ČEPS v novém návrhu pravidel otevírá bateriím celý trh s podpůrnými službami

DomůPřenos elektřinyČEPS v novém návrhu pravidel otevírá bateriím celý trh s podpůrnými službami

Provozovatel české přenosové soustavy ČEPS otevírá velkým bateriovým úložištím celý trh s podpůrnými službami. V návrhu nových pravidel pro poskytování podpůrných služeb (PpS) dochází zároveň k přejmenování vybraných kategorií PpS, které jsou navíc v souladu s evropskými síťovými kodexy nově nazývány službami výkonové rovnováhy. 

ČEPS zveřejnil v úterý k veřejné konzultaci nová pravidla pro poskytování podpůrných služeb. Veřejná konzultace, která je nezbytným krokem před odesláním tohoto dokumentu ke schválení Energetickému regulačnímu úřadu, potrvá do 24. května 2018. Předpokládaná účinnost nových pravidel je od ledna 2019.

Nejsou to přitom ještě ani tři měsíce, co ČEPS zveřejnil nová pravidla pro poskytování PpS, která otevřela bateriím část trhu s podpůrnými službami, konkrétně tzv. minutové služby.

Jak v únorovém, tak v současném návrhu nových pravidel pro poskytování PpS umožňuje ČEPS bateriovým úložištím poskytování PpS pouze v rámci tzv. fiktivních bloků s turbogenerátorem v parních elektrárnách či teplárnách.

Na rozdíl od současně platných pravidel však v návrhu nových pravidel ČEPS již nestanovuje, jaké služby mohou fiktivní bloky zahrnující bateriové úložiště poskytovat. Tyto fiktivní bloky však musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené v návrhu nových pravidel.

Změna názvu vybraných kategorií PpS

V návrhu nových pravidel pro poskytování PpS proběhla změna v názvu vybraných kategorií podpůrných služeb, které jsou navíc nově označovány jako služby výkonové rovnováhy.

Namísto dlouho používaných názvů Primární regulace frekvence bloku (PR), sekundární regulace činného výkonu bloku (SR), Minutová záloha (MZt) jsou nově zavedeny názvy Proces automatické regulace frekvence (FCP), Automaticky ovládaný proces obnovení frekvence (aFRP), Ručně ovládaný proces obnovení frekvence a výkonové rovnováhy (mFRPt) a Proces náhrady záloh (RRP).

Nové názvy služeb jsou odvozeny od jednotných názvů v evropských síťových kodexech.

Stejný název si ponechala služba Snížení výkonu (SV30), Sekundární regulace U/Q (SRUQ), Schopnost ostrovního provozu (OP) a Schopnost startu ze tmy (BS).

Ceny PpS v ČR dlouhodobě klesají

Pokles cen podpůrných služeb v ČR se v minulých letech týkal zejména „pomalejších“ 15minutových služeb. Cena kladné 15minutové zálohy (MZ15+) poklesla mezi lety 2013 a 2018 téměř na polovinu, podobný pokles ceny lze pozorovat také u záporné 15minutové zálohy (MZ15-).

Poslední výběrové řízení, které bylo vyhlášeno v polovině března 2018 a ve kterém ČEPS poptával jednotlivé regulační zálohy na období 2019-2021, přineslo zásadní snížení ceny jak u služby MZ15- (o více než 30 %), tak u primární regulace frekvence bloku (PR) a sekundární regulace výkonu bloku (SR).

Průměrná cena regulační zálohy PR poklesla ve srovnání s rokem 2018 o téměř 25 %, průměrná cena regulační zálohy SR poklesla o 20 %.

Služba201320142015201620172018201920202021
PR (Kč/MW.h)822732633652674673514514518
SR (Kč/MW.h)793703633674688683550546554
MZ5 (Kč/MW.h)N/AN/A519500501500489486486
MZ15+ (Kč/MW.h)386354225207199197177175176
MZ15- (Kč/MW.h)353295278218213203140138141

Vývoj průměrných cen regulačních záloh. Zdroj: ČEPS

Další pokles průměrných cen regulačních záloh může nastat právě v důsledku otevření trhu bateriovým úložištím, čímž dojde ke zvýšení konkurence na trhu.

Podle informací webu E15.cz z konce ledna letošního roku se do přípravy investice do bateriového úložiště pustilo až pět českých tepláren.