Může se Norsko stát evropskou "zelenou baterií"?

DomůEvropská UnieMůže se Norsko stát evropskou "zelenou baterií"?

„Zelená baterie“. Doslova tento výraz je spojován s budoucností Norska ve vztahu k Evropě. Především Maroši Ševčovičovi, stojícímu v čele Energetické unie, se zamlouvá nápad využití Norska pro ukládání přebytečné energie z obnovitelných zdrojů v okolních zemích a poskytování spolehlivé „čisté“ energie z norských vodních elektráren.

Norsko je schopné dodat elektřinu „když slunce nesvítí a vítr nefouká, v době, kdy Evropa potřebuje rychle obrovské objemy,“ řekl norský energetický ministr Tord Lien.

Nápad vytvořit z Norska „zelenou baterii“ se zamlouvá místopředsedovi Evropské komise odpovědnému za Energetickou unii Maroši Ševčovičovi.

„Norsko, navzdory obrovským fosilním rezervám, rozvíjí své obnovitelné zdroje a kapacity pro skladování energie velmi působivě,“ řekl Šefčovič.

Norsko je jedním z předních světových výrobců elektřiny z vodních elektráren, které jsou schopny pokrýt téměř veškerou norskou spotřebu elektřiny díky využití velkého počtu jezer a ledovců v zemi. To umožňuje Norsku exportovat téměř veškerou produkci ropy a zemního plynu.

Norsko má více než 900 vodních elektráren, které poskytují zhruba 95 % elektřiny země (96,1 % v roce 2013), a údajně může produkovat z těchto zdrojů ještě více.

„Omezujeme svou produkci, můžeme zvýšit svou schopnost produkovat velké množství (elektřiny) v krátkém čase,“ řekl Christian Wilhelm Rynning-Tønnesen, generální ředitel norské státní vodní společnost Statkraft.

Místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Autor: Saeima

Přeshraniční propojení

Kritickým prvkem idey je dostat norskou elektřinu do dalších částí Evropy. To vyžaduje nákladné podmořské kabely umožňující přenášet elektřinu tam a zpět podle potřeby.

Do roku 2020 je v plánu propojení s Německem prostřednictvím HVDC kabelového vedení NordLink za 1,5-2 miliardy euro a do roku 2021 s Velkou Británii prostřednictvím NSN Link za 2 miliardy euro. Norsko by mohly navíc podle Rynning-Tønnesena snadno vytvořit více kabelových propojení.

„Všechny projekty spojující Norsko s evropskými zeměmi prostřednictvím obousměrných propojení skutečně přináší užitek všem,“ řekl Šefčovič.

Šefčovič řekl, že nápad vytvořit z Norska „zelenou baterii“ je důležitým prvkem tzv. North Sea Offshore Grid Initiative, což je projekt zahrnující 10 zemí, jehož cílem je vyvinout offshore elektrickou síť spojující větrné elektrárny a další obnovitelné zdroje energie v okolí Severního moře.

Nadšení poněkud krotí norský ministr energetiky Tord Lien.

„Neztotožňuji se s výrazem ‚zelená baterie‘, protože to vytváří obraz Norska dodávajícího energii Evropě. Nazval bych to ‚kapacitním společníkem‘. … Přiznejme si to, máme obrovské zásoby plynu, obrovské množství vodní energie, ale nemůžeme sami zásobovat elektřinou Evropu,“ tvrdí Lien.

Norsko již nyní pomáhá okolním zemím

Norsko exportuje elektřinu z vodních elektráren do Nizozemska a pomáhá stabilizovat soustavy Švédska a Finska importováním elektřiny z intermitentních obnovitelných zdrojů, jako jsou větrné a solární elektrárny, a dodáváním elektřiny z předvídatelných vodních elektráren. Podobný plán na výměnu obnovitelné energie by měl být v průběhu 5 let funkční i s Německem a Spojeným královstvím.

Nejužší spolupráce prozatím probíhá s Dánskem, zemí, která ve velké míře spoléhá na větrnou energii. Díky tomu může Dánsko pokrývat obnovitelnými zdroji energie asi 40 % svých potřeb elektřiny.

„Je zřejmé, že dánský systém by s takovým množstvím větrných elektráren a velmi malým základním zatížením nebyl schopen fungovat bez vodní energie,“ říká Auke Lont, generální ředitel Statnett, státem vlastněného provozovatele norské přenosové soustavy.