MPO: v roce 2020 bude podíl OZE na spotřebě energie 16 procent

DomůObnovitelné zdrojeMPO: v roce 2020 bude podíl OZE na spotřebě energie 16 procent

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie v České republice má do roku 2020 vzrůst na 15,9 %. Na navrhovanou změnu v Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů poukázaly včera Hospodářské noviny.

Současná podoba Národního akčního plánu pro OZE (NAP) ze srpna 2012 navrhuje podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě energie na 14 %. Tato hodnota vychází z požadavků Evropské unie, která pro ČR stanovila do roku 2020 minimální podíl na 13 %.

„Navržený Národní akční plán je sestaven v souladu se Státní energetickou koncepcí tak, aby naplnil a překročil požadované cíle směrnice pro Českou republiku v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020,“ citovala NAP ČTK.

Dokument připravený ministerstvem průmyslu a obchodu je však podle názoru některých odborníků neúplný, jelikož neobsahuje konkrétní návrhy, jak stanovených cílů dosáhnout.

„Národní akční plán pro rozvoj obnovitelných zdrojů, který připravilo ministerstvo průmyslu pro vládu, však cestu k nápravě neukazuje. Obsahuje jen velmi nízké cíle pro rozvoj OZE a hlavně neříká, jak jich bude dosaženo. Osvědčené postupy k jejich rozvoji ignoruje,“ kritizuje NAP energetický expert Hnutí DUHA Karel Polanecký.

„Není to tedy plán a už vůbec není akční. Je to jen kus papíru, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ dodává Polanecký.