V části ropovodu Družba byla opět naměřena zvýšená kontaminace