První čtvrtletí patřilo ve Velké Británii větru

DomůObnovitelné zdrojePrvní čtvrtletí patřilo ve Velké Británii větru

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie ve Velké Británii dosáhla v prvním čtvrtletí letošního roku nového maxima – 25 TWh. Hlavní zásluhu na tom má nárůst výroby ve větrných elektrárnách.

Větrné elektrárny ve Velké Británii dosáhly v prvních třech měsících letošního roku nové půlhodinové, denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní rekordy ve výrobě elektřiny. Stalo se tak díky jedinečné kombinaci několika příznivých faktorů. Těmi byly dobré povětrnostní podmínky a současně vysoká cena zemního plynu. Díky tomu větrné elektrárny vyrobily 15,8 TWh.

Zcela tak dominovaly britským obnovitelným zdrojům energie, které v prním čtvrtletí dodaly do sítě 25 TWh. Hlavním primárním zdrojem pro výrobu elektřiny ve Velké Británii nicméně stále zůstává zemní plyn. Ten se na výrobě elektrické energie podílí 37,3 %. Následován je obnovitelnými zdroji s 29 %, jadernými elektrárnami s 18,1 % a uhelnými elektrárnami s 9,4 %. Zbytek spotřeby elektřiny pokryla Velká Británie dovozy.

„Offshore větrné elektrárny jsou velmi levný a relativně nekontroverzní zdroje elektřiny. Lze tak i v budoucnu očekávat nárůst jejich podílu na výrobě,čtvrtletní zpráva o energetickém trhu VB, Enappsys.

Zásadní pro širší využití offshore větrných zdrojů bude dokončení severojižního spojení Western Link. To spojuje výrobní kapacity ve Skotsku s oblastmi velké spotřeby v Anglii. Kvůli nedostatečné kapacitě přenosového vedení musí být v některých případech skotské větrné elektrárny placeny, aby omezily svou produkci.

Za pozornost jistě stojí úbytek podílu uhelných elektráren. Ty se například v prvním čtvrtletí minulého roku na výrobě podílely celými 16 %. Nyní jejich podíl pokles pod 10 %. Současně jsou však tyto zdroje stále nepostradatelné.

Například 1. března letošního roku bylo v Británii vyhlášeno varování hrozícího nedostatku zemního plynu. Uhelné zdroje o výkonu 10,5 GW tak společně s dalšími zdroji musely převzít dominantní postavení zemního plynu.

Zdroj úvodní fotgrafie: Nuon