Microsoft podepsal kontrakt na elektřinu z větrné elektrárny s bateriemi