Domů
Elektřina
Kolik to stojí

Kolik to stojí

Elektřina
64 komentářů
28. prosinec 2016, 18:18
Jan Veselý
Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

Nastává konec roku a s ním spojené bilancování. Ne jinak tomu bylo i u staré a ctihodné banky Lazard z New Yorku. Jejich finanční analytici již podesáté vydali analýzu, kolik stojí elektřina z jakého zdroje (přesněji LCOE). Předem upozorňuji, že se jedná o data vztažená k USA, ale leccos řeknou i o globálních trendech.

Kolik co stojí

Následující obrázek je názornou ilustrací důvodu, proč jsou v posledních letech v USA instalovány fakticky jen tři druhy elektráren – větrné, fotovoltaické a plynové s kombinovaným cyklem. Ty jsou totiž už dnes podstatně levnějšími zdroji elektřiny než ostatní technologie, hlavně pokud se týká „utility scale“ neboli centralizované výroby elektřiny. Konkurenceschopnost uhelných elektráren se fakticky omezila na zamračené, bezvětrné lokality bez přístupu k dostatečné kapacitě plynovodů, kde je zároveň možné velmi levně (povrchová těžba, MTR) těžit uhlí. Takových lokalit moc není.

Aktuální LCOE zdrojů elektřiny v USA
Aktuální LCOE zdrojů elektřiny v USA

Zajímavým detailem této analýzy je, že Lazardi poprvé zapracovali do analýzy i kombinaci fotovoltaické výroby s bateriovým systémem s kapacitou odpovídající 10 hodinám špičkového výkonu (delší období nemají ekonomický smysl). Příjemným překvapením pro mě bylo zjištění, že v oblastech s vysokým osvitem (jižní polovina USA) je výroba elektřiny v kombinaci FVE+bateriové úložiště již dnes levnější než jaderné elektrárny. Cena obou dominantních komponent jde stále rychle dolů, takže lze očekávat další rychlý pokles ceny. Lze tedy získat za rozumné peníze elektrárnu, mokrý sen energetika, bez paliva, bez emisí, s dokonale pružnou výrobou, vysokým koeficientem využití, levnou údržbou a provozem, libovolně škálovatelnou (1W až x GW), modulární, spolehlivou a i v těch největších velikostech postavitelnou do roka a do dne bez překračování rozpočtů. Takové zdroje se zatím v USA ani jinde moc nestaví, pořád je levnější doplňovat FVE a VtE pružnou výrobou, která už byla dávno vybudována pro balancování systému s proměnlivou poptávkou.

Trochu zklamáním je pro mě, že oproti loňské analýze zmizela Energy Efficiency (0-50 USD/MWh).

Vliv ceny paliva a peněz

Všechny uvedené ceny jsou samozřejmě závislé na mnoha parametrech a předpokladech. Lazardům slouží ke cti, že publikovali ty svoje a zároveň graficky zobrazili několik variant výpočtů. Třeba jak by růst/pokles ceny paliva o 25% ovlivnil cenu vyráběné elektřiny.

 

Závislost LCOE na ceně paliva
Závislost LCOE na ceně paliva

Tady se ukazuje, jak riskantní může být dlouhodobé spoléhání se na zemní plyn jako palivo. Cena zemního plynu je v USA nízká hlavně díky přebytku poptávky nad nabídkou. Světová cena plynu je cca dvojnásobná, takže otevře-li se dostatek exportních terminálů na LNG (a Trumpova administrativa tomu rozhodně bránit nebude), může cena elektřiny ze zemního plynu klidně poskočit o 20-25 USD/MWh a bude po cenové výhodnosti.

K dispozici jsou ovšem i zdroje, kde cena paliva hraje malou nebo žádnou roli. Ty jsou naopak citlivé na cenu úroků z investičního kapitálu. Na následujícím obrázku je dokumentováno, co udělá pokles úrokové míry z předpokládaných 8% p.a. (průměr ve světě) na (v USA běžných) 6% p.a.

Závislost ceny elektřiny na úrokové míře
Závislost ceny elektřiny na úrokové míře

Cena kapitálu se dá zásadně ovlivnit vládní politikou a regulatorními zásahy. Proto je v nejistém Česku cena kapitálu pro výstavbu elektráren okolo 10% p.a., zatímco v Německu, kde se nikdo nebojí náhlých zvratů v energetické politice státu se běžně půjčuje na 3% p.a. i míň. To je taky motivace v pozadí za Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky, maximálně deriskovat projekt, aby nízká úroková míra posunula cenu elektřiny z JE do konkurenceschopného pásma.

Uhlíková daň

Velmi zajímavou analýzou v zprávě od Lazardů je srovnání, kolik by musela být uhlíková daň, aby se v perspektivě 20 let (tj. každá elektrárna projde zásadní rekonstrukcí) vyplatilo nahradit elektřinu z uhlí nebo ze zemního plynu něčím čistším.

Nutná hodnota uhlíkové daně pro finanční návratnost náhrady uhelné/plynové elektřiny
Nutná hodnota uhlíkové daně pro finanční návratnost náhrady uhelné/plynové elektřiny

Tady se ukazuje důvod, proč uhlí hyne v USA na úbytě pod tlakem plynových, větrných a solárních elektráren. Je totiž výhodné je nahrazovat i při záporné hodnotě daně z CO2. Větrné elektrárny se tak dostaly do podobné pozice jako inteligentně prováděná opatření směrem k energetické efektivitě, prostě se vyplatí. A fotovoltaika k tomu už vůči uhlí taky dospěla, vůči plynu to je jen otázka času, roku nebo dvou. Je to celkem změna oproti analýzám od McKinsey vztažených k roku 2010, kde tyto dvě technologie měly potřebovat pro prosazení se uhlíkovou daň o 40-50 USD/t vyšší než dnes.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(64)
Jan Veselý
2. leden 2017, 13:36

Pro Petra Závodského: Tak jste si s panem Wagnerem poplakali, jaký jsem hrozný. Tak mi dovolte vyjádřit taky svůj názor. Je velice těžké diskutovat s někým, kdo dělá elementární chyby v logice. Je velice těžké věcně diskutovat s někým, kdo o mě šíří lži a místo argumentace se mnou bojuje s vlastními slaměnými panáky. Já se snažím své výroky dokumentovat relevantními odkazy. Vy jste zatím prezentoval jen svoje názory. Já chápu, že pro Vás je značně nekomfortní vystoupit z okruhu Vaší "echo chamber" a muset se dohadovat s takovými vychytralými zmetky jako jsem já, ale jinak už to nebude.

Pro Vaši informaci:

- Nejsem členem ani sympatizantem žádné "zelené" ani "ekologické" ani "protijaderné" organizace.

Nejsem za své názory placen ani hornorakouskou vládou ani nikým jiným. Jedinou výjimkou byla moje účast v panelové diskuzi na Summer School of Energy pořádané Slovenskými Elekrárňami, byla mi proplacena cesta a dostal jsem zadarmo oběd.

- Nikdo netrvá na tom, aby "OZE a bateriové systémy pokryly veškerou spotřebu v ČR za všech okolností" tím jsem nikdy neargumentoval. To je Váš slaměný panák. Jediný zatím reálný způsob je při vysokém zastoupení vodních elektráren. Prostě stejný problém jako u JE.

Neberte to zle, já nejsem proti Vám ani Vaší práci. Já Vám naopak přeji hodně pracovních úspěchů. Přeji Vám, aby se Vám a Vašim lidem podařilo prosadit a vybudovat v ČR nové jaderné reaktory s LCOE za 50 EUR/MWh, vybudovat je bez zpoždění a navyšování rozpočtů. MPO a vláda Vám jdou na ruku a ta příští nejspíše taky. Zatím na to jdete správně, přesně podle vývodů tohoto článku. Ale ty opravdu těžké věci jsou zatím před vámi.

Ale za mě, já nehodlám spoléhat na to, že budete úspěšní a v roce 2030 budou stát dva krásné nové reaktory. Já se hodlám během příštích 3-4 let (zatím mělo přednost splácení půjček na můj aktuální domov) stát FV prosumerem v poloostrovním režimu. Nehodlám nic dodávat do sítě, nehodlám chtít žádnou dotaci, nehodlám kvůli tomu komunikovat s ERÚ, ČEZ Distribucí ani OTE. Nic extra na tom nevydělám, ale budu mít dobrý pocit z toho, že se kvůli mé rodině nemusí tolik zvětšovat díry do SZ Čech ani tolik produkovat nebezpečné odpady. Mezitím budu pokračovat v těch malých věcech, co už dělám, a systematicky pracovat na efektivitě nakládání s energií.

Tímto za sebe končím diskuzi nad tímto článkem a přeji všem diskutujícím a autorům a správcům tohoto serveru Šťastný Nový rok. Přeji všem, aby jejich aktivity udělaly v tomto roce i v těch dalších z ČR, z EU a ze světa zase o kus lepší místo pro život.

HOWGH.

Jan Žižka
2. leden 2017, 17:43

Navzdory všem zmíněným výtkám k diskusi bych nebyl tak negativní. Pořád ji vnímám jako odbornou, byť občas živější - což nemusí být vždy nutně na škodu. Ve srovnání s diskusemi na jiných serverech to je pořád nádhera.

Jan Veselý
28. prosinec 2016, 18:48

Po dopsání a schválení článku jsem narazil na zajímavou aplikaci, kde si podle county v USA můžete nechat vyjet jaké jsou kde nejlevnější místní zdroje elektřiny a můžete si hrát s parametry. Pak to třeba může vypadat takhle.

Jan Veselý
28. prosinec 2016, 18:49
Martin Hájek
28. prosinec 2016, 23:10

Pane Veselý, ke cti Lazardů slouží i to, co jste do svého článku nenapsal. Že ty ceny elektřiny nezahrnují "reliability or intermitency-related considerations (e.g. transmission and backup generation cost)". Jinými slovy jsou to ceny velmi ošidné a v případě OZE budou fungovat jen do té doby, dokud se zdroje OZE budou moci vézt v síti jako černý pasažér na již dříve vybudované infrastruktuře a špinavých fosilních ale spolehlivých zdrojích. Jenomže všeho do času, jakmile budou dřívější rezervy vyčerpány, tak se najednou ukáže, že sice teoreticky je elektřina v daném místě z větru např. za 40 USD/MWh na patě větrné elektrárny, jenomže náklady na to, aby se dostala k nějakému smysluplnému spotřebiteli, jsou dalších 50 USD/ MWh, protože je k tomu potřeba vybudovat spoustu infrastruktury, kterou někdo musí zaplatit.

Jinak si opravte zjevnou faktickou chybku: "Cena zemního plynu je v USA nízká hlavně díky přebytku poptávky nad nabídkou." Co se týče LNG terminálů, tak samozřejmě nemohou zajistit vyrovnání ceny v USA se světovými cenami prostě proto, že aby se vyplatilo plyn v USA zkapalnit a dodat na světový trh, tak musí být cena v USA nižší minimálně o náklady zkapalnění, jinak to ani s požehnáním prezidenta Trumpa nikdo dělat nebude. Ceny v USA se ale dříve či později s těmi světovými srovnají, o tom není pochyb. Kdy? No až USA začnou zase plyn dovážet. To nemusí být zase tak vzdálená budoucnost. Spotřeba plynu díky nízké ceně rychle roste a do těžby se při aktuálních cenách moc nevyplatí investovat, takže dříve či později trh zafunguje a vytlačí cenu plynu v USA na světovou úroveň. A pak s Vámi souhlasím, že domácnosti i průmysl zapláčou.

Jan Veselý
29. prosinec 2016, 11:14

ad integration costs) Máte pravdu, nenapsal jsem tam zdaleka vše. Můj názor na ně je takový, že tyhle náklady jsou u VtE a FVE nižší než u jaderných a uhelných molochů, které byly vystavěny tak, že jejich výrobu nelze pořádně regulovat. Toho názoru jsou aspoň v Texasu. V případě USA to na většině území nebude problém, mají obří přebytky pružného výkonu ve formě plynových elektráren všeho druhu. Už dnes se ví a umí integrovat cca 10x větší výroba než je dnes, bez nějakých extra nákladů navíc.

Výstavba vedení je záležitost jednotlivých projektů, vždy to bude otázka sladění polohy zdrojů, aby se sladila cena výroby a cena přenosu. To není nic nového, to bylo tak vždy. Však se podívejte jaký šmodrchanec vedení se musel postavit kvůli vyvedení vyrobené elektřiny ze SZ Čech do center spotřeby po republice.

ad nabídka-poptávka) A to jsem to několikrát četl a opravoval chyby. Mea culpa.

ad cena plynu) Máte pravdu, že to tlakování je drahé, ale do výstavby té infrastruktury bylo utopeno už teď moře peněz (v Asii šlo prodat LNG za 12-15 USD/GJ oproti 2-3 USD/GJ v USA, dnes je to už jinak). Asi někdo hořce zapláče nad ztracenými penězi, investice se odepíší, ale infrastrukturu někdo koupí a bude provozovat ekonomicky rentabilně s nutností nižší marže. To LNG byl jen příklad, mnohem pravděpodobnější je situace, kdy cena stoupne jen kvůli nutnosti konečně dosáhnout rentability. Frakování je pořád byznys na dluh a není vůbec jisté kolik plynu budou vůbec frakeři schopni dodat. Prostě komoditní riziko par-excelance a Damoklův meč nad US ekonomikou.

Jestli cena plynu vyletí, bude to v USA mít za následek boom OZE (a baterií a úspor) gigantických rozměrů, uhelné elektrárny jsou hodně pozavírané, nové (stejně jako jaderné) nikdo stavět nebude.

C
29. prosinec 2016, 12:00

A podobnou situaci by to chtělo vytvořit i tady, tedy zavírat uhelné elektrárny a nahradit je plynem, kde menší růst ceny vytvoří dobré podmínky pro úspory a další rozvoj OZE, tato část se tady nezvládla. Bylo by zajímavé zjistit kam až se dá pak nutný podíl fosilních zdrojů stlačit.

Martin Hájek
29. prosinec 2016, 14:13

No tak pokud přesvědčíte Gazprom, aby plyn zlevnil o 50 %, když nemusí, tak do toho...

Asi jste přehlédl, že USA mají ten plyn domácí a velmi levný. To opravdu není případ Evropy, ta ho dováží za drahé peníze, takže pochopitelně Vámi propagovaný úprk od uhlí k plynu tady má trochu jiné ekonomické souvislosti.

Martin Hájek
29. prosinec 2016, 14:20

Je poznámka, nepouštěl jsem se do hodnocení, zda jsou vyšší náklady na integraci OZE nebo uhelných a jaderných elektráren. To záleží velmi na místních podmínkách a těžko to jde jednoduše paušalizovat. Co ovšem paušalizovat lze, je fakt, že ty náklady na integraci uhlí a jádra jsou už v USA zaplacené. Náklady na integraci OZE, které se z principu často vyskytují jinde, bude teprve potřeba zaplatit. A jen tak mimochodem ani náklady na integraci rozptýlené fotovoltaiky nejsou zdaleka nulové. Právě naopak, od určitého instalovaného výkonu jsou velmi vysoké, protože aby se udrželo napětí v distribuční síti v přijatelných mezích, tak to vyžaduje poměrně sofistikované řízení distribučních soustav (zatížení sítě dramaticky kolísá a mění se i směr toku elektřiny), na které zdaleka nejsou dnes vybavené a ty peníze, které do toho bude potřeba investovat budou opravdu značné. A to se nebavím o nějakém smart meteringu, což je další masivní položka. Tak jen abychom to viděli v souvislostech.

energetik
1. leden 2017, 12:20

Ze zkušenosti z praxe vím že náklady nejsou nulové ale záporné, protože konkrétně FVE se aktivně podílejí na regulaci napětí v místě připojení. A na mnoha místech se nám povedlo po instalaci elektrárny zlepšit kvalitu napětí v distribuční síti ku prospěchu všem v okolí kde to distributor dlouhé roky odmítal s odpovědí že je vše v nejlepším pořádku a ničil tak spotřebiče. V některých případech už jen tím, že jsme distributora po dlouhých tahanicích donutili nastavit správnou odbočku na transformátoru který byl nastaven na více jak 260V a ochrany v elektrárně nastavené podle požadavku distributora na 253V blokovali dodávku energie do sítě. Přitom šlo jen o 15 minut práce a bylo to po dlouhých letech a spouště zničených spotřebičů vyřešeno. Distributor chybu ale nikdy nepřiznal jen stopy pracovníka distribuce ve sněhu k trafostanici prozrazovali že distributor chybu již opravil.

Další zkvalitnění distribuční sítě dosahují námi zhotovené elektrárny už asi 4 roky zpět díky v té době ještě nepovinných (ale díky mizerné kvalitě distribuce to často ani jinak nešlo) regulačních funkcích ve střídačích Q(U), P(U), FRT a P(f) v souladu s normami EN 50438:2013 (nebo PNE 33 3430-8-1) a ty už jsou teď dle PPDS konečně (po asi 7 letech je podařilo částečně opsat Německé "PPDS" a integrovat do našich PPDS) povinné pro všechny OZE. I když často smlouva o připojení s distributorem a jeho časté neoficiální vymyšlené absurdní požadavky (i v rozporu s PPDS) často tyto regulační funkce degradují nebo úplně blokují a snižují tak výrobu a kvalitu distribuční sítě v okolí.

Například různě mezi fázemi se měnící fázový rozdíl napětí až 62V (jedna fáze přepětí a druhá podpětí) je distributorem prohlášen jako že je z jeho strany vše v nejlepším pořádku. Aby elektrárna v takové síti mohla vůbec zahájit výhodu musel jsem přenastavit distributorem požadované limity napětí (které nedodržuje) a porušit absurdní požadavek ve smlouvě distributora aby byl zdroj třífázově symetrický (aby nevyrovnával nesymetrické zatížení sítě což má souvislost s podvodným měřením energie u vybraných výrobců a spotřebitelů kterým distributorům legalizoval ministr Kuba ve vyhlášce vyhláška 82/2011 v §6, odst.6. a na celém světě se tento energetický podvod podařilo distributorů legalizovat pouze v ČR a SR) nastavil jsem a zreguloval střídače tak aby vyrovnávali fázovou nesouměrnost distribuční sítě a rozdíl napětí mezi fázemi byl alespoň v době výroby menší a bližší normovaným tolerancím. Ono distributor o tom že jsem nedodržel jeho absurdní požadavky stejně ví, vidí to v datech ze 4Q elektroměru který mu je online posílá. Ale je si vědom toho že chyba je na jeho straně tak do toho nerýpe.

Podvodné vyhodnocování toků energie u vybraných odměrných místech a výrobců regulující převážně na 0 tok energie do sítě způsobuje že díky fázové nesouměrnosti se v elektroměru načítá hodnota počítadla výroby i spotřeby zároveň v jednom okamžiku i když je celkový energetický tok nulový. A vyrovnávat fázovou nesměrnost je blokováno ve smlouvě o připojení zdroje požadavkem na fázově souměrný zdroj a není tak žádná legální cesta jak se může proti tomuto energetickému podvodu bránit. Ono nemusíte mít ani výrobnu energie ale při velké fázové nesouměrnosti i 3 fázový elektromotor a transformátor přirozeně ze své funkce částečně fázovou nesouměrnost vyrovnává a elektroměr může naměřit v jeden okamžik spotřebu i výrobu zároveň i když tam žádná elektrárna není.

Jo a ještě jedna věc související i s nedávnou kauzou pozdních instalací elektroměrů u dokončených elektráren na přelomu roku 2010-2011. Je také dost elektráren které měli instalaci elektroměru do konce roku 2010 hotovou, ale přesto výrobu zahájili třeba až v polovině roku 2011 z důvodů špatné kvality distribuce a přepětí v místní sítí. Takže by dle současného tažení SEI proti OZE měnil také přijít o "dotace" o těchto elektrárnách se také ví (z dat elektroměrů a OTE) ale energetické mafie se ještě nedohodli kdo zaplatí škody a jestli distributoři budou moci vybrané výrobce stejně odpálkovat "omluvou" a vyjádřením že je jejich chyba již promlčená a nebudou s tím nic dělat i kdy velmi moc chtěli škody nahradit. To je také důvod proč se čekalo takovou dobu.

Jan Veselý
29. prosinec 2016, 19:38

Kdo dopředu zaplatil výkonovou rezervu, která se musí držet přifázovaná pro případ výpadku největšího výrobního bloku v soustavě? Jo, infrastruktura je hotová. Často už 50 let a stejně se bude muset kompletně obnovit. Chce to jen při plánovaných oprav a úprav trafostanic počítat s možností výroby na úrovni DS. Chápu, že to sklízí nechuť u provozoatelů, budou muset dělat věci jinak než jsou teď zvyklí.

Martin Hájek
30. prosinec 2016, 00:35

Infrastruktura se určitě bude muset obnovit, to máte pravdu, jenomže má průměrnou životnost zhruba 40 až 50 let a tomu odpovídá standardní tempo její obnovy. Pak jsou dvě možnosti a) zabrzdit růst OZE tak, aby odpovídal standardnímu tempu obměny infrastruktury nebo b) připlatit si poměrně dramaticky za obměnu infrastruktury, která zdaleka dožitá není. To je celé. Zatím OZE v EU i v USA žije z rezerv, které tady byly z minulosti, ale ty se rychle tenčí a brzy se ukáže, jaký je ten skutečný účet, tedy ten včetně síťové infrastruktury, která nijak zázračně nezlevňuje, spíše právě naopak. Kupodivu všichni přátelé OZE se soustředí na to, jak jejich oblíbená technologie rapidně zlevňuje (v případě větru on-shore už to mimochodem zdaleka není pravda) a jaksi zapomínají, že až se projeví celkové náklady integrace OZE, tak bude šmitec, protože je nikdo nebude chtít platit a bude celkem jedno, že vlastní technologie OZE bude levná. To je argument v rozvojových zemích typu Indie, které teď tu infrastrukturu stejně budují a mohou ji snadno přizpůsobit, ne v EU nebo USA.

C
29. prosinec 2016, 19:56

To je ale trochu chyba Evropských politiků, že se orientují jen na Rusko. Trubky tím směrem jsou již kapacitní dost, teď potřebujeme zálohu. Plyn je dostupný jak v dalších zemích, bývalého SSSR, ani ta trubka nemusí jít metrem přes ruské území, jen je to náročnější terén. Stejně tak je to pak o odbočce do Íránu, Na druhou stranu můžete položit trubku skrz Saharu. Stačila by jen tato možnost brát plyn z jiných ložisek a Gazprom sníží cenu.

Ano je ten plyn dražší, o to více by pak energetiky a vlády šly do dalších zdrojů, aby plynové nemusely běžet.

Jaderné, uhelné a pod. zdroje sice mají zaplacenu cenu za integraci, ale k čemu to, pokud nové JE neumí produkovat levněji, než zdroje na importované palivo? Navíc infrastruktura je také již letitá a potřebuje obnovu, takže tak jako tak bude třeba vysokých nákladů do sítí a pod. Pokud se toho vhodně využije, neměl by být z toho nějaká zásadní finanční problém.

Ad smart grids. To můžete udělat dvojím způsobem, buď šíleně drahou technologií po elektrických drátech, nebo levně přes zaužívané datové technologie.

C
29. prosinec 2016, 11:47

Nutné je ale také říct že na již vybudované infrastruktuře se vezou i nové fosilní zdroje, kde se staví vedení do nejbližší 400kV rozvodny, kdyby si měly tahat nový rozvod po celé zemi tak to nebude také levná záležitost. Většina současné infrastruktury byla vybudována před desítkami let a pomalu se blíží doba kdy budou muset být vyměněny klíčové prvky, možná můžeme být rádi že došlo k synchronicitě.

Pro cenu plynu se nyní investovalo do PPE, které jsou vcelku pružné, takže než vůbec dosáhnou potřeby dalších zdrojů může trvat dlouhé roky, možná desítky let. Ale ano, bude třeba do infrastruktury investovat, ona taková pomyslná červená žárovička konce životnosti totiž začíná blikat na obrovském množství elektráren, které bude třeba nahradit, jak v Evropě, tak v USA, tak v Rusku a Japonsku. Zajímavé bude jak se s tím vypořádá Francie, kde začnou pomalu v dalších desetiletích dosluhovat jaderné elektrárny. investice do infrastruktury budou hlavně záviset na tom jak a kde se bude co stavět. Pokud udělají velké parky větrných elektráren a obrovské solární elektrárny v odlehlých místech, pak ano, investice budou velké. Pokud to ale budou dělat někde kolem velkých měst, pak zase nemusí být tak obrovské. Tedy pokud připustíme že se prostě staré elektrárny musí nahradit něčím novějším, přičemž PPE stojí 14mld Kč/GW.

Co se týče ceny plynu, nového prezidenta a vývozu, sice teď se B. H. Obama postaral o zákaz těžby v některých mořích, ale je dost možné že s novým prezidentem toto půjde do kytek a vznikne podpora, nevím jaká, nějaká, těžby plynu ropy a možná i uhlí. Přinejmenším jim zruší některé zákaz, to může s cenou zase mírně pohnout. Trh s plynem se bude pomalu globalizovat, stejně jako trh s ropou. Asi dva nebo tři dny zpátky prohlásil Pákistánský ministr průmyslu (nebo energetiky) že mají obrovské zásoby právě v plynonosných břidlicích. Obchod s plynem může být v blízké budoucnosti dost zajímavý.

Milan Vaněček
29. prosinec 2016, 11:56

Pane Hájek, jestli jste si nevšiml, ve světě proběhla nová průmyslová revoluce, založená na křemíkových transistorech ( počítače, IT, kybernetika) a na velkoplošných diodách (fotovoltaické sluneční články). Samozřejmě přírodě neporučíte. Fotovoltaika i větrné elektrárny jsou už teď v řadě zemí nejlevnějši a brzy budou i včetně akumulace a co se týče distribuce, ta je u distributovaných zdrojů méně náročná než u obrovských centrálních zdrojů.

Takže období, kdy jste říkali: je to moc drahé je už minulostí, teď říkáte že akumulace je moc drahá, to bude minulostí za 10-15 let ( fotovoltaika se taky ohromně změnila za takovou dobu, cena klesla desetkrát....).A souhlasím s Vámi, že staré zdroje budou ještě dlouho dodávat elektřinu, energetický přechod probíhá na škále mnoha desetiletí.

Petr Závodský
29. prosinec 2016, 12:27

Máte pravdu v tom, že ceny v USA se liší zejména vlivem břidlicového plynu a také podle místa v USA (sluneční svit). Vy se snažíte propagovat tzv. OZE a plyn. Já jsem celoživotní energetik a jsem přesvědčen, že ten mix musí být širší. Mix naznačuje státní energetická koncepce, která prošla přes mnoho oponentur a odborníků. Lišíme se zejména v možném, rozsahu tzv. OZE (já myslím, že 25% do roku 2030 je téměř nedosažitelný strop, pokud tedy nespadne spotřeba o 50% a to by asi nikdo nechtěl) a tím zda do cca 50% výroby zapojit další plyn nebo jádro.

Někde jsem tu četl nových 10GW nového výkonu v paroplynových cyklech. To je pro mne, jako patriota a celoživotního energetika něco nepředstavitelného. Vždy se dívám na věc optikou minimálně tří základních faktorů:

- Energetická bezpečnost (nelze asi v dnešním světě garantovat neustálý přísun suroviny)

- Soběstačnost (již teď je dovozní saldo v plynu cca 50-70 miliard korun)

- Udržitelnost – správně máte v grafech, že při změně ceny plynu letí i cena vyrobené elektřiny v plynovkách strmě vzhůru

Ještě k vašemu článku a názorům:

1) Opravdu nevím co je na lithiové baterii obnovitelného a proč takovou zálohu dotovat a nazývat OZE …. Já třeba baterie třídím jako nebezpečný odpad a vracím ke zpracování

2) V článku se nezabýváte dopady na zálohování a rozvoj sítí – doporučuji třeba dokument OECD „System Effects in Low-carbon Electricity Systems“ třeba v Německu při 10% OZE činily tyto náklady dodatečných 35€/MWh a při 30% již OZE již 83€/MWh. To pak LCOE vypadá jinak (u jádra, plynu jsou tyto náklady v řádů jednotek €)

3) Lámal jsem si hlavu, proč lidé, kteří o sobě tvrdí že jsou „eko“ podporují baterie a plyn (asi jim nejde o CO2 a znečišťující látky) …. Ale je to kromě známých brutálních dotací i podpora z Rakouska. Jeden „solární web“ (nebudu mu zde dělat reklamu) má na titulní straně petici proti jádru, až pak se proklikáte k solárním informacím. Proč? No jsou na výplatním seznamu Hornorakouské vlády. Takže dotace z ČR, a za peníze z Rakouska boj proti vládní koncepci.

Na závěr jednu poznámku… Není jednoduché vysvětlovat např. mým rodičům, žijícím celý život ekologicky na vesnici a topíce čistě elektřinou, že nejen mají nejdražší topení, ale ještě na rozdíl od sousedů topících v lepším případě uhlím, v horším vším možným (vzduch dýchají stejný, že), tak mohou za odměnu každý rok poslat téměř celý jeden důchod solárním baronům (poplatek za podporu OZE).

Podporovat smysluplně se má věda a výzkum, ne dotovat nesmysly nic nepřinášející … tedy za 20 miliard máme kolik? 2% elektřiny ze solárů????

Vše dobré v novém roce.

Milan Vaněček
29. prosinec 2016, 13:28

Pane Závodský ta naše "podpora OZE" není podporou obnovitelných zdrojů v ČR (na to by stačila jen desetina té částky a vstřícnější legislativa). Je to podpora všehoschopných ...... kteří si ji vylobovali protože žít přisátý na státním cecíku dotací je pro ně lukrativní příjem. Když máte přes 100 MW istalovaných solárních článků jako ČEZ tak Vám to hodí přes miliardu ročně, pravidelně, bez nákladů (ty už jste za 6 let splatil) když jste jeden z mnoha menších hráčů a máte 10 MW tak Vám to hodí jen sto milionů ročně (a většina zmizí v cizině) ...

Nepřiměřené dotace dokáží zničit vše (a to se týká i budoucích dotací u nás do jaderné energetiky)

C
29. prosinec 2016, 13:34

SEK má zásadní problém, její jaderná část je politicky a ekonomicky neprůchodná, realizace zbytku jakoby stála protože se nerealizuje jaderná část, je to divné. Žádný politik si nevezme na triko jadernou elektrárnu, ani kdyby to měl být jeden malý reaktor o 12MW okopírovaný z Bilibinské elektrárny, nebo reaktor z lodě třídy Nimitz. Ekonomicky 100€/MWh je zabiják čehokoliv, silová elektřina za 2.70Kč/kWh znamená konečnou někde od 6 do 9 Kč/kWh (a bylo by třeba do nějakého roku 2050/60 postavit minimálně 6 reaktorů, spíše něco kolem 8-10). Bez úředních obstrukcí, pokud takto skočí cena silové elektřiny, vám do půl roku klekne příslušný úřad pod záplavou žádostí o povolení FVE. Dneska by měl už být pokles pod cenu ze sítě mezi 5 a 10 roky.

Myslím že dosažení těch procent by bylo reálné, kdyby se do toho nemontovala naše obskurní obstrukční byrokracie, která vytvořila nepříliš přátelské prostředí pro investice (v porovnání se sousedy).

Energetická bezpečnost je možná akorát tak v případě toho že všechno u nás pojede na uhlí a OZE, závody na jaderné palivo a obohacování uranu, jakožto i těžkovodní či grafitové reaktory, nemáme. Záleží na tom co chceme, v co doufáme a o co se snažíme. Buď můžeme EU rozebrat, nebo integrovat a udělat z ní něco na způsob USA. Co chceme? Současná situace EU je příliš drahá a neudržitelná, je třeba reforma, ale jakým směrem? Od toho se pak odvíjí celá energetická a jiná politika. Pokud chceme integrovat, pak není takový problém plyn ani nic jiného infrastrukturu budeme stavět optimálněji. Pokud ji chceme rozebrat, nebo nechat stagnovat (což k rozpadu asi povede), pak holt bude nutné všechno dělat ve vlastní režii.

Soběstačnost viz výše. Jediné co máme sami je uhlí a OZE, novou těžbu a limity nikdo zase nepovolí, to je politicky neprůchodné. V jaderném palivu jsme závislí na dovozu.

Udržitelnost, to je otázka, ale bez uzavřeného cyklu JE to také není moc udržitelné. Jediné co se dá za udržitelné tak nějak považovat je kdyby spotřeba neobnovitelných paliv (i jaderného bez přepracování a množení) byla minimální. Pak by možná stačila i domácí paliva. Jediná naděje by byla australská technologie pro podzemní zplyňování a nalezení obrovských zásob uhlí, které je jinak než vrtem nedostupné, ale čert ví jestli něco takového pod Moravou v těch 3-5km je. (s ropou se šlo myslím jen do 1600m)

Jádro by pak potřebovalo buď sodíkový reaktor, nebo jiný zdroj rychlých neutronů pro transmutaci uranu, problém je ten že všechny tyto technologie zavání jaderným zbrojením. Politicky neprůchodné.

Jestli nejde o to že ta baterie jde recyklovat, pokud bychom se bavili o technologii jako takové, tak nemáme absolutně nic obnovitelného, protože všechno má jen nějakou životnost.

Na vícenáklady se podívám, ale tam někde bude zakopaný pes v tom jak je dělaná síť a jaké jsou další zdroje, to bude nejspíš dost lítat.

Napadá mne že Vaši rodiče na získání stejného množství energie na topení potřebují asi 3x více primární energie než sousedé co topí uhlím. To že se stalo to co se stalo s cenami, to ať si prosím jdou vyřídit s tehdy pro hlasujícími poslanci a senátory, s tím nic víc neuděláte. Dneska je to jinak, ceny jsou někde úplně jinde, cca 10 menší.

Ale to je daň za demokracii, i takové věci se mohou stát a protože tu ještě nemáme rozvinutý zpětný systém kontroly státní moci, tak je to asi častěji, než jinde. Jen polovina těch průšvihů našich politiků by v zemích s +-50 a více lety demokracie vedla k rezignaci, nebo protestům a nucené rezignaci/zbavení moci. V Japonsku se poslanec veřejně omlouval (pak myslím rezignoval) za drobnou zpronevěru náhrad na cestování, v J. Korei po protestech, byla de-facto 9. či 10. prosince sesazena prezidentka.

Viktor Černý
29. prosinec 2016, 14:47

Dobrý den, jen pár poznámek.

1. Jestli to dobře chápu, říkáte, že realizací SEKu "rozebíráme EU". Přiznám se, že tomu moc nerozumím - hlavním cílem energetické politiky EU je dekarbonizace výroby elektrické energie, což je přesně cíl, který sleduje i SEK. V čem jsme tedy jako ČR v rozporu? Tím, že slepě nekopírujeme některé země EU? Dovoluji si upozornit, že v legislativě EU je zakotveno právo členských zemí na volbu energetického mixu.

2. Říkáte, že "dosažení těch procent by bylo reálné, kdyby se do toho nemontovala naše obskurní obstrukční byrokracie, která vytvořila nepříliš přátelské prostředí pro investice". Osobně si nemyslím, že legislativní prostředí ČR je nepřátelské vůči OZE, je nepřátelské spíše vůči velkým infrastrukturním stavbám a liniovým stavbám. Možná byste si představoval větší výhody pro výstavbu OZE, ale potom to prosím jasně napište.

3. I pokud naplníme SEKem předpokládaných 25% OZE, bylo by v případě odklonu od jádra potřeba zajistit dodatečných více než 30% spotřeby (při současném provozu Temelína 1,2) něčím jiným, pokud ne uhlí, tedy plynem. Kromě bezpečnostních a ekonomických rizik si zde dovolím upozornit, že i plynová elektrárna je významným emitentem skleníkových plynů(přímo CO2 a nepřímo metanu (při těžbě a transportu zemního plynu), který má v prvních 20 letech cca. 80x horší skleníkový efekt než CO2). Nahrazení Dukovan výrobou z plynu je proto s ohledem na Vámi proklamovanou politiku EU přinejmenším diskutabilní.

C
29. prosinec 2016, 19:40

1) To netvrdí.

Tvrdím, že se musíme první zamyslet co že to chceme a podle toho pak postupovat. Když budeme počítat s EU, pak máme mnohem volnější ruce co se týče přístupu ke zdrojům. Pokud se pokročí s integrací a ta dosáhne něčeho na způsob USA, třeba na úrovni roku 1880 (vývoj poměru práv stát:federální vláda opravdu přesně neznám), tak pro nás nebudou Alpy, Tatry, stejně jako Balt, potenciálně rizikovým zahraničím.

To by měla SEK zohlednit také, těch 20% OZE by pak klidně mohlo být pár desítek vedením připojených farem na Baltu nebo pár velkých FVE někde v Chorvatských horách. Stejně tak na Dunaji sedí pár tisíc MW hydroelektráren, nejsou průtočného typu, takže asi by bylo možné jít, při optimistickém scénáři integrace tak daleko, že řekneme regulační výkony budeme řešit na platformě V4 + Rakousko + Bavorsko. Při vysoké integraci EU ty elektrárny nebudou zahraniční. Nemusíme řešit regulační kapacity, nové PVE a pod. odpadnou nám některé starosti, třeba stavba VtE u nás, protože ty budou někde na Baltu, nebo kde mít ty rychlé hydroelektrárny.

Když půjdeme ale tou cestou že čekáme dezintegraci a rozpad, pak musíme řešit naprosto všechny aspekty a jsme velmi omezeni zdroji, které máme v ČR.

Takže to co chceme pro EU ovlivňuje to jakou SEK udělat. Obecně by se pozice ČR a V4 měla stát jasnější. Buď chceme ven a udělat si vlastní EU, pak je třeba aby se státy V4 (případně další východní) dohodly a začaly jednat. Nebo chceme EU na území jak je a pak je zase ale třeba začít jednat, hledat průniky v zájmech a být aktivní v jejich prosazování a ne být pasivním členem.

2) Úředníci a politici zde prostředí nepříjemně rozhoupali, jak pro velké stavby, zpětné zdanění, prudké ukončení výkupních cen, nezavedení jiného modelu, například aukcí,... Tak pro malé domácí, kdy první byly třeba licence (což mohl být problém), pak se objevil poplatek operátoru trhu, jen co to zrušili, tak chtěli zvednout platby za jistič... V zákoně je asi i nešťastně použit pojem o oddělení systému od sítě, čert ví jestli galvanicky, nebo úplně a to je dost zásadní rozdíl. Navíc se tu pořád kolem toho mluví, není to dořešené, to na investory jak domácí, tak zahraniční, působí. V zájmu tedy je urychleně dořešit staré spory a nastavit nové přehledné podmínky s tím, že se nebudou měnit co pět let a třeba i retroaktivně.

Ano se stavbou liniových staveb je u nás obecně problém, ale ten je dán i politiky a úředníky, občas je to dálniční sjezd do každé vesnice a pod., někde se zapomene dořešit náhradní komunikace k domu a hned je problém na roky. Někdy je to až fanatickým trváním na něčem, třeba na nádraží v Brně. Ono tak trochu blokuje stavbu VRT, nemá cenu asi čekat až se dohodnou. Buď budou VRT vlaky jezdit po nákladním průtahu a stavět ve Slatině, nebo Židenicích, nebo se VRT Brnu vyhne a stavět bude někde jinde, třeba v Modřicích.

3) Ano, PPE emitují dost emisí, ale jen polovinu toho co uhlí. A jsme u bodu prvního, toho co chceme pro EU, od toho se totiž odvíjí energetická bezpečnost. Jako kontinent bychom problém mít nemuseli, jsou technologie pro dobývání hydrátů methanu, minimálně v testovací fázi. Dalo by se zvýšit propojení států pro převody obnovitelné energie z vhodných lokalit do méně vhodných atp. Což by všechno zmenšovalo potřebu plynu.

Ale pokud čekáme rozpad, pak ano, jádro by bylo asi lepší, ale museli bychom mít k tomu i ten celý velký jaderný průmysl od těžby, přes obohacování, výrobu paliva, elektrárny, nějaké množivé reaktory, přepracování až po konec cyklu v transmutačních zařízeních. Jinak je to jako si koupit benzinové auto v zemi kde se prodává jen nafta.

Palivo můžeme sice mít ve skladu na dlouhé roky, ale také to nejsou malé objemy. Ve VVER 1000 je asi 100t paliva, mění se ročně cca 1/3, to pro jednoduchost je 30t. Řekněme že máme 4+2 reaktory, to je ročně kolem 180t paliva k výměně, řekněme že na válku by bylo třeba mít minimálně 900t paliva. Kde to schovat?

Vladimír Wagner
29. prosinec 2016, 23:52

Se schováním zásob paliva pro jaderné bloky opravdu není žádný problém. To je jasné už z toho, že v areálech našich jaderných elektráren máme suché mezisklady, které vystačí pro veškeré vyhořelé palivo vyprodukované za dobu životnosti celé elektrárny. A pochopitelně je skladování vyhořelého paliva v kontejnerech prostorově náročnější než skladování čerstvého paliva. Jediné, co omezuje předzásobení na mnoho let je to, že jde v dané době o mrtvý kapitál (pokud nebudeme hrát na to, že cena uranu významně za tu dobu vzroste).

Opravdu v současné době a ani v budoucnosti, pokud se pro nás nestanou z ekonomických či jiných hledisek zajímavými, nepotřebujeme ani rychlé reaktory a ani obohacovací podniky. Výrobci paliva jsou dostatečně diverzifikovaní a dovoz pár desítek tun materiálu odkudkoliv není problémem.

Pokud se rozhlédneme po energetických koncepcích zemí V4, tak Maďarsko má jasnou cestu k nízkoemisní energetice pomocí kombinace jádra a OZE, totéž platí pro Slovensko. Česká SEK je podobného zaměření, i když díky významnějším vlastním uhelným zdrojům neplánuje ten přechod tak rychlý. Co se týká Polska, to by také rádo pomocí jádra a OZE snížilo svoji závislost na uhlí. Energetické koncepce těchto států jsou kompatibilní a svými znalostmi i průmyslem si mohou v této oblasti vypomáhat. České firmy se podílejí na dostavbě Mochovců, pravděpodobně se zúčastní i budování bloků v Paks a i případných polských bloků, pokud k jejich stavbě dojde. Naše strojírenství je zapojeno i do budování plynových zdrojů, zdrojů na biomasu, vodních i větrných. Česká firma bude mít významný podíl ve slovenské energetice. Uvidíme jak se jednotlivé koncepce projeví a jak bude mapa s produkcí CO2 vypadat za patnáct let, zda bude zelenější Maďarsko, Slovensko nebo Německo a Rakousko. U nás je to závislé na tom, zda budou politici schopni SEK realizovat.

Jinak Bavorsko a Rakousko už pomalu svými hydroelektrárnami nestačí kompenzovat fluktuace a síť v Německu a Rakousku (situace se navíc rapidně zhorší, až Bavorsko vypne jaderné bloky), takže bych na tento potenciál nespoléhal. Nové přehrady v Rakousku a Bavorsku asi těžko prosadíte.

Martin Hájek
30. prosinec 2016, 00:24

Pane Wagnere, oba dobře víme, že Polsko s jádrem koketuje jen na oko, aby získalo spojence pro jiné svoje agendy a reálně s ním nepočítá. Minimálně ne v této generaci. Nemá totiž potřebnou infrastrukturu nejen fyzickou, ale hlavně lidskou a institucionální a to jaksi nejde překonat během deseti let. Navíc Polsko nebude jadernou energii ještě dlouhá desetiletí potřebovat, vystačí si s kombinací větru, biomasy a uhlí možná s trošku plynu, což bohatě pokryje jeho potřeby. Dekarbonizace je Polákům srdečně ukradená a nelze se jim divit.

Viktor Černý
30. prosinec 2016, 09:27

Asi bych budoucnost Evropy nestavěl do pozice plná integrace nebo rozpad. Já osobně si určitě rozpad EU nepřeji, na druhou stranu nepovažuji za reálné očekávat v blízké budoucnosti nějakou větší integraci. Na rozdíl od Spojených států je EU souborem historických národních států, které mají osobitou historii a kulturu. Technicky mohu rozumět řešením velké solární farmy na jihu, větrné parky na severu, voda v horách a na velkých tocích, doplněné fotovoltaikou na střechách a to vše zastřešeno vzájemnou férovou výměnou. Realisticky to ale považuji za stejnou utopii jako komunistické heslo "každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb". Energii je jedna z několika klíčových služeb, které musí stát zajistit svým občanům a je proto dobré hledat řešení, která jsou otevřená vzájemné spolupráci mezi státy nejen na platformě EU, ale která obstojí i v při zhoršených vnějších podmínkách. Z tohoto důvodu si myslím, že SEK je navržen realisticky.

Martin Hájek
30. prosinec 2016, 11:11

Pane Černý, ve skutečnosti je to ještě více odpudivé a zdaleka nejde jen o jistě legitimní národní zájem zajištění elektřiny. Na integraci v energetice tlačí hlavně Německo, které si od toho slibuje řešen svých problémů, které si samo vytvořilo. Podobně jako když paní Merkelová pozvala do Německa uprchlíky a už měla plán, jak je přerozdělit do ostatních zemí, tak Německo moc dobře ví, že nebude schopné své OZE plány zaplatit, takže hledá cesty, jak zařídit, aby je zaplatily jeho sousedé respektive celá EU. O tom je v zásadě aktuální balíček nazvaný zcela v duchu sovětských tradic Čistá energie pro všechny Evropany. Budeme tu přece všichni spolupracovat, takže projekty výstavby vedení v Německu, nesmyslně přesunuté pod zem a tudíž řádově prodražené, zaplatí celá střední Evropa i rozpočet EU - bude to prioritní infrastruktura, bez níž se neobejdeme. Obrovské objemy podpůrných služeb, které provozování Německých OZE vyžaduje a bude vyžadovat zaplatíme všichni solidárně v rámci společného nákupu podpůrných služeb no a samozřejmě nakonec připlatíme i přímo na Německé větrníky v rámci solidárního příspěvku na zvyšování OZE v EU. To je tvrdá realita, které je potřeba se stejně tvrdě postavit a nenechat si štípat dříví na hlavě.

C
30. prosinec 2016, 01:53

Pane Wagnere,

mluvil jsem o situaci, kterou bych nazval chceme opravdu energetickou bezpečnost a nezávislost. Pak vyjmenované bude třeba. Navíc jsme vnitrozemský stát, i letadla se k nám musí dostat přes cizí vzdušný prostor, to může být problém. A myslím že sám uznáte že pokud by měl růst podíl jádra nad současný, pokud by se měla vyřazovat fosilní paliva i v jiných oborech a ta nahrazovat elektřinou, tak ty podniky budou nutné. Víte nemám rád šermování energetickou bezpečností jen v elektroenergetice, když jinak jsme závislí na dovozu paliv, takže pokud máme dělat energetickou bezpečnost pořádně a raději nepočítat s EU, pak ty podniky budou asi potřeba. Čísla celkové spotřeby energie v ČR máte v hlavě spíš vy než já, ale nějaké GW to budou.

Pokud ale budeme tvrdit, že EU bude dále existovat a chceme těsnější vazby, dříve nebo později se přejde na řešení energeticky ne z hlediska aby každý stát byl nezávislý, ale aby vznikly nadstátní energetické regiony. Ovšem nějak jsem si nevšiml že by se nějak zásadněji V4 angažovala v otázce rozvoje jaderné technologie. To by podle mne mělo, asi ve spolupráci s Francií, zahrnovat takové kroky aby se klimatické cíle netočily tedy jen kolem OZE a plynu. Ale to jsem Vám psal minule, nikdo od jádra neudělal velké vystoupení k tomuto problému. Žádná společnost nenabídla že místo uhelného zdroje dodá zdroj jaderný, třeba i s personálem na prvních 10 let.

Dále jsem počítal s válečným konfliktem, typu WWII že by běžné bomby zničily reaktorovou budovou nepočítám, ta je snad pevná dost ale sklad čerstvého paliva by byl super cílem. Zamoření 00 nic, ale dopad na ekonomiku obrovský. Takže by se hodilo jej mít na více místech v podzemí, takové sklady nejsou, nebo jsou dobře utajené.

Problém rakouských hydroelektráren na Dunaji bych viděl ve dvou věcech, nebyly stavěné na takovouto regulaci a zatím není jak do té oblasti dostat více potřebného proudu od moře. Dostupná kapacita by záležela právě na tom kolik proudu půjde dostat a jak rychle do Rakouska. Vzhledem k tomu že mají hltnost turbín na něco mezi 100-200% průměrného průtoku, mimochodem ten poměr roste tím více čím je elektrárna novější, myslím je jakýsi prostor pro rozšíření. Ale mělo by to jít případně odsimulovat.

Myslím že sám víte jak jaderná část SEK a asi i celá SEK dopadne, salámovou metodou, nemyslím že by tu byl politik schopný realizovat buď jadernou vizi, nebo zelenou vizi. To se spíš budou dělat jen omezovací a uzavírací kroky na koncích životnosti atp. a že je něco špatně jim dojde v momentě, kdy zbude cca 8GW výkonu parních zdrojů různého stáří a technologie a pár GW importu ze zahraničí a těch asi 1.8GW FVE. Jenže v ten moment nebudeme mít ani nestabilní OZE a ani jádro.

Vladimír Wagner
30. prosinec 2016, 11:07

Pane C. prosím Vás nezavádějte diskusi do absurdních extrémů, když je nechcete rozebírat alespoň trochu realisticky a seriozně. Čerstvé palivo pro jaderné představuje vcelku velmi málo zajímavý cíl pro bombardování. Jde o velmi malý cíl a velice těžko zasažitelný. I při úplném zničení to není příliš dramatická škoda (oproti jiným válečným). Pokud se něco bude s velkými dopady ve válce bombardovat, tak to jsou ropné a plynové terminály a zásobníky a chemické závody. Kromě zničení klíčových dodávek zde máte obrovské následky explozí a požárů. Navíc jde o velké a snadno zasažitelné objekty. Ale, jak jsem říkal, tento Váš směr diskuze už je úplně mimo a absurdní.

Jinak SEK je velmi realistický a střízlivý, není to ani zelená a ani jaderná vize. Nebazíruje na nějakých extrémech a nechává i dostatek volného prostoru pro vývoj. Je postaven na rozmanitém mixu. Jen Vy, pan Veselý a Vaněček prosazujete čistě "zelenou" nejadernou vizi.

C
30. prosinec 2016, 11:40

Ano, dokud se jezdí na ropu, pak jsou rafinerie a zásobníky velký a zajímavý cíl. V momentě, kdy se začne ve větším přecházet na elektřinu, tak jejich strategický význam pomine, to může být v roce 2040, ale také 2140. Pak bude cílem buď zdroj elektřiny, nebo palivo pro tento zdroj. Takže zbudou jen ty chemické podniky.

Pokud úplně ten sklad zničíte, a zvládnete blokovat přístup do ČR, jak vzduchem, tak po zemi, +-rok, začaly by problémy s dodávkou energie. Ano u plynu a ropy je to rychlejší.

Ad zelený scénář

Pokud lze navrhnout fungující systém i bez jádra, v závislosti na postupu technologií to bude stále menší problém, je otázka jestli má cenu na něm dále trvat, protože toto trvání bez pohybu bude v budoucnu způsobovat další problémy. Myslím že to nebyla žádná akce zelených, co stálo za zrušením výběrového řízení na reaktory.

Výstavba FVE a VtE u nás v podstatě stojí. Stojí přípravy PVE Orlík, jediné co se děje je zlepšování účinnosti parních elektráren a stavba PST.

Vladimír Wagner
30. prosinec 2016, 12:18

Pokud budete elektřinu vyrábět z plynu, tak zůstávají také plynové terminály a zásobníky, ale jak říkám tento Váš směr diskuze je absurdní.

C
30. prosinec 2016, 02:23

P.S.

Pane Wagnere,

Pokud zvládne jaderný průmysl srazit cenu proudu z nových JE na 90€MWh, může se myslím nějaká podpora uvažovat, pokud se dostane na 80€/MWh, pak je v pásmu, sice u kraje, plynových zdrojů, to už je myslím přijatelná cena i pro jakousi plnou garanci, ostatně je to skoro cena za kterou se naposled vykupoval proud z VtE.

Ovšem to by pak mělo být trochu jedno kdo a jakou technologii chce stavět, jestli to bude Rusko s VVER (BN nám asi neprodají), Japonci s ABWR, Kanaďani s CANDU, Francouzi s EPR, Američani s AP1000, nebo třeba Lyřané s něčím nám teď neznámým, protože jde v podstatě o veřejnou zakázku. Ano to jsme také probírali už, ale bylo by celkem zajímavé srovnat náklady na výstavbu, přeškolení personálu a provoz i dalších technologií. Myslím že i na těchto by se našlo dost celků, které tady průmysl umí udělat, zejména 2. a 3. okruh.

Petr Závodský
30. prosinec 2016, 09:16

Cena z nových JE je ve Finsku (Hanhikivi), kde investují soukromí investoři napočítána na 55 €/MWh, obdobně je to v Maďarsku. Jde o cenu peněz (tzv. WACC)... při 4% (levný úvěr nebo strategický vklad investorů, investice státu) se dostanete na cenu kolem 50€MWh, u např. Hinkley Point C je WACC cca 12% a cena 110€/MWh. Ale je to celkem diskuse jen o jedné složce ceny. Náklady na zálohování a rozvoj sítí jsem uváděl výše ....."doporučuji třeba dokument OECD „System Effects in Low-carbon Electricity Systems“ třeba v Německu při 10% OZE činily tyto náklady dodatečných 35€/MWh a při 30% již OZE již 83€/MWh. To pak LCOE vypadá jinak (u jádra, plynu jsou tyto náklady v řádů jednotek €)"..... regulovat síť není jednoduché a ceny se vzrůstajícím podílu OZE letí raketově vzhůru Německo spolu s Dánskem nejvyšší cena pro spotřebitele v EU - Síťové poplatky (24 % koncové ceny), jež v důsledku rozvoje sítí a vyrovnávání volatilních OZE v následujících letech dále porostou (2015: 1,1 mld. €, resp. meziroční nárůst o ca. 300 %!).

Proč musíme pořád někoho kopírovat i když je to špatná cesta, nebo minimálně neúměrně drahá a nepřirozeně rychlá.

Nechápu pořád ten "bezjaderný scénář v ČR" cokoliv jiného je dražší a s větší produkcí CO2 atd. atd. Navíc byl v SEK analyzován, tak by si všichni měli nejdříve nastudovat co je k dispozici.

Abych nezapomněl, když zmiňujete "sousedy" ... ono antijaderné Rakousko je na tom tak dobře, že dováží 16,4% elektřiny (a to mají ideální podmínky pro vodní elektrárny a rozhodně lepší podmínky pro OZE než my).

"Nůžky mezi dovozem a vývozem elektřiny v Rakousku se dále rozevírají. Podíl čistého importu na celkové spotřebě loni dosáhl rekordních 16,4 procenta. Zatímco v roce 2000 byla země ještě jejím čistým vývozcem, o rok později si už s vlastními zdroji nevystačila a čistý dovoz ze zahraničí trvale rostl. „Je to znepokojující, závislost na zahraničí ohrožuje energetickou bezpečnost Rakouska,“ citoval deník E15 prezidenta ekologického sdružení Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) Petera Püspöka. .... "

Jdeme cestou Rakouska? Já tedy opravdu svým dětem a vnukům takovouto energetiku nechat nechci...

C
30. prosinec 2016, 11:11

V tom případě zjevně asi šel pro Temelín II najít model, kde by konečná cena nebyla 100€/MWh, což, jak říkám, zavání dalším tunelem. Ono když si to vezmete tak by nás náhrada Dukovan a Temelín II při té ceně stáli skoro 1.5 bilionu za dvacet let, to je 74mld ročně a ano, kvůli starým FVE jdou do OZE dost velké sumy, ale při dnešních cenách by se při stejné dotaci postavilo asi 10x tolik kapacity. Tak vysoká suma totiž JE z ekonomického hlediska diskvalifikuje.

Když tedy tady mají být, teoreticky, další dvě jaderné elektrárny, krom Temelína a Dukovan, mohlo se vypsat otevřené řízení a vysoutěžit cenu takto. Pak by ale bylo zajímavé jestli by náhodou stavba na zelené louce nevyšla levněji než stavba v současných JE. To by se pak zase objevily další otázky.

oecd-nea. org/ndd/pubs/2012/7056-system-effects.pdf

Jestli jste myslel tento dokument, tak z toho, čtu to zběžně, hledám ty LCOE, vyhází další a další otazníky na našimi JE. Str. 79. Start-up time 2h až 2 dny. Proč tedy trvá rozjet naše elektrárny tak dlouho? Týdny a měsíce? Zajímavé by bylo spočítat jestli se to neustálé rýpání do turbíny v Temelíně vůbec vyplácí.

Na vývoj energetiky v Rakousku v roce 2000-2001 bych se musel podívat, ale nemůže to mít souvislost s nějakým obchodním modelem, kdy se prostě vyplatilo elektřinu dovést a uskladnit?

Petr Závodský
30. prosinec 2016, 14:18

1,5 bilionu za 4 bloky? Nesmíte bezhlavě věřit všemu co hlásá pan Bursík ... ano ten co stojí za solárním podvodem a může to teď klidně házet na koho chce. S podporou a prosazováním přišel on.

Cena za jeden blok je tak 5 mld. € max. tedy za 4 bloky by byla 540 miliard Kč. Tedy cca polovina podpory na OZE .... a OZE vyrábí významně méně (10%?) a po dobu 20, možná 25 let. Jádro generace III má životnost 60 - 80 let.

Jádro samozřejmě umí pružně regulovat, jen jste vytáhl údaj o najetí ze studeného stavu.

C
30. prosinec 2016, 16:38

1.5 bilionu na 4 bloky je to, kolik by dostal ČEZ při ceně 100€/MWh na 20 let, což tehdy žádal. Můžete si to spočítat. 1 blok udělá asi 7TWh ročně. 1TWh je při těch pár let zpátky požadovaných 100€ za MWh 100 milionů €, jeden blok pak ročně spolkne 700 milionů € a za 20 let je to 14mld €. Tedy 378 mld Kč. Při násobení 4 je to 1512 mld. Kč za 20 let.

Z těch čísel vychází že ČEZ to počítal na úrok 10%, to je ten problém, úrokové sazby jsou na minimech už dost dlouho pár procent a tady je to počítané na obrovskou sumu. Od koho si je hodlá půjčit? Obávám se že v silách žádného subjektu v ČR není tyto peníze půjčit. Ani poloviční úrok to moc nezlepší. A bezúročnou půjčku mu nedá ani stát. Na to prostě nemá peníze.

Asi to nemůže tedy být projekt sólo ČEZ z úvěru. Tak se tedy ptejme kde sehnat kapitál? Ano, pokud se sežene, pak cena 50€/MWh může být přijatelná. Jaké jsou jiné možnosti financování? Zatáhnout do toho koho? Eon? RWE? Enel? EDF? PRE? Rosatom? Nebo přímo banky? ČNB? ČSOB? JP Morgan? Finanční skupiny? J&T, PPF?

Klasický úvěr je příliš nákladná záležitost, takže by to bylo tak na vyčlenění JE do nové společnosti a pak nalákaní dalších investorů, peněz je na burze myslím dost. To by ale byl konec ČEZu jak jej známe.

Petr Závodský
30. prosinec 2016, 20:41

Ale ČEZ o žádnou konkrétní cenu nežádal. Nesmíte věřit všemu co řekne pan Bursík a jemu podobní XXX.

Proč by ČEZ žádal o 1,5 bil. když cena by byla 540 mld. A proč by mu jí někdo dával?

Navíc .... ČEZ platí 70% dividend zpátky do státní kasy. Na rozdíl od všech ostatních energetik zda v ČR (a to i ze zisků v zahraničí). To je ale na jinou diskusi.

C
31. prosinec 2016, 00:29

Pane Závodský,

to nebyli zelení, mimochodem to co jste udělal je takový pokus o argumentační klam.

Víte, tehdy jsem tu cenu někde viděl a pro Vás jsem ty články z té doby našel našel, tedy to co ještě zbylo dostupné.

patria. cz/zpravodajstvi/2517822/100-eur-za-megawatthodinu-z-noveho-temelina-neni-nerealne-rika-sef-cez-komentare.html

Jenže hned druhý odstavec již neplatí, ceny elektřiny z OZE, samotné, jsou klidně kolem 50€, takže u nových se k ceně silové připočítá tak 20-30€, dle tohoto by Temelín II potřeboval asi 40-70€ navíc .

cituji z článku:

Klíčovou otázkou v rámci vyjednávání s vládou bude právě míra zaručené ziskovosti pro provozovatele nových bloků jaderné elektrárny. Pokud by si podobně jako EDF v Británii ČEZ dokázal prosadit 10% roční výnosnost, vyšplhala by se zřejmě garantovaná cena elektřiny pro nové bloky Temelína opravdu k hladině 100 eur za megawatthodinu.

konec citace

další kde to je dodnes zaznamenané, jsou:

mesec. cz/clanky/6-pozitivnich-veci-ktere-nas-cekaji-v-roce-2014/

cz. energyhub. eu/zpravy-z-oboru/796-stat-uz-ma-pripraveny-nastroj-jak-vykupovat-elektrinu-z-dostaveneho-temelina

a pokud máte předplatné hospodářek, v roce 2013 to bylo ještě zdarma, pak tady.

byznys.ihned. cz/c1-61443100-stat-ma-nastroj-vykupovat-elektrinu-dostaveny-temelin

Takže žádní Bursíci, zelení a podobně, ale ekonomové a lidi co se kolem toho tehdy motali. A důvod proč by to chtěl? No nenapadá vás, psal jsem to už výše, že pokud to bude financované půjčkou, budou tam úroky? A tady další věc možný, zisk kolem 10%.

Z pohledu lidí, průmyslu a pod. je totálně jedno jestli platí proud státu, nebo soukromé společnosti, jestli jezdí se státními ČD, nebo soukromými vlaky, jim jde hlavně o poměr cena/kvalita, u elektřiny o cenu. Takže lidem je srdečně jedno jestli jde 70% dividendy do státní kasy, když státní proud je výrazně dražší než proud soukromý. (Ale tohle se řešilo už za první republiky, kdy státní elektrárny vyráběly dražší proud než elektrárna Baťova)

Petr Závodský
31. prosinec 2016, 08:13

Vážený pane anonyme. Napsal jsem, že ČEZ nikde nežádal o konkrétní částku a konkrétní dobu splácení. To je pravda. To co napíší novináři ... prostě musí něco vymyslet. Sám jsem to zažil několikrát.

Vám je možná jedno zda elektřinu vyrábí ČEZ, EdF, EoN, RWE... a komu jí platíte. Bez ohledu komu jí platíte, tak cena bude pro zákazníka stejná (silovku určuje trh, zbytek regulační úřad, zákony o podpoře OZE atd).

Já jsem rád, že je ČEZ z velké části státní a do státního rozpočtu jen z dividend plyne ročně cca 15 miliard (pokud by tu byl jiný provozovatel tad to bude nula).

Ano nepokryje to náklady na solární tunel ale za to já nemohu ....

K zeleným. Můžete to opakovat třeba 1000× ale s podporou OZE přišli zelení vedení Bursíkem podporováni vizionáři a následně lobbisty (zaštítění Bruselem, neb ten to tak prý chtěl...)

C
31. prosinec 2016, 11:30

Pane Závodský,

zdá se mi to, nebo Vám docházejí argumenty?

Zákon 180/2005 Sb, tedy ten co to celé odstartoval, byl schválen 31.3.2005, Tehdy vládla vláda S. Grosse, před tím tam byl V. Špidla a ještě před tím M. Zeman. Vláda J. Paroubka končila de-facto až 4. září, již v roce 2006-2007 byla výkupní cena až na 15 565Kč, stanoveno ERÚ, další rok to začalo jít dolů. To o poklesu je v paragrafu 6, části B odstavci 4. Přidáno poslaneckou sněmovnou, jak říkám, jděte si to s nimi vyřídit.

Temelín 2 by vyrobil asi 20% elektřiny v ČR, problém je, že garantovaný výkup, i kdyby to byl dolní limit, kdesi z dokumentu OECD kolem 70€/MWh, tak při současných cenách, které se pohybují kolem 20€/MWh, to dá na 1MWh až 270Kč. Ano, při 50€ by to bylo jen 162Kč/MWh, ale taky by to mohlo být až 400Kč/MWh.

A pokud máte lepší informace o tom jak to chtěli financovat, jaká měla být cena a je k tomu odkaz, nebo máte výpočet s postupem, sem s nimi, velmi rád si je přečtu.

Ad nick. Minimálně od veřejného rozvoje WWW lidi v diskusích používají přezdívky, dává to smysl a nikoho to nikdy extra nevadilo a nevadí. Ona je to jakási forma ochrany.

Mimochodem, nejste toto vy?

atominfo. cz/2016/11/vver-2016-petr-zavodsky-pro-vystavbu-novych-bloku-v-cr-nebude-vhodnou-variantou-dalsi-tendr-ale-volba-strategickeho-partnera/

Petr Závodský
31. prosinec 2016, 14:10

Se zákonem, tedy finální úpravou máte pravdu. Ale tu podporu tehdy opravdu tlačili zelení. Že se na tu zelenou vlnu přidala ČSSD (zelení získávali % tak se to hodilo) a ještě zákon "pojistili" pro lobbisty s nemožností snižovat výkupní cenu je taky pravda..

Informace žádné veřejné nejsou, protože ČEZ nikdy nepožádal konkrétní částku. Neveřejné fakt sdělovat nemohu. Ale blíže budete u těch Vámi zmiňovaných 70€MWh (při levném úvěru se lze dostat i na 50€/MWh). Samozřejmě záleží i na délce garance, atd. atd. ALE co je hlavní garance pro investora je, zda stát následně nezakáže provoz, nebo jej dodatečně nezdaní (Německo, na čas Švédsko, než si uvědomili důsledky a daň zrušili). Je to samozřejmě mnohem komplexnější než jen částka za MWh.

Forwardová cena 20€MWh byla jen krátce v únoru letošního roku. Teď je aktuálně na 1Q cca 33 €/MWh. Jasně není to 70, ale my se s Dukovany/Temelínem bavíme nejdříve o roku 2035. To už zase bude jiná struktura dotací (kéž by bez dotací) a spousta zdrojů dožije. Tedy bude max přebytek výkonu v Německu v nestabilních zdrojích, ale bude výrazně chybět baseload pro stabilizaci soustavy. Tedy cena bude někde úplně jinde, nebo se průmysl postěhuje jinam (třeba do Maďarska... nebo dál na východ).

Abych to uzavřel, vrátím se na začátek mých komentářů:

25% z obnovitelných zdrojů - máme spoustu práce systém nastavit a dotáhnout k tomuto číslo (pokud možno bez dotací...)

25% dožívající uhlí a nový plyn (ani tady již nikdo moc neinvestuje... snad s výjimkou Chvaletic, ale ty pojedou také max do roku 2030)

50% jádro -

Procenta berte samozřejmě +- ... bude záležet na celkové spotřebě a rychlosti odstavování stávajících zdrojů.

V každém kroku řešit energetickou bezpečnost, soběstačnost a udržitelnost. Bez ideologie s max přínosem pro Českou Republiku.

Vše dobré v novém roce.

PS: ano jsem to já, vystupuji veřejně, tak píšu i zde pod svým jménem.

Milan Vaněček
31. prosinec 2016, 15:52

Pane Závodský, jaderná energetika nepředstavuje energetickou bezpečnost, ale nebezpečnost. Sám přiznáváte několik scénářů kdy může skončit obrovským fiaskem a já přidávám dalši.

O soběstačnosti u jaderné energetiky taky nemůžete mluvit, soběstačnost máme akorát u uhlí, slunce větru a vody a elektřiny z nich generované.

A nakonec chcete řešit udržitelnost pro ČR. Trvale udržitelné, čisté a obnovitelné jsou jenom OZE. Nic lepšího nevymyslíte a ani nemusíte, technologický pokrok je nezvratný jak nás učí historie lidstva.

Takže si zkuste získat informace o energetické transformaci, která probíhá v celém světě ( zatím ne úplně všude ale nakonec počítače a fotovoltaika zvítězí...)

C
31. prosinec 2016, 21:53

Pane Závodský, vám také vše dobré v novém roce.

Garanci toho že se to nezdaní speciální daní, nebo že se elektrárny nebudou nuceně zavírat zvládne asi jen ústavní zákon. Tam je třeba 3/5 většina, jestli se nepletu. Běžný zákon, nebo cokoliv jiného by asi mohl snadno padnout za oběť politické dohodě. Když zmiňujete Zelené, představte si že se znovu dostanou do vlády, s ústavním zákonem nic moc nenadělají, s obyčejným by to možná šlo.

Myslím že to že lidé, kteří měli mít přehled o tom co se v technologiích děje, podlehli tlaku a zavedli tak vysokou cenu, je nějaké viny nezbavuje a nepřesunuje ji ani na zelené. Dneska bychom se mohli za stejné sumy dostat na 10-20TWh z FVE ročně a možná se mělo zůstat na té částce co byla před tím nešťastným zvyšovacím rozhodnutím a celé bychom si to ušetřili.

Pokud se má znovu rozhýbat stavba FVE a dalších zdrojů, pak, podle mne, musí skončit solární daň a udělat se jakoby tři pásma pro FVE.

I) 0-20kWp (Možná společné obecně i pro všechny domácí energetické systémy)

a )

grid tied s výkonem do 500Wp, nesmí mít přetoky, do sítě (většinou jde o stavebnice), nemusí se nic ohlašovat.

b) 0.5-20kWp, zhruba nechat jak to je teď.

II) 20kWp-250kWp(500kWp??) povinný výkup, garantovaná cena třeba 2Kč (Asi by se to na základě zkušeností ze zahraničí dalo stanovit přesněji), toto je tak na velikost střech různých areálů.

III) Přes 250(500)kWp, tady by se to mělo už dělat aukcemi.

U větru by pak byly asi tak dvě kategorie.

I) do 500kW instalace, povinný výkup, cena dle prokazatelných nákladů projektu, bez ohledu na to jestli se pořídil stroj nový, nebo použitý. (To by mohlo zatraktivnit VtE pro statkáře atd. (V USA se staré větrné farmy v Kalifornii začínají rozprodávat po jednotlivých strojích)

II) nad 500kW instalace, vydražit za nejnižší cenu proudu.

Ovšem ty aukce vyžadují nejspíš aktivitu ze strany provozovatelů příslušných soustav.

Milan Vaněček
30. prosinec 2016, 09:32

Cena elektřiny z nových JE bude dále jen stoupat nad 100 EUR za 1 MWh. Bezpečnost se musí neustále zvyšovat, neboť havarie s přerušením chlazení na několik dní by zlikvidovala celou jadernou energetiku v Evropě (viz Japonsko). A to by znamenalo obrovské hospodářské ztráty v řádu stovek miliard EUR.

A čim větší zásoby paliva tím hůře.

Jaderná energetika nezajišťuje energetickou bezpečnost ale nebezpečnost.

Co se týče "vyspělosti našeho jaderného průmyslu" je to nejlépe vidět na současnych dlouhodobých potížích Dukovan i Temelína. Za to nemůže nikdo cizí....

Petr Závodský
30. prosinec 2016, 14:20

Proč by měla dále stoupat? Generace III o které se zde bavíme (Finsko, Maďarsko) všechny bezpečnostní prvky již má.

Kde jinde v průmyslu máte zabezpečení čtyřnásobné (bezpečnostní systémy 4×100%) ...

Milan Vaněček
30. prosinec 2016, 16:18

V fukušimě měli jištění trojnásobné ale už 5 let je vystěhováno cca 100 000 lidí mimo své domovy a finanční ztráty japonské jaderné energetiky byly před krátkou dobou zveřejněny na tomto serveru. Jsou obrovské, každá firma by zkrachovala, musí je zachraňovat stát.

Pro zvýšení bezpečnosti JE musíte jít cestou menších výkonů ( a tedy vysší ceny).

Petr Závodský
30. prosinec 2016, 20:51

Ano, Fukušima je tragédie.... ale nezapomínejte, že při přírodní katastrofě zahynulo asi 17000 lidí a nikdo z nich na radiaci.

Je to smutné, ale uvědomte si kolik lidí zahynulo při provozu vodních elektráren ... při těžbě uhlí....

Milan Vaněček
30. prosinec 2016, 19:06

Kolik to stojí (titulek příspěvku pod kterým diskutujeme) je pořád to nejdůležitější. Přečtěte si zprávu Patria online vpravo v monitoringu. Slováci dávají stavbu nové JE v Jaslovských Bohunicích "k ledu". Ta stará jim končí stejně jako u nás Dukovany.

Takže nemusíme diskutovat co by kdy by, ekonomika rozhodne na Slovensku i u nás.

Petr Závodský
30. prosinec 2016, 20:48

Dávají k ledu, protože věří, že spustí dva rozestavěné bloky v Mochovcích (projekt na úrovni Dukovan) a že do nekonečna budou prodlužovat stávající bloky V2 v Jaslovských Bohunicích. Slovensko má 50% elektřiny z jádra a velký podíl vodních elektráren. Pokud budou chtít udržet nízkou produkci CO2 / kWh tak mohou zase jen jádro nahradit jádrem.

Jinak "k ledu", že už jí neplánujeme spustit v roce 2029, ale "až" v roce 2034 po odstavení 2×500MW v Jaslovských Bohunicích mi jako super argument moc nepřijde. To bylo jasné všem od začátku. Jde jen o to vsadit si zda půjdou bloky Mochovce 3&4 do provozu a zda se v Bohunice udrží v provozu 50 let (původní projekt na 30 let).

Takže kolik to stojí - v podmínkách ČR je jádro nejlevnější a bezemisní.

Petr Závodský
30. prosinec 2016, 20:55

A kdyby rozhodovala ekonomika, tak tu nikdy nemohla vzniknout ta černá zvěrstva (solární panely) na orné půdě...

Nebýt těch šílených dotací, tak tu neřešíme návratnosti .... dnes se vyplatí jen to co je dotované ... Děkujeme zelení lobbisté, že můžeme každý měsíc přispět pár vyvoleným a nechat našim dětem na polích místo potravin pozůstatky solárních panelů.

C
30. prosinec 2016, 23:35

Pokud chceme jít až tak daleko, že budeme řešit FVE na orné půdě, mimochodem ta půda tam bude 20 let trpět méně něž na polích, pak je ale třeba také říct že zemědělství v EU má problém, je příliš výkonné a není sto se uživit bez dotací. Když to přeženu tak nevíme co s jídlem. Popravdě nechápu posedlost některých lidí zemědělskou nadprodukcí. Jednak tím trpí krajina a jednak to způsobuje nutnost dotovat produkci.

To že nějaká orná půda skončila pod panely, není žádná extra tragédie, mohlo se to samozřejmě udělat jinak, ale je to takto, co už? Mimochodem větší zvěrstvo podle mne představují biopaliva na bázi řepky.

Petr Závodský
31. prosinec 2016, 08:20

Víte pane anonyme, já se věnuji celoživotně energetice a ne jako někteří novináři a diskutéři mající jasný názor od politologie až po těžké strojírenství.

Tak jen jako laik říkám, že ta půda trpí tím, že na ní nesvítí sluníčko, neprší a prostě ornice co vznikala milióny let trpí a ubývá.

K produkci - nikdo nevolá po nadprodukci, klidně na těch polích mohla být louka a ta pole mohla odpočívat (to znali už naši praprapředci - trojpolní systém).

Dneska si sice vše koupíme ale jsou to dotované potraviny (zase ty dotace ...) ze zahraničí.

Na našich polích jsou tři hlavní energetické produkty - panely, řepka, kukuřice. Mimochodem ta kukuřice pěstovaná dlouhodobě také pole ničí ... ale zase jen eko byznys, že?

Ještě pamatuji dobu, když na polích v mém okolí pěstovali brambory, všechny druhy obilí, mák, hrách, len .... dneska už žádné potraviny jen DOTACE, DOTACE, a pod pláštíkem EKO energetiky.

Jan Veselý
31. prosinec 2016, 09:42

To, že se celoživotně věnujete energetice, z Vás nedělá odborníka na zemědělství a ochranu půdy. Proto tady taky šíříte naprosté nesmysly, jmenovitě:

- ty panely nejsou tak tlusté a tak nahusto, aby půda pod nimi nedostala vláhu a světlo. To není černá gumoplastová fólie. FVE se s pastvinou nevylučuje. Naopak se to skvěle doplňuje.

- Trojpolní systém je zoufale neproduktivní technika, která by i při maximálním využití neuživila ani polovinu současné populace ČR a to třetí pole nebyla louka, ale úhor.

- Na našich polích je stále suverénně nejpěstovanější plodinou pšenice. Je hlavním zdrojem energie (chleba) pro naši populaci.

Petr Závodský
31. prosinec 2016, 10:35

Ach jo. Na Vás jsem snad nereagoval. Nebo jste pan Vaněček? i pan C? i pan Veselý? No asi to může být pravda, tak se alespoň nepřelogovávejte. Snad píšu, že jsem laik co se zemědělství týče....a uvádím jako příklad. Ale Vy rozumíte všemu.

Jasně .... žluté lány řepky tu byly od jakživa a kukuřice taky.

Jen vždycky napíšete třetinu odpovědi a odpovíte na co se vám hodí... na základní fakta neodpovídáte trvale vůbec. Údaje ohýbáte jak se hodí.

Půda pod panely, půda kde se trvale pěstuje řepka a kukuřice prostě nemá stejnou kvalitu, bohužel se to projeví až za pár let. Něco si k tomu přečtěte, třeba o ubývání ornice...

Ano vy rozumíte všemu jako dělník vědy, sexuolog samouk... S Vámi se fakt nemá cenu bavit.

Sbohem....

C
31. prosinec 2016, 11:52

Promiňte pane Závodský, ornice nevznikala miliony let, před cca 2000 lety zde byl les, případně step, asi mezi lety 800-1000 dochází v povodí Moravy k osidlování a odlesňování ve velkém, dopady předchozích kultur jsou nepříliš zdokumentované. To pokračuje až do novověku, cca 17. stol, pak se trend obrací. Ornice mizí buď půdní erozí nebo administrativními změnami a zástavbou. Eroze je dnes primárně způsobena technikou a nevhodnými zásahy do krajiny.

Proto říkám, že je třeba zemědělské dotace odstranit v celé EU. Část změny složení plodin je dána tím že pro některé nejsou u nás tak ideální podmínky, aby se zde vyplatily pěstovat.

Petr Závodský
31. prosinec 2016, 13:52

S tím posledním odstavcem plně souhlasím.

Petr
31. prosinec 2016, 10:22

Naše krásně modrá planeta jede celá na světlo a teplo,které nám posílá ZADARMO. Ten nejdokonalejší reaktor na obloze, který tam bude viset ještě hoodně dlouho. Příroda a celé ekosystémy to chápou už dlouho jen ,,pán tvorstva" to ještě nepochopil.

Petr Závodský
1. leden 2017, 09:30

Nejdříve byla jen energie slunce, pak člověk zkrotil oheň, pak zvládl parní stroj, pak jaderné štěpení a využití koncentrované energie....

A pak energetiku ovládli humanisté/ekonomové/lobbisti :-( ... a všichni začali rozumět energetice a komentovat jí na netu.

ZADARMO? hurá, koho mám požádat o vracení peněz za podporu OZE? nebo co je zadarmo? Kolik energie potřebujete na výrobu solárního panelu, kolik ten panel stojí, kolik vyrobí elektřiny, kolik stojí likvidace? ....

Ano zadarmo je k ohřevu vody v rybníce, tam za koupání snad nikdo poplatky chtít nebude. ale pst. mohlo by to někoho napadnout. Nebo alespoň zdanit.

Milan Vaněček
1. leden 2017, 11:36

Fotosynthéza dává lidstvu potravu (účinnost přeměny sluneční energie pod 1%). Fotovoltaika bude dávat lidstvu elektřinu ( účinnost přeměny 16-21% v hromadné výrobě a 46% v laboratorních vzorcích).

Koncentrovanou energii potřebují akorát vojáci v jaderných zbraních.

Energie vložená do výroby FV panelu se vrátí za půl roku až dva roky (podle typu panelu a klimatického pásma) a pak dalších více než 20 let energie opravdu zdarma. A tento parametr se stále zlepšuje.

Petr
1. leden 2017, 12:27

To máte pravdu a je na čase se posunout dál k opravdu bezpečné a čisté energetice. Ano všecko jde spackat anebo to byl záměr? Kam teče nejvíce dotací ze solárního podvodu že by Čez tam si řeknete o vrácení penízku.

Petr Závodský
1. leden 2017, 15:44

ČEZ má asi 8% solárů v ČR (nehledám přesně, jen z hlavy) ... navíc 70% dividend jde do státního rozpočtu.

Jan Veselý
1. leden 2017, 13:44

Požádejte největšího příjemce dotací, Vašeho zaměstnavatele. Požádejte Jana Fishera a Petra Nečase a jejich ministry. Ti mohli něco dělat, když prudce klesla cena FV panelů a drobná nedomyšlenost v zákoně se stala potenciálním zdrojem průšvihu. Odborná veřejnost nahlas volala, že je třeba něco rychle dělat, Němci stihli kompletní legislativní kolečko za 3 měsíce, tady jednoduchá novela zákona trvala více než rok a měla o rok odložený odklad účinnosti.

Jako člověk (který se podle vlastních slov) celoživotně zabývá energetikou projevujete pozoruhodnou neznalost, dovolte mi Vás informovat. Energetická návratnost celé FV elektrárny je v podmínkách ČR cca 2 roky a klesá to, světová cena panelů je aktuálně okolo 0.35 USD/Wp (8.75 Kč/Wp) pro objednávky nad 1 MWp. V EU je jejich cena uměla držena na úrovni 0.56 EUR/W. Každý instalovaný Watt FV panelu vyrobí v podmínkách ČR 0.9-1.2 kWh/rok elektřiny. Při uvedení na trh musí prodejce uhradit částku určenou pro recyklaci FV panelů. Je to dle Asekol Solar 8.5 Kč/kg, což odpovídá cca 0.7 Kč/Wp. Prý je ta částka dost přestřelená, reálné náklady na recyklaci prý jsou 1-4 Kč/kg.

A přestaňte fňukat nad tím, že Vám do práce kecá management a zákazníci. To je normální stav. Jestli to v posledních letech zesílilo, je to neklamná známka toho, že jste vy energetici dělali něco špatně.

Petr Závodský
1. leden 2017, 15:40

Tak konečně jste se k tomu dobral. Jde to bez dotací, tak stavte solární panely. Brání vám někdo? Jen nevolejte pořád po podpoře, dotacích, úlevách. Ale podle Vašich výpočtů je to v pohodě, tak už vlastně žádný problém není.

A vlastně vy jste podle svých slov sexuolog samouk... snad tomu rozumíte alespoň jako energetice (a jestli jste chtěl kopírovat Cimrmana, tak ten byl gynekolog samouk).

Někdo tady fňukal o managementu a zákaznících? No jo vy vlastně jiné komentáře nečtete, vy nemusíte jste guru všehomíra... a umíte jen urážet ... a možná přeložit článek z netu. Hurá.

Milan Vaněček
1. leden 2017, 20:55

Pane Závodský, to jste opravdu tak neinformovaný když jste tak blízko u zdroje? Víte, ono to partičce všehoschopných ..... nevyšlo, jak si společně z lobysty (odkud asi) představovali. Mysleli si že udělají bezvadný kšeft jen pro sebe, jen taky za pár miliard ročně (když už asi 15-20 miliard ročně šlo na podobné kšefty s biomasou, biopalivy, atd.) a něco namažou taky našim zastupitelům a zapomněli, že stavět FVE je něco úplně jiného než stavět JE.

JE (1GW výkonu) za rok či dva nepostavíte ani zázrakem, na to potřebujete let 10-20, ale postavit 1GW ve fotovoltaice jde mnohem rychleji než za rok. A vše je legální, uzákoníte si vysokou cenu (mysleli že jen pro sebe) a uzákoníte pojistky aby nešla snížit i když cena FV panelů drasticky poklesla a budete bojkotovat novelizaci zákonu který by tu cenu snížil a "bingo": máte pár miliard ročně pro sebe, ale bohužel cca 20 miliard ročně Vám uteče do zahraničí, mimo Váš původní plán, protože řada investorů mimo partu věděla jaká bije.

No a my, spotřebitelé elektřiny to zaplatíme.

A obdobně to chce částečně jiná partička udělat s novými JE. To bude ještě dražší špás.

A bude se tomu všemu říkat: podpora OZE a bezemisních zdrojů. Ve skutečnosti je to jeden velký podvod který nás bude celkem stát cca tisíc miliard za OZE a ještě více miliard za ty "bezemisní JE" (a tu likvidaci jimi emitovaného jaderného odpadu a případné škody ještě navíc zase zaplatí stát=my).

A zatím ostatní svět systémem aukcí bude spět ke stále nižším cenám FVE a VtE, do 10 let nebudou mít konkurenci, někde už ji nemají teď.

Vladimír Wagner
1. leden 2017, 23:14

Ahoj Petře, s panem Veselým a panem Vaněčkem nemá cenu diskutovat. Je třeba je brát s nadhledem. Z nich bohužel nic jiného, než příklady viditelné zde, nedostaneš. Kdysi jsem si myslel, že se od pana Vaněčka dozvím já a ostatní čtenáři zajímavé věci o pokrocích ve fotovoltaice, on byl opravdu velký expert ve fyzikálu na tuto problematiku a pokrok je zde opravdu kolosální, což je pochopitelně pro svět perfektní. Ale skončilo to u výkřiků "fotovoltaika vítězí nezadržitelně nad vším a jádro je nebezpečné zlo".

Když se tak o stavu v oboru potřebuji něco dovědět, třeba nedávno jsem potřeboval pomoct s článkem o posledním vývoji fotovoltaiky, tak se obracím na Tondu Fejfara. U něho se máš šanci dozvědět něco z oboru a ne ideologickou agitaci. Oni pánové Veselý a Vaněček neberou diskuzi jako prostředek k vzájemného obohacení informacemi pro lidi, kteří mají na něco shodné a na něco i velmi rozdílné názory, ale jako ideologickou bitvu, ve které ubijí "svého protivníka" třeba i osočením a nadávkou.

Jim nemá cenu něco vysvětlovat nebo s nimi diskutovat. Cenu má reagovat na jejich příspěvky jedině v případě, že se dají přidat nějaké zajímavé informace a fakta, která si přečtou jiní čtenáři. Takže je ber v klidu a s nadhledem.

Tento server je perfektní, protože redakce se snaží informovat co nejšířeji a co nejrůznorodějším způsobem, takže opravdu pomáhá k rozšiřování znalostí a přemýšlení i diskuzi. Ovšem diskuze pod články tu často značně zdegenerovala.

Petr Závodský
2. leden 2017, 10:15

Tak teď už opravdu nevím ... pan Veselý napíše komentář jak fotovoltaika vychází, já zareaguji pozitivně ať tedy fotovoltaiku stavíme a světe div se ... odpoví mi pan Vaněček. A osočí mne za to že mohu za solární tunel. Pánové bravo.

Nemáte argumenty, jen osočování. Na komentáře zásadně neodpovídáte argumenty.

Opakuji, pokud jak píšete "ke stále nižším cenám FVE a VtE, do 10 let nebudou mít konkurenci, někde už ji nemají teď". Pokud CELKOVÉ (tedy i zálohování, akumulace, regulace...) budou nižší, tak máme vyhráno. Otázka zní zda opravdu budou a to v podmínkách ČR. A zda OZE (tedy opravdu OZE a dotované bateriové systémy) pokryjí spotřebu v ČR v každém okamžiku dne, v každém dni v roce, v každé situaci sítě.

Petr Závodský
2. leden 2017, 10:26

Ahoj, máš pravdu, a je strašná škoda, že na takovémto kvalitním profesním webu diskuse sklouzla do této úrovně. A v podstatě "diskutují" dva. Od pana Vaněčka bych čekal opravdu profesionální pohled a nadhled.

Bohužel solární lobby placená z dotací a rovněž od hornorakouské vlády (mezi dalšími zelenými) nechce diskutovat, je to jen propaganda, sloužící Rakousku a plynařům. Pro mne energeticky deficitní populistické Rakousko nikdy vzorem nebude:

Dotace z resortu zemského radního pro životní prostředí Anschobera /Zelení/ 2015 (vybírám jen některé):

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí České Budějovice – 40.862 €

Sdružení Calla, České Budějovice - 36.418 €

česko – rakouské občanské sdružení „Gemeinsam für Sonne & Freiheit slunce + svoboda“, Kaplice, Waldviertel – 18.995,- €

Hnutí Duha – přátelé Země, Brno – 23.425 €

Sdružení Jihočeské matky – 32.531 €

Eurosolar.cz - 9.760 €

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516