ČEPS zvýšil zisk před zdaněním za 1Q meziročně o půl procenta