Domů
Názory
Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?
Německá jaderná elektrárna Neckarwestheim
Zdroj: EnBW

Je opravdu německý odklon od jádra dobrou cestou k udržitelné energetice?

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Celá řada našich zelených aktivistů považuje německé uzavírání jaderných elektráren za tu správnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Německá energetická koncepce je podle nich i pro nás tím správným vzorem, který máme následovat. Podívejme se, jestli je tomu opravdu tak.

nedávném článku představu o správnosti německé cesty k nízkoemisní energetice prezentuje Oldřich Sklenář. Jde o  analytika Výzkumného centra AMO, který v oblasti energetiky pracuje i pro organizaci Fakta o klimatu. Podívejme se tak, jak jeho názory odpovídají realitě. Velice dobrou představu posouzení reálných možností přechodu k nízkoemisní energetice s využitím kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů ve srovnání s případem, že si jaderné zdroje zakážeme a budeme se o to snažit pouze s využitím obnovitelných zdrojů jasně ukazuje porovnání vývoje ve Francii a v Německu.

Německo je v době, kdy nefouká a mimo slunečný den po Polsku nejemisnější elektroenergetiku v Evropské unii (zdroj Electricity maps).

Francie má nízkoemisní elektroenergetiku, u Německa zatím není v dohledu

Vývoj francouzského přechodu k nízkoemisní energetice a její zkušenosti s jadernými zdroji jsem popsal v nedávném článku. Už v roce 1987 se elektroenergetika Francie stala nízkoemisní. Už pětatřicet let jí tak využívá a patří tak k regionům Evropy s nejnižšími emisemi při produkci elektřiny. V roce 2022 bylo ve Francii 89,2 % elektřiny z nízkoemisních zdrojů, jádro vyrobilo 64,4 %. A to byl rok, kdy byly u reaktorů problémy se svary a poměrně velký počet z nich byl odstaven. Francie má navíc pokrytu velkou část vytápění pomocí elektřiny. To ještě více snižuje její emise CO2.

Německo investovalo obrovské úsilí a finance do instalace větrných a fotovoltaických zdrojů. V současné době tak má instalovaný výkon ve fotovoltaice okolo 60 GWp, a u stejné hodnoty je celkový instalovaný výkon ve větrných turbínách.  Požadovaný výkon se v průběhu roku v Německu pohybuje mezi 50 až 80 GW. Je tak vidět, že samotná fotovoltaika dokáže v době ideální polední špičky už nyní pokrýt celý požadovaný výkon, a stejně je tomu i u větrných turbín. V době, kdy hodně fouká a svití, má už nyní Německo i velký přebytek elektřiny z větru a slunce. Část těchto zdrojů tak v té době musí vypínat. Tento problém je zvýrazněn i tím, že ani v takové situaci nelze zastavit fosilní zdroje úplně, protože se musí udržovat v horké rezervě při určitém výkonu, aby mohly zajistit při změně počasí a podmínek náhradu větrných turbín a fotovoltaiky.

I po tak intenzivní a finančně náročné instalací obrovských výkonů ve fotovoltaice a větru však Německo mělo v roce 2022 z nízkoemisních zdrojů pouze 54 % elektřiny, z nich však šest procentních bodů bylo stále z jádra. Z obnovitelných zdrojů je tak méně než polovina vyvážené elektřiny i v situaci, kdy Německo intenzivně těží z možnosti exportovat přebytky z větrných a solárních zdrojů ke svým sousedům a dovážet elektřinu od nich v době, kdy nefouká a nesvítí. Na rozdíl od Francie má Německo velkou část vytápění řešenu pomocí fosilních paliv. A právě vytápět je třeba nejvíce v zimě, kdy solární zdroje dodávají minimum.

V současné době jsou ideální podmínky pro fotovoltaiku, slunce je přes den již vysoko nad obzorem a při chladném počasí mají panely nejlepší účinnost. Přesto je velká část elektřiny v Německu vyrobena fosilními zdroji (šedá barva) a emise CO2 dosahují hodnot mezi 400 až 600 g/kWh (fialová plná čára) (zdroj AGORA).

Bez dlouhodobé akumulace se nízkoemisní elektroenergetika bez jádra nedosáhne

Už nyní je tak Německo v situaci, kdy bez vyřešení problému s akumulací bude velmi těžko zvyšovat podíl větrných a fotovoltaických zdrojů. Ve slunečných a větrných dobách porostou přebytky a nutnost výkon omezovat, v dobách se špatnými povětrnostním podmínkami růst výkonu nepomůže. A akumulace nestačí na několik hodin, ale je nutná akumulace dlouhodobá až sezónní. Bez ní podíl obnovitelných zdrojů příliš nepřekročí polovinu. A to ještě pomáhá to, že obnovitelnými zdroji nejsou jen větrné a solární. Takový podíl byl zatím překročen pouze ve velmi specifických geografických podmínkách, jako je Norsko nebo Island. V běžných geografických podmínkách se tak pouze s pomocí obnovitelných zdrojů nízkoemisní elektroenergetiky dosáhnout nedá.

Problém akumulace by mělo podle představ příznivců dosažení nízkoemisní energetiky pouze na bázi obnovitelných zdrojů využití vodíku. Předpokládá se jeho produkce elektrolýzou v dobách přebytku ve výrobě elektřiny. Je však třeba připomenout, že otázka masivní produkce vodíku touto cestou není dosud technologicky a tím více ekonomicky vyřešena. Zásobníky na vodík i infrastruktura pro jeho dopravu a využití jsou mnohem náročnější, než je tomu u zemního plynu. V současné době se dominantní část vodíku pro průmyslovou potřebu produkuje ze zemního plynu a je doprovázena emisemi oxidu uhličitého. Zatím se nedá předpokládat v blízké době ani náhrada tohoto vodíku zeleným z elektrolýzy. Vybudování potřebné infrastruktury i zdrojů pro masivní akumulaci bude velmi náročné a podle mě zatím není v dohledu. Zatím existují v relativně malém rozsahu jen některé prototypové příklady jednotlivých komponent takového systému.

Technická řešení přenosu větrné energie z větrného severu Německa na průmyslový jih jsou založena na známých technologiích, relativně běžných zařízeních a na jejich realizaci byla desetiletí plánované Energiewende. Přesto zatím potřebná vedení nestojí, a ještě řadu let nebudou k dispozici. Je tak obrovskou neznámou, jak dlouho bude trvat a jak dopadne vybudování infrastruktury vodíkové.

V minulém roce vyrobily obnovitelné zdroje necelých 50 % elektřiny. Německá elektroenergetika má pořád k nízkoemisnosti velice daleko (zdroj Energostat – oEnergetice).

Je opravdu rychlé odstavení jaderných zdrojů dobrou cestou?

Oldřich Sklenář ve svém článku označuje německé rychlé odstavení jaderných zdrojů, které by ještě dvacet i třicet let mohly dodávat nízkoemisní elektřinu, za dobrou a následování hodnou cestu k udržitelné nízkoemisní energetice. Svůj požadavek na rychlé odstavení jaderných bloků zdůvodňuje tím, že se během období ideálních pro větrné a solární elektrárny bude méně omezovat jejich produkce. Připouští, že z krátkodobého a střednědobého hlediska se emise zvýší. To ovšem nepovažuje i na pozadí kampaně různých klimatických hnutí, že je třeba snížit emise CO2 okamžitě, za problém. Předpokládá totiž, že Němci akumulaci do vodíku vyřeší rychle. Tuto představu zakládá na německém deklarovaném plánu vyrábět v roce 2030 už 80 % elektřiny z OZE. To opravdu není bez vyřešení dlouhodobé akumulace pomocí vodíku možné.

Už jsem zmínil, že na rozdíl od Oldřicha Sklenáře jsem v rychlosti zavádění akumulace do vodíku skeptický. Kdo z nás se mýlí, ukáže budoucnost. Podívejme se, jaké jsou však dvě možné varianty rychlého nebo náročného řešení dlouhodobé akumulace z pohledu Německé realizace rychlého odstavení jaderných bloků.

První možností je, že reálnější je moje představa dlouhé cesty k dlouhodobé akumulaci. Pokud by v tomto případě Německo nevypínalo předčasně jaderné zdroje, bylo by s nově postavenými obnovitelnými zdroji mnohem blíže nízkoemisní energetice a ušetřilo by si velké množství emisí. V obdobích ideálního větru a slunce by sice muselo omezovat větší část výkonu u větrných turbín a fotovoltaiky, ale i jaderné reaktory umožňují přispívat k regulaci. Za dlouhodobě nižší emise by to však určitě stálo. Pokud však Německo své jaderné bloky odstavilo, bez vyřešení dlouhodobé akumulace bude muset v ideálních podmínkách velkou část výkonu fotovoltaických a větrných elektráren stejně vypínat. Zároveň však bude mít stále vysoké emise. Připomeňme, že díky emisím skleníkových plynů při těžbě, dopravě, zkapalňování a opětného zplynování nemusí být výhoda zemního plynu oproti uhlí v této oblasti příliš velká.

Pokud bude mít pravdu Oldřich Sklenář a akumulace do vodíku bude vyřešena brzy, tak předčasné odstavení jaderných zdrojů postrádá smysl úplně. Z pohledu ukládání energie do vodíku s využitím elektrolýzy není rozdíl mezi elektřinou z jádra nebo obnovitelných zdrojů. Zvláště, když i němečtí odborníci deklarují, že jim jejich produkce zeleného vodíku v žádném případě nebude stačit a budou jej muset dovážet. Jaderné bloky by jim v takovém případě byly velkým přínosem.

Francie má nízkoemisní elektroenergetiku už téměř čtyřicet let. Podle mého názoru nebude vyřešena masivní dlouhodobá akumulace ještě dvacet i více let. A do jejího vyřešení německá cesta k nízkoemisní elektroenergetice není reálná. Německo se tak k nízkoemisní elektroenergetice dostane se zpožděním nejméně půlstoletí oproti Francii. Připomeňme, že na základě ropné krize chtěla jít nejen Francie, ale i Německo a další evropské státy cestou využívání jaderných zdrojů. Kvůli názorům a intenzivní kampaní proti jaderné energetice, kterou vedly hnutí podobné Greenpeace a Hnutí Duha i osoby podobné Oldřichu Sklenářovi, se podařilo jadernou energetiku v Evropě zmrazit a cestu k nízkoemisní energetice dramaticky zdržet. Podle mého názoru jde tak o největší viníky toho, pokud se tento přechod nepodaří realizovat včas. To je jeden problém, horší však je, že u nich nedošlo k žádné sebereflexi a v kampaní za následování německého odchodu od jádra stále pokračují

Přednáška o možnostech nízkoemisní energetiky u nás:

https://www.youtube.com/watch?v=jn89W3RKXIM

Štítky:Názor

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(52)
Zbyněk Poisl
19. květen 2023, 13:47

V tuto chvíli to rozhodně dobrá cesta není! Člověk, který se v energetice orientuje má jasno. OZE jsou naprosté šílenství. Jistě je možné připustit, že jako zdroj vyrábějí relativně levně a bez zjevných emisí. Přesto všechno mají OZE negativní vliv na přírodu mnohem větší než zmiňované jádro nebo uhlí či plyn. Zcela zásadní problém je v tom, že vyrobit levně elektřinu je v tomto případě jen nepatrná část problému. Ta podstatná část tkví v tom, že energii z OZE je nutné efektivně dlouhodobě uskladňovat, což v současné době lidstvo neumí a ještě dlouho umět nebude a to i navzdory překotnému vývoji nových akumulátorů. I kdyby někdo vynalezl akumulátory, které by byly 10x levnější než ty současné, pak by bateriové úložiště, které by dokázalo udržet naši přenosovou soustavu v chodu po dobu 120 zimních dnů, stálo 5 bilionů a 760 miliard korun!!! Za což by bylo možné hravě pořídit 10 jaderných bloků o výkonu 1200MW a ještě by zbylo na palivo, mzdy zaměstnanců a na kafe! A to nepočítám cenu samotných panelů, které by tu elektřinu musely přes léto vyrobit! Takže při současných cenách je to ovšem 10x více! Realizovat něco takového je naprosto nemyslitelné i pro Německo!

Petr
19. květen 2023, 14:47

Proč byste chtěl elektřinu dlouhodobě uskladňovat?

Milan Vaněček
19. květen 2023, 15:08

Jsem rád, že přiznáváte, že (nejnovější) OZE vyrábí elektřinu levně. Ohledně dlouhodobého skladování - to není zapotřebí, máte zdroje (VtE) co vyrábí více v zimě než v létě a většina světa žije mezi +-40tou rovnoběžkou a s topením v zimě problém nemají.

Každý už dnes vidí (a kdo nevidí tak to uvidí v 2030) že OZE jsou budoucnost energetiky a že velké jaderné elektrárny vymřou, jako vymřeli dinosauři.

Jediné celosvětové řešení energetiky je 15-20 let budovat FVE a VtE i ostatní OZE, to jde rychle, do té doby vydržet s fosilními zdroji,

a pak už nikdo na jaderné dinosaury ani nepomyslí.

A samozřejmě, musíme čekat na pokrok v malých jaderných elektrárnách 4. generace, pokrok ve fuzi bych neočekával, rozhodně ne před 2050.

A zcela jistě obrovský pokrok bude v počítačích a řídící technice. Rozvod elektřiny i nové spotřebiče budou následovat obrovský pokrok, jaký dnes vidíme třeba když srovnáme mobilní telefon před 40 lety a dnes.

Vůbec fyzika polovodičů představuje neskutečný pokrok,

viz obrázek z Twittru, kde je ukázán 5 MB hard disk drive z roku 1956 (vážící pár metrických centů) a současná paměť 1 TB micro SD karta vážící pár gramů. To je faktor 10 na 5 v záznamu informace při faktoru 10 -5 ve váze zařízení. Změna (postupná, nezadržitelná) přes 10 řádů za cca 60 let - to dovedou jen polovodiče.

(bohužel mi to nejde zkopírovat, vygůglujte si to).

Michal K.
19. květen 2023, 15:48

Pane Vanecku, este ste zabudol na zeleny plyn. Pokial tam neni zeleny plyn tak to neberiem ako buducnost.

A samozrejme, zelenym plynom pokrok nekonci. Ale bude pokracovat, to vie predsa kazdy, to je kazdemu jasne. Ano urcite, tusite kam tym mierim. Je to tak, pride zelena kvapalina. To je buducnost, to je konecne riesenie blahobytu, udrzatelneho rozvoja a zeleneho pristupu. Len este treba chvilu pockat, este tam nie sme. Hlavu hore. Buducnost je zelena !

Zbyněk Poisl
19. květen 2023, 17:29

Pane Vaněčku. Bez problémů uvěřím Vašim argumentům, když mi upřímně a popravdě odpovíte na tuto otázku: "Má Vaše domácnost elektroměr?"

Pravoslav Motyčka
19. květen 2023, 23:19

Další problém je v tom ,že OZE nevyrábí elektřinu levně , FVE vyrábí asi za 4kč /kW. To je dobré pro koncového uživatele , který si elektřinu spotřebuje sám. Pokud to bude prodejní cena na burze , pak koncová cena bude včetně DPH daní marží a distribuce pro domácnost dvojnásobná.

Milan Vaněček
20. květen 2023, 09:39

Pane Motyčko, Vy ty své ceny taháte z klobouku. Ano, ale klidně tam můžete vytáhnout pro fotovoltaiku cenu, kterou za tu elektřinu z fotovoltaiky dostane ČEZ ze svých FVE (z tunelu 2010)=skoro 15 Kč/kWh, ještě po 7 let, nebo zase obvyklé ceny z PPA z FVE v Německu (cca 1,2-1,5 Kč/kWh) či ve Španělsku (tam už je to hluboko pod 1 Kč/kWh).

Ale třeba z Vaší střechy ta malá FVE bude zas něco jiného. Rozumíte?

Teď je zajímavé pozorovat spotové ceny ve Finsku. Na trh přišlo obrovské množství elektřiny z nové JE, spotové ceny tam spadly k nule, to se jim to bude těžko splácet, zase, může je zachránit PPA nebo CfD.

A v Anglii už mají na ještě nedostavěnou elektrárnu Hinkley point 3 zaručený CfD blížící se 150 EUR/MWh a neustále rostoucí s inflací.

Zkrátka ty ceny se nám zbláznily? Nebo je to jako obvykle: nedostatek vytváří cenu vysokou, nadbytek pak cenu nízkou. A politika velmi silně zasahuje do vytváření nedostatků nebo přebytků, že ano?

Ivan Švančara
20. květen 2023, 10:57

Podla Vanecka finske jadro je predavane na spotovom trhu. Co dodat k jeho odbornym znalostiam? Je uz skoro taky dobry, ako radoby energetik, Statistik Blaha, cuciprst Karasek.Tento portal by sam tychto osob zbavit, inak zostane na urovni dezolatov a inych absolventov vysokej skoly zivota.

Milan Vaněček
20. květen 2023, 13:39

Pane Švancaro, proč by ho prodávali na spotu? To samé ovšem platí pro FVE a VtE. Ty také musí prodávat přes PPA okolo 50 Eur/MWh, ani nepotřebují CfD (jako Hinkley point za 150 Eur/MWh.

Emil
20. květen 2023, 13:48

A odkud ta čísla taháte vy, Vaněčku? PPA z FVE v Německu nejsou "cca 1,2-1,5 Kč/kWh" ale cca 1,9 Kč/kWh, a ve Španělsku je to lehce nad 1 Kč/kWh a ne "hluboko pod": spglobal. com/commodityinsights/en/market-insights/latest-news/electric-power/030223-interview-european-ppa-market-could-see-record-deals-in-2023-pexapark

Jak už psal pan Švancara, nová JE ve Finsku skutečně neprodává elektřinu na spotu, velké finské průmyslové podniky si ji postavily v rámci společného podniku Teollisuuden Voima Oyj (TVO), většinu elektřiny z ní samy spotřebují, takže její rentabilita není závislá na trhu a už vůbec ne spotových cenách. Připomínám že cena elektřiny z této elektrárny se uvádí ve výši 42 €/MWh, tj. pod 1 Kč/kWh.

Milan Vaněček
20. květen 2023, 14:27

...cena "SE UVÁDÍ" ve výši.... (podíváme se do klobouku).

Ale ta cena za EPR Hinkley Point 3 je známa (včetně pravidelné inflační přirážky, která stále naskakuje a bude dál naskakovat). To je konstanta výstavby nových JE, jediná co není tajná. Nové JE jsou moc drahé a staví se několikanásobně déle, než plánováno. A to stojí extra peníze. To je realita.

Emil
20. květen 2023, 15:49

Cena Olkiluoto 3 je taky známa, Vaněčku, tak nevím proč sem taháte cenu z úplně jiné elektrárny, která s cenou elektřiny z Olkiluoto 3 vůbec nijak nesouvisí. Není to žádná "konstanta výstavby nových JE", to je jen váš další výmysl a cena Olkiluoto 3 není tajná, to jen vy ji neznáte nebo spíš znát nechcete, protože boří tu vaši mantru.

Milan Vaněček
20. květen 2023, 18:18

Já psal o ceně elektřiny z tohoto (stejného) EPR reaktoru, v reakci na Vašich 42 Eur/MWh (vytažených z klobouku).

Emil
20. květen 2023, 18:34

42 Eur/MWh není vytažených z klobouku, je to běžně známá informace, stačí se podívat třeba na (anglickou) wikipedii. Že jsou dva reaktory stejného typu vůbec neimplikuje, že bude stejná i cena elektřiny z nich. Ta záleží hlavně na způsobu financování, který je ve Finsku úplně jiný než ve Velké Británii a proto je úplně jiná i cena elektřiny.

Milan Vaněček
20. květen 2023, 21:43

To je zajímavé, první EPR reaktor v Evropě "prý bude vyrábět elektřinu za 42 EUR/MWh", druhý (Flamanville) za ? a třetí v Anglii za 150 EUR/MWh.

To už se děsím, za kolik bude vyrábět elektřinu ten čtvrtý? Za 200 ? Bude vůbec nějaký?

Emil
20. květen 2023, 22:18

1) Čtvrtý bude taky v Anglii, už se tam 3,5 roku staví a bude vyrábět za stejnou cenu jako ten třetí.

2) S pátým a šestým se počítá taky v Anglii (Sizewell) a díky tomu že podstatnou část financí si investor nebude muset draze obstarávat na vlastní triko ale bude je získávat průběžně z regulovaných poplatků za elektřinu podobně jako se financují např. investice do distribuční soustavy, bude elektřina naopak daleko levnější, změna modelu má z celkových nákladů ušetřit 30 miliard liber oproti Hinkley Point C:

"The announcement comes as the Nuclear Energy (Financing) Bill, which will enable a Regulated Asset Base (RAB) funding model framework for new nuclear projects, passes through Parliament. It is estimated that RAB could lower the cost of each new large-scale nuclear power projects by more than £30 billion, compared to the existing Contracts for Difference model."

gov. uk/government/news/government-readies-sizewell-c-nuclear-project-for-future-investment

Milan Vaněček
20. květen 2023, 22:55

Obdobný model (spotřebitel si nejprve něco pravidelně dopředu platí a zboží dostane za deset či dvacet let později) a pak ještě jednou za něj bude platit (cenu nižší o investiční úroky) pamatuji z dob bolševika, když byla auta zcela nedostakové zboží: bylo třeba vinkulovat x% ceny a pak čekat v pořadníku roky na auto.

To tedy rozhodně nebylo tržní hospodářství.

To je možná horší (Anglie) než když stát bude JE platit z peněz daňových poplatníků přímo (Francie).

Obojí nemůže obstát v konkurenci mnohem levnějších jiných zdrojů elektřiny od soukromých investorů.

Prostě jaderná energetika musí něco udělat s velmi nákladnou a velmi dlouhou výstavbou JE, aby byla skutečně konkurenceschopná. A to nemluvím o bezpečnostních rizikách a nebezpečném radioaktivním odpadu.

Vědecký a technický pokrok v jaderném oboru je třeba, jaderní dinosauři (současné reaktory s velikostí nad 1 GWe) nejsou řešení, budou postupně vymírat.

Emil
20. květen 2023, 23:12

1) Obdobný model se v energetice používá už dlouho aniž byste to tušil.

2) Gratuluji k prozření že v Evropě tržní hospodářství už dávno výstavbu nových zdrojů zajistit neumí, sice je trochu zvláštní, že jste si toho všiml až teď, ale lepší pozdě než ještě později. Zrovna v Británii se dotují a regulují výnosy i všech ostatních zdrojů, ať už prostřednictvím CfD kontraktů, kapacitnich aukcí a pod., tak by u nezaujatého člověka bylo dost překvapivé, kdyby se pohoršoval nad tím, že jaderné zdroje nejsou výjimkou. U vás to překvapivé není.

Milan Vaněček
21. květen 2023, 07:34

ad Emil: Anglie už dnes není světová velmoc jak kdysi dávno bývala. Anglie je v úpadku, klesá stále hlouběji, rozhodně to není vzor třeba v energetice. Probuďte se.

Dvě nejvýznamnější světové ekonomiky jsou USA a Čína. V obou funguje tržní hospodářství, pod kontrolou státu, který určuje pravidla. A oba státy mají elektřinu mnohem levnější než Evropa.

Nehledejte vzor v zemích co jdou ke dnu, dívejte se na světové technologické lídry.

Milan Vaněček
21. květen 2023, 08:16

Velká Britanie už dávno není velmoc v technologiích, včetně energetiky. Je to země na sestupné dráze, ne vzor. Technologické velmoci jsou USA a Čína, tam musíte sledovat vývoj. I když mají rozdílné politické zřízení, tak v obou zemích funguje tržní hospodářství, pod kontrolou státu.

Proto mají USA a Čína mnohem levnější energie a zvláště elektřinu, než EU.

Britanie byla vzor před 200 lety, v první průmyslové revoluci.....

Milan Vaněček
21. květen 2023, 09:11

Proč by měla být Britanie náš vzor? Britanie není tak technologicky vyspělá jako USA či Čína, v obou těchto zemích je i elektřina mnohem levnější.

Emil
21. květen 2023, 09:59

Kde čtete že by měla být Británie náš vzor? Já jsem nic takového nepsal.

Pravoslav Motyčka
21. květen 2023, 00:29

Víte je to jednoduchá matematika investice / návratnost. Pokud budete prodávat el. energii z FVE za 4 kč pak se vám investice vyplatí zhruba za 7 let. bez dotace. Pokud budete prodávat za 2 kč pak za 14 let za korunu za 28 let. Jinými slovy potřebujete zisk asi 4 kč na vyrobenou kWh, aby byla investice efektivní. Jenže FVE mají tu nepříjemnou vlastnost ,že dodávají energii nárazově takže proti té výrobě musí být v tu chvíli odběr a ten zatím není , protože když klesne cena elektřiny na burze pak oběžný odběratel C nebo D z toho nic nemá.

Milan Vaněček
21. květen 2023, 07:42

ad Motyčka: to Vaše tvrzení "Pokud budete prodávat el. energii z FVE za 4 kč pak se vám investice vyplatí zhruba za 7 let. bez dotace." může platit pro jeden případ ceny "vytažený z klobouku". Cena elektřiny z FVE závisí v širokém rozmezí na okrajových podmínkách. Podívejte se na seriozní úvahy (BNEF, Lazards), musíte vidět to rozmezí cen, dané právě různými podmínkami (velikost a umístění FVE, atd, atd). A musíte vidět světové trendy.

Radomír
20. květen 2023, 10:13

Oni Něnci jsou hodně pseudoekologičtí. Ruší jádro a nahrazují ho opět uhelkami. Většinu tepla v zimě vyrábějí spalováním fosilních paliv. Elektřinu vyrobenou na severu sice ekologicky chtějí transportovat přes území cizích států jelikož si nebudou hyzdit krajinu budováním přenosové soustavy VVN. Kdyby naše přenosová soustava nebyla budována podle bývalých ČSN ale podle současných norem které dovolují daleko menší přetížení tak tato síť vůli Němcům již mnohokrát zkolabovala. Takže jejich přístup je že oni jsou zelení v neprospěch a na účet okolních zemí.

Lukáš
19. květen 2023, 13:49

Keď sa pozrieme koľko € sa investovalo v Nemecku do vte a to koľko aktuálne vyrábajú tak to hovorí za všetko.

Teraz si počkáme na názor hlbp a jeho sentimentálnu tabuľku :)

Slavomil Vinkler
19. květen 2023, 14:08

Pan Bláha je to, čemu se říká podnebníčkář.

Petr
19. květen 2023, 14:49

Němci udělali dobře. Před deseti lety řekli dost jádru a chystali se na to. Díky tomu jsou lídrem Evropy a my s jaderkami jejím skanzenem.

Emil
19. květen 2023, 15:07

"Lídrem Evropy" jsou Němci v emisích skleníkových plynů. S průměrnými měrnými emisemi přibližně 100× vyššími než mají ty naše jaderky ze "skanzenu".

Josef
19. květen 2023, 16:07

Asi nemyslíte na 1MWh, že??

Emil
19. květen 2023, 17:13

Lídrem Evropy jsou v absolutních číslech, měrné emise mají 100x vyšší než ty naše jaderky ze "skanzenu" na MWh.

Josef
19. květen 2023, 21:17

ale my nemáme ele jen ze skanzenu jaderek, uhlí pálíme více než Německo, na MWh

Emil
19. květen 2023, 22:00

Díky tomu "skanzenu jaderek" máme emise přibližně stejné jako Německo po jejich více než dvacetileté snaze o přechod na obnovitelné zdroje a utracených stovkách miliard Euro. Nebýt toho "skanzenu jaderek", měli bychom emise jako Polsko. Nebýt lidí se stejnými názory jako vy, mohli jsme je mít podstatně nižší.

Josef
20. květen 2023, 12:16

Ale Emile,

proč ten zbytečný útok "Nebýt lidí se stejnými názory jako vy, mohli jsme je mít podstatně nižší.", jak víte co já preferuji. Jen Vám předkládám fakta. Náš skanzen ve snižování emisí stagnuje, Německo, jde stále dolů, to jsou fakta. Bohužel energetika se nedá změnit za rok, je to dlohodobý proces a výsledky vidíme

Emil
20. květen 2023, 12:53

Nejde o žádný útok, to je jasně vidět, co preferujete, když označujete jaderky za "skanzen".

To co jste napsal nejsou žádná fakta ale vaše dojmy, ČR ty emise dlouhodobě snižuje dokonce rychleji než Německo.

Josef
20. květen 2023, 14:31

Ano rychlost snižování byla mezi lety 2000 - 2021 nejrychlejší, cca o 1/3, v současnosti se pokles zpomalil, v emisích na hlavu, ale vedeme

Emil
20. květen 2023, 16:01

Pokles se zpomalil i u Německa, resp. se z něj v posledních letech stal růst.

Josef
20. květen 2023, 17:41

Ano pokles v Německu zpomalil, ale byl zaviněn plynovou krizí

Emil
20. květen 2023, 18:15

A odstavováním jaderek.

Josef
21. květen 2023, 09:10

Odstavení jaderek ale bylo v plánu a plyn měl dočasně nahradit kapacity, válka vše změnila, osobně bych odstavení přehodnotil o pár let, než se situace s plynem stabiizuje

Emil
21. květen 2023, 09:56

Že bylo odstavení v plánu nic nemění na tom, že zvyšuje emise, a to extrémně oproti tomu kdyby místo jaderných elektráren odstavovali uhelné.

Zemní plyn není z pohledu emisí skleníkových plynů oproti uhlí žádná výhra.

Michal K.
19. květen 2023, 15:50

vyhodit miliardy, ziskat za to nestabilny zdroj a stupajuce emisie v energetike.

To neni dobre. To je priam vyborne ...

Pravoslav Motyčka
19. květen 2023, 23:28

Co se týče Německa pak odstavení jádra se jich asi nedotkne, tedy aktuálně , protože došlo k prudkému poklesu spotřeby elektřiny než se spotřeba elektřiny vrátí zpět překoná spotřebu před krizí to bude trvat několik let. Teprve potom se projeví nedostatek konvenčních zdrojů e EU. Odhaduji že ČR se do tohoto stavu určitě nedostane před rokem 2026 Německo na tom nebude jinak. Navíc během těch 2 let Němci zprovozní nejméně 1,2 milionu tepelných čerpadel a tím se sníží spotřeba plynu a čím více tepelných čerpadel zpustí tím více plynu jim bude zbývat pro výrobu elektřiny.

Josef
20. květen 2023, 12:20
Baton David
25. květen 2023, 14:06

výroba elektřiny z plynu s účinností kolem 30% a tepelná čerpadla co v zimě marně sní o cop aspoň 2, to znamená že takový kondenzační kotel vychází o něco lépe a pořízení vyjde zlomek co tepelné čerpadlo, a ještě se nebude síť hroutit pod zimním nedostatkem výkonu oze

hlpb
20. květen 2023, 06:22

Načasování a obsah tohoto energetického názoru neodpovídá absolutně realitě. Při pohledu na podíl výroby OZE v Německu v roce 2023 k 19.5. která dosáhla 55% a v samotném květnu je podíl OZE drtivých 66%, to nemá smysl vůbec komentovat. V celé EU je to podobné: podíl OZE v roce 2023 vzrostl na 43% (33% fosil, 24 % JE). O budoucí absolutní dominanci OZE v energetice nemá cenu už diskutovat, je to ztráta času. Ale chápu, že musí být těžké po celoživotní práci, na konci profesního života zjistit, že vše je a bude jinak. Stejné zklamání zažívají všichni, kdo celý život pracovali na vývoji spalovacích motorů.

Milan Vaněček
20. květen 2023, 13:51

Je to tak, jak říká pan hlpb. Já jsem měl to štěstí, že jsem se věnoval fyzice polovodičů, spektroskopii a fotovoltaice. To jsou obory dominantní v technologické revoluci 21, století. I když za studia v USA (1969) mi byla nabízeno studium ve fyzice jaderné, v prestižní Argonne lab.

Ivan Švančara
22. květen 2023, 14:54

oslovovat 4 pismenka titulom pan vyzaduje inaksi level.

hellokitty
20. květen 2023, 10:35

Cesta je aj v znizovani celkovej energetickej narocnosti, nie len donekonecna navysovat spotrebu elektriny a kapacity vyrobnych zdrojov. Energeticka kriza nam ukazala, ze sa da usetrit 15% energii bez vacsej bolesti. Pokial by sa v priebehu 50 rokov zo starych budov v energetickej triede G stali budovy v energetickej triede aspon B, tak to su terwatthodiny usetrenej energie rocne.

energetik
21. květen 2023, 18:50

Ano je. A je to ten nejlepší.

Čestmír Berka
22. květen 2023, 12:29

Spiegel 19.5.2023 : Operation Wärmepumpe

Operace tepelná čerpadla -drahá a sporná.

Ohlas na článek? Autoři jsou nacisté, Putinovci, a je třeba si na ně posvítit

Čestmír Berka
22. květen 2023, 13:48

Doporučuji názor z Německa, You Tube: Strom zu billig: Deshalb muss Finnland neues AKW abschalten!

Vermietertagebuch - Alexander Raue

Nebo yle.fi: Finská jaderná elektrárna omezuje výrobu, protože cena elektřiny klesá

Výroba elektřiny musí být zisková i pro jaderné elektrárny, tvrdí provozovatel zařízení Teollisuuden Voima (TVO).

17,5 16:59

Výkon nejnovějšího finského jaderného zařízení Olkiluoto 3 byl podle vlastníka elektrárny Teollisuuden Voima (TVO) výrazně snížen, protože elektřina příliš zlevnila.

"Výroba elektřiny musí být zisková i pro jaderné elektrárny, a když je cena obzvlášť nízká, může nastat situace, kdy je výkon omezený," řekla manažerka komunikace TVO Johanna Aho.

Ve středu brzy tržní cena elektřiny klesla pod nulu centů za kilowatthodinu (kWh) a několik hodin poté byla podle provozovatele sítě Fingrid nejvyšší pouze 0,3 centu za kWh.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se