Nízké ceny ropy nutí těžební společnosti k užší spolupráci