Plynovod Nord Stream 2 by mohl zahájit provoz až napřesrok