Z uhelného dolu přečerpávací elektrárnu, projekt stál již 2 mil. EUR

DomůObnovitelné zdrojeZ uhelného dolu přečerpávací elektrárnu, projekt stál již 2 mil. EUR

Severní Porýní-Vestfálsko se rozhodlo investovat další téměř milion euro do projektu podzemní přečerpávací elektrárny, která má vzniknout v prostorech bývalého uhelného dolu. Cena za kW výkonu by se u tohoto projektu měla pohybovat mezi 600-2400 EUR.

Nová přečerpávací elektrárna by mohla vzniknout na území nejlidnatějšího německého státu, který je výrazně energeticky a průmyslově zaměřen. Konkrétně se úvodní studie týká dolu Prosper Haniel u obce Bottrop, který by měl být uzavřen v roce 2018.

„Severní Porýní-Vestfálsko je země s významným postavením energetiky a rádi bychom, aby to takto zůstalo i v budoucnosti. Velké skladovací kapacity budou součástí energetiky a vize podzemní přečerpávací elektrárny může být důležitým faktorem v přeměně našeho energetického systému.“

Johannes Remel, Ministr životního prostředí Severního Porýní-Vestfálska

Možnosti přeměny uhelných dolů v tomto regionu na přečerpávací elektrárny se již v roce 2012 věnovala studie Univerzity v Duisburgu a Essenu a Ruhr-Universtät v Bochumi. Studie hodnotila proveditelnost projektů tohoto typu ve dvou vybraných lokalitách.

V průběhu byly vyhodnoceny jak geologické podmínky, tak i například přijetí podobného projektu veřejností. Výsledkem byl doporučen pro přečerpávací elektrárnu již zmíněný důl Prosper Haniel. Již v rámci této úvodní studie přispěla spolková země 1,3 mil. EUR.

Ilustrace podzemní přečerpávací elektrátrny

Optimistické dle jednoho z autorů studie je, že přijetí projektu mezi obyvatelstvem je vysoké a geologické podmínky jsou v lokalitě Prosper Haniel příznivé. Mimo to je cena za instalovaný výkon v rozmezí 600-2400 EUR/kW srovnatelná s cenou běžných přečerpávacích elektráren. Avšak stavba ani jedné z nich se při současných nízkých cenách elektřiny nevyplatí.

Dalších 850 000 EUR přislíbila projektu vláda spolkové země nyní. Před konečným rozhodnutí o investici je ale ještě nutné provést řadu výzkumů a studií.

Zdroj úvodního obrázku: commons.wikimedia.org, Důl Prosper Haniel