Domů
Názory
Tritiová voda z Fukušimy I skončí v oceánu
Zdroj: Shutterstock

Tritiová voda z Fukušimy I skončí v oceánu

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.
Japonská vláda s konečnou platností rozhodla, že nahromaděnou tritiovou vodu bude postupně v průběhu řady let vypouštět do oceánu. Od havárie uplynulo již deset let a během ní se zaplňovalo stále více nádrží. Voda stále přibývá a kapacita nádrží by měla být vyčerpána na podzim roku 2022. I proto bylo nutno rozhodnout o řešení.

Radioaktivní voda, která se v elektrárně Fukušima I po havárii postupně hromadí, je pomocí zařízení ALPS zbavena všech ostatních radionuklidů kromě tritia. To je totiž těžký izotop vodíku a chemicky jej nelze separovat od toho obyčejného. Část vody je po vyčištění využívána pro chlazení, ale zbývající množství se zatím skladuje ve velkých nádržích. Zdroje stále přibývající vody jsou ze spodní vody, která proniká do silně kontaminovaných částí kolem zničených reaktorů a hromadí se v suterénech budov. Stejně tak se do těchto míst dostává i část dešťové vody. V silně kontaminovaných místech se kontaminuje a po odčerpání je ji nutné, až na zmíněné tritium, vyčistit a uložit v nádržích.

V průběhu let se postupně dařilo příliv nové vody omezovat. Jednak se postupně opravovaly budovy, hlavně střechy, a zlepšoval odvod dešťové vody. Postupně se pak vytvořil systém studní nad reaktory směrem k vnitrozemí, které umožnily odčerpávat část spodní vody, která přitékala z horských oblastí, ještě předtím, než se dostala do silně kontaminovaných míst. Tato voda se po dosažení dohody se zástupci rybářů začala po důkladné kontrole nezávislými experty a při splnění hygienických limitů vypouštět do oceánu. Dalším krokem ke snížení hromadění radioaktivní vody bylo vybudování ledové stěny okolo zničených reaktorů. Ta dále dramaticky snížila pronikání spodní vody do suterénu reaktorových budov. Střední přítok vody se tak podařilo srazit z více než 500 tun denně pod 150 tun denně.

Přesto však množství tritiové vody stále roste. Plocha elektrárny se tak stále více zaplňuje nádržemi a začíná se už nedostávat místo pro nové. V současné době je tak celková kapacita nádrží 1,37 milionů tun vody a její úplné naplnění se očekává na podzim roku 2022. Bylo tak jasné, že je už nutné rozhodnout, co se s vyčištěnou vodou, která obsahuje pouze tritium, nakonec udělá.

Práce v okolí nádrží (zdroj TEPCO).

Tritium je součástí životního prostředí. Vzniká totiž, podobně jako radioaktivní uhlík C14, při interakci kosmického záření v atmosféře. Zároveň je i jeho radiologické riziko velmi nízké. Jde o čistý beta zářič a vyzářené elektrony mají velmi nízkou energii. Ve vzduchu tak neuletí dráhu více než 6 mm, ve vodě pak jsou zastaveny opravdu tenkou vrstvou. Navíc jde o prvek, který se v těle nehromadí.

I to je důvod, proč v principu nemusí být limity na aktivitu tritia tak přísné, jako je to u některých jiných radionuklidů. V povrchových vodách, které se využívají i jako zdroje té pitné, je ve většině států Evropské unie limit nastavený v poslední době podobný jako u jiných radionuklidů, tedy 100 Bq/l, ovšem například Finsko jej má nastavený na 30 000 Bq/l. Ve Fukušimě by měla být vypouštěna voda, u které nepřesáhne aktivita tritia 1500 Bq/l, což je čtyřicetina bezpečnostních limit v Japonsku a sedmina doporučení Světové zdravotnické organizace pro pitnou vodu. Pro jaderná zařízení, třeba naše jaderná elektrárny Temelín a Dukovany, jsou omezení dána ve vztahu k roční depozici tritia. U vypouštění tritiové vody ve Fukušimě se předpokládá, že roční vypuštěná aktivita tritia nepřekročí hodnoty, které realizovala elektrárna při svém provozu. Ta byla zhruba 22 bilionů Bq, to je 22 TBq. Je možné také připomenout, že plynné tritium se používá v některých světelných zařízeních, kde se využívá technologie GTLS (Gaseous Tritium Light Source). Zde je aktivita okolo GBq, a i při rozbití nepředstavuje toto tritium dozimetrické a zdravotní riziko.

Právě i naplnění zmíněných limitů vede k potřebě ředění tritiové vody a pomalému vypouštění. Nádrže se tak budou uvolňovat více než deset let. Do roku 2022 by se vše mělo připravit. Jde hlavně o zařízení pro ředění a kontrolu nejen aktivity tritia, ale i případná příměs dalších radionuklidů. V rámci přípravy se bude omezené vypouštění testovat a provede se podrobné studium environmentálních dopadů. Dá se předpokládat, že i zde bude vše pod nezávislou kontrolou a pod dohledem zástupců rybářů, případně i zahraničních expertů.

Důkladná kontrola a komunikace s postiženými komunitami je to nejdůležitější. Jak je vidět i z výše uvedených dat, nepředstavuje toto vypouštění žádný environmentální problém. Hlavním problémem je tak obava rybářů, kteří se v současné době dostávají na úroveň rybolovu, který byl před havárií, jaký dopad bude mít fakt vypouštění na ochotu zákazníků kupovat jejich produkty. Dalším problémem je negativní postoj některých sousedů Japonska, jako je Jižní Korea, Tchaj-wan a Čína. To je hlavní důvod, proč rozhodování Japonska o tomto vypouštění trvalo šest let. Nejdůležitější tak je, jak se podaří tento postup a jeho realizaci komunikovat s rybáři a japonskou i zahraniční veřejností. I to je důvod, proč do posuzování i diskuzí Japonsko velice intenzivně zapojilo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii a zahraniční experty. Ti naplánovaný postup pečlivě prostudovali a plně schválili.

Rozhodnutí o tom, co se udělá s nashromážděnou tritiovou vodou, je dalším krokem k likvidaci následků havárie jaderné elektrárny ve Fukušimě I. Jaký je současný stav v elektrárně i v rekonstrukci postižených oblastí deset let od havárie jsem popsal v nedávném článku. V těchto dnech také vyšlo druhé vydání mé knihy Fukušima I poté. V závěru druhého vydání je přidán dodatek o tom, co vše se událo až do března 2021 a doplněn je i kalendář na konci knihy. V tomto případě jde čistě o elektronickou knihu dostupnou v elektronickém knihkupectví Kosmas na této stránce.

Štítky:Názor

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(83)
Zbyněk Poisl
14. duben 2021, 15:00

Přestaňte šířit hysterii. Už je jí tu dost.

Vladimír Wagner
14. duben 2021, 15:18

Pane Poisle, můžete mi prosím vysvětlit, kde jste v tom mém rozboru našel hysterii, nebo něco, co by se odchylovalo od reality?

Zbyněk Poisl
15. duben 2021, 12:14

Vážený pane Wagnere! V žádném případě jsem se Vás nechtěl dotknout a Váš článek nepovažuji za nekorektní. Jsem si jistý, že pokud bychom si my dva sedli k jednomu stolu, mohli bychom si o těchto a podobných věcech spolu dlouho povídat v naprostém klidu. Jako ne příliš korektní ovšem vidím samotný nadpis článku, který evokuje jistou skandálnost počínání japonské vlády! Pokud by celý národ byl natolik vzdělaný, že správně pochopí nejen samotný nadpis ale i obsah článku, pak by se jistě nejednalo o žádný problém. Jenže slovo: "Tritium" je něco jako červený hadr na býka. 90% národa v tom určitě uvidí naprosto nepřijatelné a skandální chování japonska, které nás všechny zcela jistě zabije!

Zkuste se zeptat lidí na ulici, jestli souhlasí s přidáváním chloridu sodného do potravin. 95% tázaných Vám odpoví, že by to určitě zakázali!

Já osobně nemám s Vašim článkem ani s počínáním japonské vlády sebemenší problém..... :-)

Milan
15. duben 2021, 12:19

Většina lidí ani netuší, že nějaké tritium existuje, takže v tom bych problém neviděl. Spíše je zavádějící termín "kontaminovaná" voda, jak šíří ČT. Tomu lidé rozumí a jsou tak mylně informováni.

energetik
15. duben 2021, 17:10

To je úplně vylepšená voda jadernou havarií. Kam se hrabou iontové nápoje.

Sytit CO2, stáčet do lahví a dávat jaderným aktivistům ať to čistí přes své ledviny.

tanečník
16. duben 2021, 11:25

energetik: Filtrovat tritium přes ledviny? Tak to přesně zapadáte mezi těch 90% nevzdělaného národa, o kterých píše pan Zbyněk Poisl. Ostatně z většiny vašich příspěvků je to každému jasné.

energetik
15. duben 2021, 17:22

Ano, bylo vhodné ten jaderný newspeak dále rozvíjet a vymyslet nějaké další překlady aby to nepůsobilo děsivě a beznadějně jako například po vzoru:

toxické jaderné odpadky - vyhořelé palivo

Co třeba:

tritolová voda - vyčištěná voda?

Potom to bude znít lépe, no ne?

energetik
14. duben 2021, 17:22

Jasně, to se musí tutlat tak jako to dělají v Rusku, náš jaderný vzor.

Zemi a život si likvidovat nenecháme. Stop jadernému teroru.

Milan
15. duben 2021, 12:14

Hysterii tady šíří některé sdělovací prostředky (např. ČT) titulky: Japonsko vypouští "kontaminovanou" vodu do moře. Článek nic takového neobsahuje. Naopak, díky za to pane Wagnere.

Petr Benda
14. duben 2021, 15:11

Osobně jsem na tom nic hysterického nehsledal.

Vinkler
14. duben 2021, 16:02

Já taky hysterii nevidím. Ale vyčkej času jako husa klasu. Přijde veselý bláhový karásek.

Karásek
15. duben 2021, 15:32

Kriticí jádra běda, Vinkler je atomový děda. Bagatelizovat, jako v Rusku adříve Sovětském Svazu už prostě v Japonsku nejde. Jednou jsem našel statistiku jaderných havárií a událostí. Vévodil samozřejmě Černobyl, ale byly tam i stupně jadna a dva. Bylo tam spoustu událostí stupňů jedn a dva, ale jen na západě. Takové stupně se dají ututlat v totalitním státě, proto tam v Sovětském Svazu byl jen Černobyl.

Eda
14. duben 2021, 16:04

Je znám poměr ředění vypuštěné vody?

Milan Vaněček
14. duben 2021, 16:09

Ano hysterie není třeba. Jen je třeba vyvodit z toho ponaučení. Pod každým jaderným reaktorem (novým, u starých to už udělat nelze) je nutno mít dokonalou jímku na jaderné palivo protavené z reaktoru v případě havarie.

Ve Fukušimě došlo k protavení 3 reaktorových nádob.

Je jasné že toto přispívá k vysokým cenám nových jaderných reaktorů,

že staré jaderné reaktory nesplňují nové bezpečnostní standardy (tedy ty co nyní platí pro novou výstavbu v EU či USA).

A.O
16. duben 2021, 18:57

Nejsem odborník na konstrukci na bloky jaderných elektráren, ale pokud si dobře pamatuji, tak bloky EDF, ROSATOMu a WESTINGHOUSu (u Korejců a Číňanů nevím), mají lapač aktivní zóny, který by měl roztavenou aktivní zónu reaktoru, zachytit a nějakým způsobem i zchladit. Tedy, pokud tomu správně rozumím, se sice tlaková nádoba protaví, ale tavenina by se měla zastavit v lapači.

Ale samozřejmě nejsem odborník a jistě se najde někdo, kdo to vysvětlí lépe

Martin Hájek
14. duben 2021, 16:14

Díky za vysvětlení. Média masírují neinformovanou veřejnost vypouštěním "radioaktivní vody", tak je dobré vědět, o co skutečně jde. Kdyby tak lidé věděli, že tricium obsahuje i voda, která se vypouští z Temelína do Vltavy:-). Ale vůbec to nevadí, protože tricium je v každé povrchové vodě. Poločas rozpadu je navíc 12 let, takže opravdu o nic nejde, ale dá se z toho dělat v podání aktivistů slušný tyjátr.

Richard Vacek
14. duben 2021, 16:36

Vše záleží na tom, jak se to podá (a prodá). Pak je možné, že lidé budou jezdit do radioaktivních lázní v Jáchymově a současně bojovat proti vypouštění něčeho podobného z Fukušimy.

pr
14. duben 2021, 18:17

O čem vlastně článek je? Co nám chce říci? Proč s námi manipuluje?

Píše se v něm, že tritium "vzniká při interakci kosmického záření v atmosféře". Je velmi zajímavé, že z nějakého záhadného důvodu výskyt kosmického záření na zemi je rozložen tak, aby se tritium koncentrovalo ve Fukušimě a to ještě způsobem, že koncentrace je umocněna ve spodní vodě pronikající do elektrárny. Proč, to článek nezmiňuje.

Nebo mají Japonci v nádržích vodu srovnatelnou obsahem tritia s vodou v jakékoli studni na zemi? Proč se mi tomu nechce věřit? Jsem jediný, který v článku jako takovém vidí pouze vytáčky a mlžení? Nebo úplný blábol?

Nebo je vše jinak? Co nám chtějí zamlčet?

Opět pane Wagnere článek ze kterého se člověku chce jít blejt.

kolemjdoucí
14. duben 2021, 18:43

Vám se možná chce zvracet už z tohoto článku, ale já bych nehodil šavli ani po půllitru té vody, co budou vypouštět.

Ano, pro přesnost by mělo být uvedeno, že tritium "přirozeně vzniká při interakci kosmického záření v atmosféře". Z ironie vašeho komentáře je však patrné, že jste si to jedno slovo bez problému domyslel - proč tedy trapně slovíčkařit?

Píšete v jakékoli studni na Zemi? Pak vězte, že Jáchymovská lázeňská voda září 10 000 Bq/l.

Samozřejmě nelze všechno srovnávat jedním číslem, není becquerel jako becquerel. Znáte-li však charakteristiky záření alfa, beta i gama a uvědomujete-li si rozdíly mezi nimi, jistě vám nebude zatěžko pochopit, že beta rozpad tritia je opravdu neškodný. Neznáte-li, pak raději mlčte.

pr
14. duben 2021, 18:50

Zdrojem záření v Jáchymovské lázeňské vodě je tritium?

pr
14. duben 2021, 19:04

A alfa rozpad izotopu Polonia je také neškodný? Litviněnko dle Vašeho přání už mlčí!

Neboli mám stejný občanský průkaz a volební právo jako Vy. Proto na Vaše knížecí rady co mám dělat Vám z vysoka kašlu. Manipulovat můžete možná někým ve Vaší rodině pokud nedostanete přesdržku. Spletl jste si osoby a obsazení louky při pasení hus ve Vašem ranném mládí.

Martin Hájek
14. duben 2021, 21:14

Co se pletete nějaké Polonium člověče? Tady se bavíme o tritiu, které je obsaženo v každé povrchové vodě. Holedbat se volebním právem může jen chudák, který jinak nemá společnosti co nabídnout.

pr
14. duben 2021, 23:19

Pokud byste četl a vládnul schopností porozumět psanému textu v celém vlákně, věděl byste na co jsem reagoval, že kolemjdoucí je absolutně mimo téma diskuze. Klidně si můžete s kolemjdoucím podat ruce. Hájek neví ale blekotá nesmysly.

kolemjdoucí
14. duben 2021, 21:41

Nechápete-li rozdíl mezi alfa a beta rozpadem, pak jste prokázal neznalost základů jaderné fyziky, které se běžně vyučují na středních školách.

Na Vaše výroky související s radioaktivitou proto nebudu dále reagovat.

Mimochodem, nevím, jaké mládí jste měl Vy, já jsem měl ovšem to štěstí, že mé mládí ranné nebylo.

(https://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rann%C3%BD )

pr
15. duben 2021, 06:51

To je dobře, že nebudete reagovat, protože jste s argumentací absolutně mimo téma příspěvku na který reagujete. Eristická dialektika se i ve Vašem případě nezdařila což je dobře. Na vznesené téma nadále není jakákoli relevantní reakce.

Matěj
14. duben 2021, 22:29

Někdy si říkám, jak by tady mohlo být krásně, kdyby někteří neměli volební právo. Čím míň ví, tím více ofenzivních otázek a konfrontační tón.

Takže pr, kolemjdoucí Vám to podal přijatelným způsobem.

Tritium podléhá Beta rozpadu s poločasem 12.3 let.

Po-210 podléhá alfa rozpadu s poločasem 138 dní. Kromě toho, že jde o jiné typy rozpadu obecně platí-čím kratší poločas rozpadu, tím intenzivnější radiačního energie. Za smrt Litviněnka může především KGB/FSB. Kdyby ho zastřelili pistolí/zapíchli nožem, asi byste na celém nechtěl plošně zakázat olovo/železo?

Všechno je otázka koncentrace a nebýt antijaderné hysterie, tak by se o tom ani nepsalo, nikoho nezajímá vypouštění balastní vody z ropných tankerů, ale jakmile se zmíní stopová radioaktivita, už vyjíždějí Blaničtí rytíři a ohánějí se občankama a volebním právem.

pr
14. duben 2021, 23:25

Jste mimo téma diskuzního vlákna stejně jako kolemjdoucí. Darmo pokus, udělal jste ze sebe toho kdo buď nečte, nebo nechápe psaný text. Ale pionýři a těhotné ženy můžou pokus opakovat. Což Vy nejste. Smolík.

pr
16. duben 2021, 17:59

Takže ani po 48 hodinách se nenašel nikdo kdo by osvětlil základní logické nedostatky článku. Škoda. Mohli jsme se něco dozvědět. Takhle je to pouze další z blábolů autora. Je to pouze bezcenné PR které ani množstvím slov o ničem nezabralo.

Emil
16. duben 2021, 19:42

Úplně bych nevylučoval ani možnost, že to co jeden označuje za "základní logické nedostatky článku", považují jiní za slovíčkaření a primitivní okopávání kotníků, které ani nestojí za reakci...

pr
16. duben 2021, 22:41

Ono to s článkem je tak, že autor opsal Wikipedii, neudal ani zdroj a po prvním dotazu je v koncích. Není schopen vysvětlit ani takovou "nepodstatnost" jako je kumulace tritia vzniklého dle článku v atmosféře, zrovna ve Fukušimských reaktorech. A považování dotazu který jste vůbec v textu nezaregistroval za slovíčkaření je primitivismus Váš robote.

hellokitty
21. duben 2021, 13:51

ja som si clanok precital dokonca a tak som zistil ze clanok je vlastne reklama na knizku :) mozno by sa taketo texty mohli oznacovat nie "nazor" ale "marketingove sdeleni"

Jaroslav
14. duben 2021, 18:44

zrovna se píše, že Korea uvažuje o zažalování Japonska, doufám, že se jim to povede...je to prasárna

Emil
14. duben 2021, 19:26

Co je prasárna? Asi myslíte tu žalobu. Pro vaši informaci, Jižní Korea vypustí stejné množství tritia z běžného provozu svých jaderných elektráren, jako je celkem uskladněno ve Fukušimě, zhruba každé tři roky. Celkem jde asi o 2,3 gramu čistého tritia v milionu tun vody.

blaha.p
15. duben 2021, 08:09

Souhlasím s Emilem, jak vypouštění kontaminované vody Japonskem, tak Jižní Korejí je špatné a jasně ukazuje, že JE energetika zatěžuje životní prostředí v mnoha ohledech. Jinak jen největší zaslepenec JE si může myslet a lhát, že vypuštěním tohoto obrovského jaderného průšvihu nemá vliv na ekosystém oceánu. Jednoznačně má, TEČKA.

Emil
15. duben 2021, 08:34

Zatímco Japonsko bude vypouštět řadu let milion tun vody s celkovým obsahem tritia pouhých 2,3 gramu, tak každý rok na Zemi vznikne skoro 0,5 Kg tritia úplně přirozeně díky kosmickému záření. Jen v samotném Japonsku naprší stejné množství tritia asi za dva roky. Je to typická ukázka protijaderné hysterie, nic jiného.

blaha.p
15. duben 2021, 09:06

ne je to konstatování faktů, Emile děláš si srandu, bagatelizování této katastrofy je směšné, tato havárie má stejně jako havárie v Černobylu hodnocení na stupnici INES = 7 (je to nejvyšší stupeň, nic horšího už není) Níže citace o úniku vody. Nepochopím, že někdo může demagogicky lhát o obrovské a stejně veliké havárii JE jako byl Černobyl, ale možná mi napíšeš, že v Černobylu se vlastně taky nic nestalo, že je to stejné jako když prší :)))).

V roce 2013 japonská vláda přiznala, že do Tichého oceánu uniká každý den kolem 300 tun vysoce radioaktivní vody.[21]

Emil
15. duben 2021, 09:17

O havárii samotné jsem vůbec nic nepsal, psal jsem o vypouštění přečištěné a zcela neškodné vody, uskladněné v areálu elektrárny. Takže já nejsem ten, kdo tu demagogicky lže.

Vinkler
15. duben 2021, 09:01

Když má, ukaž kde je to změřené?

To je poměr asi jako s tím oteplováním rozpadem uranu v litosféře, proti rozpadu v reaktorech.

blaha.p
15. duben 2021, 09:18

pro popírače závažnosti havárie ve Fukušimě info níže, jo a pro ty samé lidi ZEMĚ OPRAVDU NENÍ PLACATÁ:

Při havárii došlo k úniku velkého množství zdraví škodlivých štěpných produktů. Přesné množství není možné stanovit a odhady se značně různí. Podle jedné studie došlo např. k úniku až 20 500 TBq radioaktivního césia-137.[29] Celkem mělo dojít k úniku 520 PBq radioaktivních látek [30] [31], což odpovídá zhruba 10 % radioaktivity uvolněné při havárii v Černobylu. Pokud nepočítáme stále probíhající úniky do podzemních vod, do konce března 2011 došlo k úniku 99% z celkového množství uniklých štěpných produktů. V srpnu roku 2013 došlo k úniku 300 m³ radioaktivní vody, což bylo na stupnici INES ohodnoceno stupněm 3.[32] Podle japonského ministerstva životního prostředí je možné naměřit roční dávku radiačního záření ve vzduchu o hodnotě 5 mSv na ploše zhruba 1800 km² v okolí elektrárny.[3]

Evakuační zóny

Z důvodu havárie došlo k znehodnocení zemědělské půdy v širokém okolí elektrárny a to hlavně césiem-137 s poločasem rozpadu 30 let.[7] Znehodnocení je také zapříčiněno odporem obyvatel k produktům z širokého okolí elektrárny. Mimo to bylo potřeba omezit rybolov, neboť chycené ryby vykazovaly zvýšené úrovně radiace – příkladem budiž ryba chycená v únoru 2013, jež obsahovala 740 000 Bq/kg radioaktivního césia, což je hodnota překračující zdravotní limity 7400 – krát.[33]

Unikající voda z jímky

V jedné z jímek, v nichž se zachycuje radioaktivní voda unikající z reaktoru č. 2, se 2. dubna objevila trhlina.[17] Následovaly neúspěšné pokusy o ucpání praskliny betonem a polymery.[18] Nakonec bylo úspěšně použito až tzv. tekuté sklo.[19] Tím se podařilo zastavit unikání vysoce radioaktivní vody přímo do Tichého oceánu.[17] Přibližně ve stejné době bylo do oceánu řízeně vypuštěno 11 500 tun mírně radioaktivní vody,[20] aby se uvolnily prostory pro skladování vysoce radioaktivní vody unikající z reaktorů do okolních budov.

V roce 2013 japonská vláda přiznala, že do Tichého oceánu uniká každý den kolem 300 tun vysoce radioaktivní vody.[21]

blaha.p
15. duben 2021, 09:25

jen vypíchnu jednu věc chycená ryba obsahovala 740 000 Bq/kg radioaktivního césia, což je hodnota překračující zdravotní limity 7400 – krát, ale samozřejmě podle Vinklera, Wagnera, a Emila tato havárie své okolí vůbec neovlivnila, kdo zná seriál Simpsonovi si určitě vzpomene na rybu kukajdu...

Emil
15. duben 2021, 09:44

Přichází tradiční podsouvání argumentů. Já ani (pokud vím) nikdo ze jmenovaných nikde netvrdí, že "tato havárie své okolí vůbec neovlivnila". Celou dobu je navíc řeč pouze o vypouštění vyčištěné tritiové vody, řeč na havárii stáčíte pořád jen vy.

blaha.p
15. duben 2021, 09:52

Tak ta voda je určitě neškodná, můžeš si jí koupit na zalévání zahrady, po 1/2 roce nám pak pošli foto jak to dopadlo CHA,CHA,CHA, neuvěřitelná demagogie a lživá obrana všeho jen trochu negativního kolem JE. Jednu jistotu máme, tato jediná havárie zabila tisíckrát víc mořských živočichů než zabijí všechny VTE ptáků za 10 000 let

Emil
15. duben 2021, 10:04

Proč bych si kupoval vodu na zalévání zahrady, když mi zadarmo naprší? Ale když mi jí přivezete, tak si s ní klidně zahradu zaleju, nemám s tím vůbec problém.

blaha.p
15. duben 2021, 10:29

Emile, je mi jasné, že silný a pevný ve svých názorech jsi jen za počítačem, ale chycenou rybu z oblasti Fukušimi by jsi nikdy nejedl, nechápu, že místní jaderní mistři, kteří tvrdí jak je vše kolem JE bezpečné a v pohodě si nevezmou domů několik kontejnerů vyhořelého paliva : )). Vůbec by mě v blízké budoucnosti nepřekvapil příspěvek od tebe, Wagnera, Vinklera a dalších borců, že jaderné palivo vůbec není radioaktivní, a že je to výmysl Grety a EU

Emil
15. duben 2021, 10:56

Pane Bláho, víte houby, co bych jedl a co bych nejedl. Kontejner vyhořelého paliva bych si domů nevzal, protože ho nemám kam dát a v létě by mi tu dost nepříjemně topil, navíc není k mání.

tanečník
16. duben 2021, 11:43

Pane Bláha, celý článek je o vypouštění tritiových vod, tak sem nemíchejte cesium a jiné radioaktivní prvky, to že je havárie průser nikdo nepopírá, ale článek je o něčem jiném. Tritium se narozdíl od vámi zmíněných prvků nehromadí v těle, takže ryby opravdu nebudou svítit. Takovou rybu z Vltavy nebo z Dalešické nádrže bych si klidně dal.

Co se týče kontejneru s vyhořelým palivem, mít obří sklep, klidně bych si ho dal pod barák, vedle bych šoupl celoročně vyhřívané skleníky a rozhodně bych se ozáření nebo otravy nebál, toto vše Vám ale těžko vysvětlit a budete odrhovat stejnou písničku.

Mirek
14. duben 2021, 19:48

Dotaz na pana Wagnera, jestli jsem to dobře pochopil, tak oni filtrují vodu od všeho radioaktivního bordelu, až zůstane jen tritium, které odfiltrovat nejde a proto ho vypustí do moře. Co se děje s tím radioaktivním zbytkem?

Pavel
14. duben 2021, 22:54

Pane Mirku,

používají tam na záchyt Cs, Sr a Co selektivní sorbenty na bázi Ferrokyanidu a TiO2. Po jejich nasycení to pravděpodobně budou cementovat či bitumenovat. Spíš je otázka, kam budou dávat ty sudy pevného RaO. Na druhou stranu ty sorbenty mají tak velkou kapacitu, že asi nebude potřeba velkého množství.

Josef
14. duben 2021, 22:58

No tak asi to co se dělá všude s jaderným odpadem - uloží se do kontejneru, dá někam do meziskladu a časem půjde pod zem.

Eda
15. duben 2021, 08:16

Tady se diskuze vždy dostane od toho hlavního co zpráva obsahuje.

Japonsko - jedna z nejvyspělejších zemí světa se za 10 let a za ohromných investic nedostala dál, než do zoufalé situace vypouštění chladící vody.

Řešení havárie se za 10 let nikam neposunulo. Uklidilo se okolí a opravila střecha.

Do prostoru reaktorů dál i po 10 letech teče 170 tun vody denně...

To je ta hlavní věc co ta zpráva říká a takový je stav jaderné energetiky. V případě havárie neexistuje řešení.

Emil
15. duben 2021, 08:36

Nejde o vypouštění chladicí vody. Jde o vypouštění přečištěné spodní a dešťové vody. Vypouštěná voda bude splňovat hygienické limity, které jsou v Japonsku přísnější než jinde ve světě.

Eda
15. duben 2021, 09:15

Opět argumentujete jen zástupným problémem. Problém je, že není řešení co s tím jako celkem. Vypouštění chladící vody, ano je to furt voda která chladí zbytky reaktoru a je smůla, že reaktor není utěsněn tak aby do něj nevnikala další, je prostě jen absolutně nouzové řešení. A jde o 170tun každý den i přes veškerou snahu toto zastavit.

Ta vypouštěná voda se podle dostupných informací před vypuštěním bude ředit, aby splňovala limit. Jak velký bude poměr?

Emil
15. duben 2021, 09:22

Není to voda, která chladí zbytky reaktoru. Chlazení probíhá prakticky v uzavřeném cyklu.

Voda se bude ředit tak, aby před vypuštěním splňovala hygienické limity, a navíc se bude vypouštět podobné množství tritia, jako se vypouštělo ještě před havárií za normálního provozu. Jde o stopové množství. Konkrétní poměr ředění pochopitelně není možné říci, když je v každém zásobníku jiná koncentrace, takže pro vypouštění každého zásobníku bude i jiný poměr ředění.

Eda
15. duben 2021, 09:37

Opět a znova, vypouštění je jen zástupný problém který ukazuje jak i po 10 letech není pro tuto havárii řešení.

Denně jde o 170 tun vody i přes veškerou snahu toto zastavit. Nazvat jí lze různě, ale jde o vodu která je kontaminovaná a musí se čistit a následně vypouštět.

Poměr je samozřejmě důležitý, protože by ukázal jak moc je ta voda kontaminovaná. Půjde o 1:1, 1:10 a nebo 1:100000?

Emil
15. duben 2021, 09:52

Hygienický limit pro litr vody, vypouštěné do moře, je pro tritium v Japonsku 60 kBq. Tady máte rozepsanou aktivitu všech radionuklidů v jednotlivých zásobnících, takže si pro každý zásobník můžete snadno spočítat, v jakém minimálním poměru je potřeba vodu před vypouštěním naředit. Dá se předpokládat, že nejprve se bude vypouštět ta nejméně aktivní, ta nejvíce aktivní může přijít na řadu klidně za deset let, kdy bude její aktivita už jen zhruba poloviční.

www. tepco. co. jp/en/decommission/progress/watertreatment/images/tankarea_en. pdf

Eda
15. duben 2021, 10:23

Tak to tedy bude poměr někde 1:100 pro dosažení velice volného limitu Japonska. Pro splnění limitu Eu by se jednalo o poměr někde 1:60 000...

Případné chyby ve výpočtu opravte.

Emil
15. duben 2021, 11:15

Těžko mohu opravit chyby ve výpočtu, když jste žádný výpočet neuvedl, uvedl jste jen výsledek. A ten je zjevně špatně už jen proto, že limit přípustného znečištění povrchových vod tritiem je v EU 4000 Bq/l, v Japonsku je to do moře 15× více, takže těžko ten poměr pro Japonsko může být 1:100 a současně pro EU 1:60000. Obávám se, že jste smíchal dohromady různá nesouvisející čísla.

Eda
15. duben 2021, 11:28

Ne, rozsah je správně. Limit Japonska je tak rozdílný od limitu v Eu na vodu užívanou jako pitnou.

A opět a znova, odbočujete od základního problému. Neexistuje řešení jak se s touto havárií vyrovnat. I po 10 letech snahy je nakonec jediná možnost ředit a vypouštět. Řešení jak zabránit vzniku další kontaminované vody je po 10 letech snahy stále v nedohlednu.

A to se jedná jen o jeden z malých problémů s touto havárií.

Emil
15. duben 2021, 11:50

Rozsah není správně, mícháte dohromady dvě různé věci. Jedna věc je limit tritia pro pitnou vodu (v EU 100 Bq/l), druhá věc limit přípustného znečištění povrchových vod tritiem (v EU 4000 Bq/l, v Japonsku 60000 Bq/l). Mimochodem limit Světové zdravotnické organizace pro pitnou vodu je 10000 Bq/l a vypouštěná voda bude v Japonsku zředěna na 1500 Bq/l, tedy na koncentraci 1/40 vůči stanovenému limitu, a hluboko pod koncentrací, povolenou Světovou zdravotnickou organizací pro pitnou vodu.

Eda
15. duben 2021, 13:02

V případě limitu 1500 se bude jednat o ředění v řádech 1: tisícům.

Ten poměr sám ukazuje jak velký problém to je.

A opět, je to jen jeden z mnoha problémů co s havárií jsou. Po 10 letech stále do reaktorů teče 170 tun vody každý den...

Emil
15. duben 2021, 13:36

Nebude se jednat o "ředění v řádech 1: tisícům." Průměrná aktivita je 800 KBq, průměrně by se tedy ředila 1:533. Ovšem vypouštění bude probíhat dlouhé roky, nejprve se jistě bude vypouštět ta nejméně aktivní voda, u které bude ten poměr zhruba 1:100. Než dojde na vypouštění té nejaktivnější vody, její aktivita významně klesne. V případě vypouštění do stanovené limitu přípustného znečištění povrchových vod tritiem, by stačilo u té nejméně aktivní vody ředit jen zhruba 1:2 až 1:3.

Eda
15. duben 2021, 13:47

Díky konečně za nějaké konkrétní čísla. I když je to průměr který zakrývá některé špičkové hodnoty.

Takže aby se dostali na akceptovatelný limit musí ředit v tomto ohromném poměru... šílenost.

Tomu neříkám zvládnutá situace.

Emil
15. duben 2021, 14:07

Nemusí ředit v tomto ohromném poměru, mohli by ředit zpočátku klidně jen v poměru 1:3, přesto by vyhověli platným hygienickým limitům. Přesto se rozhodli ředit 40× více, a stejně je kolem toho hysterie z obou stran. Jedné straně připadá nepřípustná i takto nízká koncentrace a druhé straně zase připadá šílený poměr ředěné vody...

Paradoxně mnozí příslušníci obou táborů, aniž by to tušili, nosí na ruce hodinky, ve kterých bývá tritium s aktivitou v řádu Gbq, tedy v jedněch hodinkách je zhruba tolik tritia jako v milionu litrů vypouštěné vody po zředění.

Eda
15. duben 2021, 14:17

Sám jste uvedl průměr 1:533.

Uvádět nejlepší možné ředění jako příklad je právě ta maniplace co tu je. Stejně tak porovnávání hodinek s objemem již naředěné vody.

Takže závěr je - aby se voda mohla vypouštět musí být ředěna v opravdu velkém poměru. Tímhle způsobem se lze zbavit skoro všeho...

A znova, je to jen jeden malý problém celé havárie a každý další den přiteče i přes veškerou snahu dalších 170 tun vody.

To je stav atomové energetiky.

Emil
15. duben 2021, 14:29

Není to žádná manipulace, když právě voda s tím nejlepším poměrem se bude vypouštět nejdříve a voda s nejhorším poměrem v době, kdy ten poměr bude významně nižší, než by byl dnes.

Závěr je úplně jiný, voda se nemusí vypouštět v opravdu velkém poměru, mohla by se vypouštět v poměru daleko nižším a přesto by vyhovovala platným hygienickým limitům. Jde pouze o (zbytečný) ústupek akivistům, který jiní aktivisté, jak vidno, zneužijí opačným způsobem.

Eda
15. duben 2021, 14:48

Poločas rozpadu je 12 let, jak dlouho tu vodu teda chtějí skladovat a vypouštět?

Jaký je přirozený obsah v mořské vodě?

energetik
15. duben 2021, 15:05

Emil

tritium je to nejmenší o co jde.

Jestli to budou takto ředit, tak se úplně stejně můžou zbavit čehokoliv i toho filtrátu jestli to vůbec filtrovali.

A neznám nikoho kdo by jedl hodinky s tritiem ani ryby je nežerou.

Emil
15. duben 2021, 15:07

Logicky, když ji chtějí vypouštět v množství 22 TBq ročně a celkem je uskladněno zhruba 830 TBq, tak to bude trvat několik desítek let. Aktivita té nejaktivnější vody se mezitím sníží dost zásadně. Mimochodem hezká školní matematická úloha.

Emil
15. duben 2021, 15:12

Ty hodinky se třeba mohou rozbít a viděním světa některých "zamořit" milion litrů vody.

Antonín Mikeš
15. duben 2021, 16:07

energetiku, ryby s tritiem jíte? Pokud ne tak jen proto že je nejíte vůbec.

blaha.p
15. duben 2021, 09:36

Emile Nováku, jen otázka, když je podle tebe vše v pořádku a tato voda neohrožuje ekosystém oceánu, zamysli se nad tím, kdyby ti z toho oceánu chytili rybu, už vidím, jak si na ní s klidem pochutnáváš. Obhajuješ neobhajitelné, z tvé strany je to křišťálově čistá jaderná demagogie

Emil
15. duben 2021, 10:02

Klidně bych si pochutnal i na rybě, která plavala přímo v té vyčištěné vodě, nemuselo by to být ani v oceánu, kam se bude voda vypouštět, a kde se voda mnohonásobně naředí. Pokud s něčím mohou mít Japonci problém, tak to není tritium ale cesium, na jehož přítomnost ryby testují úplně stejně jako se u nás testují divočáci, na kterých si několikrát ročně pochutnávám, přestože u nás je limit pro cesium 12,5× mírnější než v Japonsku a kusy, které tento limit nesplňují, se nesmí prodávat.

Milan
15. duben 2021, 12:37

Pana blaha. Emil tady podává relevantní informace a protože vy jste zřejmě zabetonovaný proti JE, tak ostatní jsou demagogové. Nikde jsem nečetl, že by voda ohrožovala ekosystém oceánu. Pokud jste četl článek pozorně , tak ty koncentrace jsou tak nízké, že o ohrožení ekosystému nemůže být řeč. Demagog jste zřejmě vy.

energetik
15. duben 2021, 14:55

Koncentrace jsou tak nízké díky naředění již ve stávajících nádržích. Takto se lze "zbavit" prakticky všeho. Takto to mohou proplachovat a rozpouštět desítky let až se zamoření pozadí v okolí srovná i se sklepením kam vykydalo to roztavené palivo a atomteroristi se poplácají po ramenou jako zase zvládli, že jsou na úrovni "pozadí".

Ondřej
15. duben 2021, 09:27

Umíte si představit ten povyk, kdyby to udělali Rusové.

blaha.p
15. duben 2021, 09:31

nedovedeme, protože by to zatajili, dokonce se ti mutanti snažili utajit i Černobyl :)

energetik
15. duben 2021, 14:59

to je to běžné a nepřekvapující.

Karásek
15. duben 2021, 15:42

Ondřeji, kdyby to vypustili Rusové, tak by se o tom nemluvilo. Jak se tutlala havárie rakety s jaderným pohonem?

Karásek
15. duben 2021, 15:44

Takové množství vypouštěné vody je jako dvě Liberecké přehrady. Kolik ta Fukušima nakonec bude stát peněz a jak to bude energeticky náročné. Už jen výroba těch nádrží...

Simon
16. duben 2021, 06:41

Ja by som z toho az taku vedu nerobil. Nuz co Japonsko vypusti vodu s obsahom tricia do Ticheho oceanu a my zase vypustame triciovu vodu do Vahu a Hrona ?

Zbyněk Poisl
16. duben 2021, 12:59

Tak už tu hysterii místních nevzdělaných demagohů vidíte?

Marta Filingerová
24. duben 2021, 14:46

Dobrý den, došlo ka jaderné explozi a vlně tsunami, kde lidé přišly o domovy, teď ještě chtějí kontaminovanou vodu vlít do oceánu? plně stojím za státy ,které s tímto krokem nesouhlasí a doufám, že se najde jiný způsob zpracování této nebezpečné vody.

Antonín Mikeš
24. duben 2021, 16:19

K žádné jaderné explozi nedošlo.

Vlnu tsunami vyvolalo zemětřesení.

Vypouštění kontaminovaných látek a jejich řešení je běžný a obecně přijímaný způsob likvidace, viz např. komíny elektráren, spaloven, výpustě chemických závodů a čističek odpadních vod.

Jiný způsob existuje, skladovat ji dostatečně dlouho než se tritium rozpadne, obecně se uvádí 10 poločasů rozpadu, tedy v tomto případě asi 120 let. Kdo zajistí že se nebude opakovat zemětřesení dalších 120 let a nepoškodí nádrže? Kolik by stála ochrana nádrží proti přírodním silám na 120 let? Lepší a levnější řešení je to podlimitně naředit a rozptýlit jako CO2 ze spalování.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se