné pro dosažení regulátorem schváleného termínu spuštění třetího bloku v listopadu 2021.

Aktuální stav (únor 2020) výstavby třetího bloku JE Vogtle; Zdroj: Georgia Power

“Tento benchmark umožňuje čisté srovnání s propracovaným agresivním plánem stavby,” řekl Fanning. “Podle listopadového benchmarku má dojít k zavezení paliva až v létě 2021 s následným spuštěním bloku v listopadu 2021. Listopadový benchmark také podporuje naše očekávání, že i agresivní stavební plán je vhodnou strategií a poskytuje dostatečnou flexibilitu k dosažení regulátorem schváleného spuštění bloku v listopadu 2021.”

Odhadovaná cena dokončení jaderných bloků Vogtle 3 a 4 je 2,5 miliardy dolarů a neočekávají se žádné další změny v nákladech na celý projekt výstavby.

Zdroj úvodní fotografie: Georgia Power