20. Energetický kongres ČR: Hlavním diskutovaným tématem byla klimatická neutralita

DomůRychlé zprávy20. Energetický kongres ČR: Hlavním diskutovaným tématem byla klimatická neutralita

Setkání vrcholných představitelů energetiky připravilo tradičně Business FORUM, tentokrát v hotelu President. Hlavním diskutovaným tématem byla snaha EU o klimatickou neutralitu a její chápání jako příležitost nebo hrozbu pro českou energetiku.

V Praze se 13. února 2020 sešli klíčoví manažeři největších společností, provozujících energetickou činnost v České republice, spolu se zástupci státní správy, zodpovědnými za řízení a regulaci energetiky.

Na inspirativní a v mnoha ohledech přelomové konferenci jsme mohli potkat jak členy Rady ERÚ, náměstka ministra průmyslu a obchodu, člena týmu zmocněnce pro výstavbu nového jaderného zdroje, ředitele sekce Strategie státem ovládané ČEPS, a. s., tak vrcholové manažery ze skupiny nejvýznamnějších energetických firem (generální ředitele a předsedy představenstev firem z energetických skupin ČEZ, E.ON, PRE).

Hlavní programové bloky byly ohraničeny klíčovými otázkami:

  • Budoucí strategie velkých hráčů – jak proměnit klimatickou neutralitu v byznysové příležitosti?
  • Z jakých zdrojů bude možné ambiciózní cíle EK financovat?
  • Výzvy pro distributory 2020+
  • Jak vidí budoucí vývoj regulátor a jaká opatření připravuje?
  • Jak se inspirovat inovativními řešeními v energetice?

Konference byla výjimečná hned v několika ohledech.

  1. Záštitu nad konferencí převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Ministerstvo životního prostředí.
  2. Již dvacátý ročník umožnil zhodnotit bohaté zkušenosti z předchozích ročníků, na kterých se podílela řada nejvýznamnějších osobností jak z České republiky (premiéři, ministři, náměstci ministrů za oblast energetiky a životního prostředí, nejvyšší statutární zástupci energetických firem), tak ze zahraničí (světoznámí profesoři univerzit, klíčové osobnosti transformací energetik v zahraničí, např. německé Energiewende). Zejména účast zahraničních expertů, kteří běžně v ČR nevystupují, umožnila pochopit „pohled z druhé strany“.
  3. Vývoj za 20 let umožnil přejít od prvních nesmělých veřejných vystoupení k moderním prezentacím s využitím aktuálních technických a elektronických prostředků, jako je víceobrazovkové promítání prezentací, elektronický dotazovací systém k prezentujícím, doprovodná textová, obrazová a video dokumentace včetně elektronického sborníku přednášek.
  4. Konference napomohla tomu, že dřívější komunikační bariéra a názorový nesoulad zastánců tradiční a nové, alternativní energetiky se výrazně prolomily.

Shrneme-li průběh konference, tak vidíme, že došlo k viditelnému posunu směrem k dialogu mezi zastánci nových iniciativ v energetice, inspirovaných „zelenou energetikou“ a klíčovými zástupci firem tradičně zajišťujících energetické služby.

Řada přednášejících vyslovila názor, že nový trend přinese řadu byznysových příležitostí a nebude znamenat jen hrozbu pro českou energetiku. Na průběhu diskuse a vlastně celé konference bylo vidět, že zastánci konvenčních a alternativních řešení začínají navazovat dialog, který v ČR dlouhá léta chyběl. Pro více informací o průběhu a závěrech konference navštivte https://www.business-forum.cz/cz/.

Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují