Zelené certifikáty

DomůKomoditní trhyZelené certifikáty
Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Zelená osvědčení nebo také zelené certifikáty jsou obchodovatelná komodita dokládající, že je určitá elektřina vyrobena s využitím obnovitelných zdrojů energie (OZE). Mohou mít garantované minimální ceny. S těmito osvědčeními lze obchodovat nezávisle na vyrobené elektřině.

Hlavní charakteristikou systému zelených osvědčení je, že je elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů certifikovaná. Tato osvědčení přitom mají dva účely. Zaprvé mohou sloužit jako účetní mechanismus v případě nutnosti plnit povinnosti stanovené vládou, nebo jako doklad, že bylo vyrobeno určité množství obnovitelné energie, určený pro zákazníky vyžadující zelenou

Zelené certifikáty

elektřinu. Zadruhé napomáhají zelená osvědčení vzniku trhu se zelenými osvědčeními, který funguje nezávisle na trhu s elektrickou energií jako komoditou.

Vydávání zelených certifikátů

Výrobci elektřiny dostávají osvědčení za každou předdefinovanou jednotku elektřiny vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, která putuje do sítě. Odběratelé elektřiny mají stanoveny cíle odběru nebo prodeje elektřiny z obnovitelných zdrojů. Aby ukázali, že stanovené cíle plní, musejí tito odběratelé v určeném čase odevzdat příslušná osvědčení. Pokud nejsou schopni svým závazkům dostát, bude jim vyměřeno penále. Odběratelé tak mají důvod nakupovat od výrobců osvědčení a tato osvědčení získávají na hodnotě. Očekává se, že konkurence mezi výrobci a rostoucí nabídka zelených osvědčení povedou k poklesu ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů. V tomto ohledu je systém zelených osvědčení považován za ekonomický způsob, jak dosáhnout cílů v oblasti obnovitelné energie.

Obchodování se zelenými certifikáty

Aby odběratelé dosáhli stanovených cílů, zaplatí za osvědčení určitou cenu. Tato cena bude určena trhem, tzn. poptávkou (která je daná stanoveným cílem) a nabídkou. Při nízké nabídce zelených osvědčení bude cena vysoká, což bude motivovat další výrobce k poskytování obnovitelné elektrické energie. Teoreticky bude navíc obnovitelná energie zajišťována efektivně, protože ti výrobci, kteří dokáží nabídnout obnovitelnou elektrickou energii za nejnižší ceny, dokáží lépe prodat svou značku.

AIB (Association of Issuing Bodies)

AIB (Asociace vydavatelských subjektů) si klade za úkol vývoj, využití a rozšiřování standardizovaného systému pro výměnu certifikátů EECS (European Energy Certificate System). Unicorn organizaci AIB podporuje a úzce s ní spolupracuje již od roku 2016.
Systém EECS je postaven na strukturách a postupech, která zajišťují spolehlivé využití mezinárodních certifikačních schémat. Tato schémata naplňují kritéria objektivity, nediskriminace, transparentnosti a nákladové efektivity, aby tak usnadnila mezinárodní výměnu certifikátů a osvědčení.
Za účelem dalšího zjednodušení mezinárodní výměny energetických certifikátů provozuje AIB aplikaci nazývanou Hub pro komunikaci mezi registry.

Aplikace HUB vyvinutá a podporovaná společností Unicorn

Aplikace HUB představuje ústřední komunikační bod pro výměnu certifikátů mezi registry. Její transakční systém zpracování zpráv zajišťuje spolehlivost, integritu a bezpečnost přenosu osvědčení a certifikátů.¨

O autorovi článku: Václav Suda pracuje v Unicornu přes 3 roky. Začínal jako Business Analytik na  projektu AIB Hub, který je postaven na výměně zelených certifikátů a jejich zpracování. Na tomto projektu nyní zastává pozici Project Managera.
Kontakt: vaclav.suda@unicorn.com